မုိးမခ Home Entertainment's Motion Magazine Vol 2 - part 5

မုိးမခ Home Entertainment's Motion Magazine Vol 2
မိုုရွင္းမဂၢဇင္း နံပါတ္ ၂ - (၅)
ေလခြန္၊ တကုုိယ္ေတာ္လူရႊင္ေတာ္ကြက္စိတ္
( မိုုးမခမီဒီယာက ျပန္လည္ကုုူးယူတင္ဆက္သည္)
မိုုးမခရုုပ္သံ၊ ၾသဂုုတ္ ၃၁၊ ၂၀၁၃

Comments