Salai Shwe Lin - Chan May Sayadaw and Chin Nationals


ကေလးၿမိဳ႕နယ္၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ ေသြးခ်င္းမ်ား (ခ်မ္းေျမ႕ဆရာေတာ္တရားပြဲႏွင့္ ဦးမန္က်င့္ထန္)
ဆလိုင္းေရႊလင္း၊ ၾသဂုတ္ ၃၁၊ ၂၀၁၃
          စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ကေလးၿမိဳ႕နယ္သည္ စည္ကားထင္ရွားေသာ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၏ ေတာင္ေျခတြင္တည္ရွိျပီး၊ ခ်င္းမ်ိဴးႏြယ္စုမ်ားစြာ အေျခခ်ေနထိုင္ရာ ေဒသလည္းျဖစ္သည္။ ကေလးၿမိဳ႕အပါအဝင္ စစ္ကိုင္းတိုင္း၌ ခ်င္းလူဦးေရ ၁-သိန္းေက်ာ္၏္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး၌ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးတစ္ဦးလည္း ရွိသည္။
          တီးတိန္၊ ဖလမ္း၊ ဟားခါး၊ ထန္တလန္၊ တြနး္ဇံ အစရွိေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ မ်ိဴးႏြယ္စုမ်ားစြာသည္ ကေလးၿမိဳ႕နယ္၌ ေနထိုင္ၾကရာ ၿမိဳ႕လူဦးေရ၏ထက္ဝက္သည္ ခ်င္းလူမ်ိဴးမ်ားျဖစ္သည္ ဟုသိရသည္။ ထိုခ်င္းမ်ားစြာသည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ကိုးကြယ္ၾကရာ၊ အသင္းေတာ္မ်ိဳးစံု၊ Church ေက်ာင္းမ်ိဳးစံုရွိသည္။ တမူးျမိဳ႕နယ္သည္ အိႏၵိယနယ္စပ္၌ တည္ရွိၿပီး၊ ၿမိဳ႕နယ္၏ လူဦးေရထက္ဝက္ေက်ာ္သည္လည္း ခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္မ်ားျဖစ္သည္။ တြန္းဇံဖက္နယ္စပ္ထြက္ေပါက္ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ တမူးဖက္နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ မံုရြာ မႏၱေလး စစ္ကိုင္း ႏွင့္နီးျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္သည္ လမ္းဆံုသဖြယ္စည္ကား ေနျခင္းျဖစ္သည္။
          ကေလးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားက ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ဗုဒၶ၏တရားေတာ္ကို နာၾကားလိုေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထား၍ ဓမၼသဘင္ႀကီးကို ၃-ရက္တုိင္တိုင္ အထူးစည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း က်င္းပခဲ့ရာ၊ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ မွတ္တမ္း တင္ထုိက္ေသာ ျဖစ္ရပ္ၾကီးပင္တည္း။
          ကေလးနယ္၊ ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ားေကာင္စီဥကၠဌ သိကၡာရဆရာ ဦးမန့္္က်င့္ထန္က ၉ ၊ ၃ ၊၈၂ ေန႔စြဲျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကမၻာေအးေစတီလမ္း၊ ခ်မ္းေျမ႕ရိပ္သာဆရာေတာ္ အရွင္ဇနကာဘိဝံသထံသို႔ ပင့္ေလွ်ာက္စာတစ္ေစာင္ ေပးပို႔ခဲ့၏။ ထိုစာတြင္ ကေလးၿမိဳ႕၊ ဘုရားဒါယကာႀကီး ဦးဘိုးဥာဏ္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အရွင္ဘုရား၏ တရားေတာ္ကို နာရန္၊ ကေလးနယ္ ခရစ္ယာန္ ဂိုဏ္းေပါင္းစံုမွ စိတ္အားထက္သန္သည္ ျဖစ္၍ နိဗၺာန္ ေရာက္ေၾကာင္း တရားေတာ္ကို ေဟာၾကားေပးပါရန္ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ ဟူ၍ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
          တရားေဆြးေႏြးရန္ မဟုတ္ဘဲ တရားနာရန္ သက္သက္သာျဖစ္ၿပီး၊ ေလွ်ာက္သားေသာ ဂုိဏ္းမ်ားမွာ (၁) ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ဂိုဏ္း B.B.C (၂) ဗရင္ဂ်ီဂိုဏ္း RCB (၃) မက္သဒစ္ဂိုဏ္း (၄) ပရက္ဗီေတးဒီးယန္း (၅) ကယ္တင္္ျခင္းတပ္ (၆) ဧဝံေဂလိ ခရစ္ယာန္ မ်ားအဖြဲ႕တို႔ျဖစ္ၿပီး ဓမၼအက်ိဴးေဆာင္ ေဒၚရင္ရင္ထံမွတဆင့္၊ ထိုစာကို လက္ခံရရွိေသာ ခ်မ္းေျမ႕ဆရာေတာ္က ၂၃၊၄၊၈၂ ေန႔စြဲျဖင့္ ပင့္ဖိတ္မႈကို ဝမ္းေျမာက္စြာ လက္ခံေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ေပသည္။
          ၁၉၊၄၊၈၂ ေန႔တြင္ တရားပြဲအတြက္ ေဂါပကဖြဲ႕စည္းေရး အစည္းအေဝးကို က်င္းပရာ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူေကာင္စီမွ ဦးေက်ာ္ေဖ၊ ဦးခင္ေမာင္ရီ၊ ဦးထြန္းေအာင္ တို႔အပါအဝင္ ၅၃ဦးထက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၂၁၊၄၊၈၂ေန႔တြင္ တရားပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး ၫႈိ႕ႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို က်င္းပ၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ရာ ေအာက္ပါအခ်က္မွာ အထူးမွတ္သားဖြယ္ျဖစ္သည္။
          (ဘာသာအယူသည္းမႈမ်ား၊ ဘာသာေရး အေတြးအေခၚ က်ဥ္းေျမာင္းမႈမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ႏုိင္ရန္ အလို႔ဌာ ဘာသာဝင္မ်ားအခ်င္းခ်င္း တူညီေသာ အယူအဆမ်ားကို ဦးစားေပးေဖာ္ထုတ္ရန္၊ အခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီၫႊတ္စြာ လက္တြဲႏုိင္မႈကို အေျခခံလ်က္ တရားနာယူမႈ ျပဳၾကရန္။)
          တရားပြဲတြင္ ဆရာေတာ္၏ ေဟာေျပာခ်က္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေဟာေျပာခ်က္၊ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားကို စာအုပ္ထုတ္ခဲ့၏။ သိကၡာရမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးမန္က်င့္ထန္၊ ဦးေပါင္ခန္႔အင္၊ ဦးဝူလ္က်ဴတ္အာ၊ ဦးအြုန္ခန္႔ေပါင္၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကႏူ ဦးလြန္းေမာင္၊ ေဒါက္တာ ေပါင္ဇနန္၊ ဆရာမ ေဒၚညန္းေခါက်င္တို႔က စာအုပ္အျဖစ္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝရန္ သေဘာတူေၾကာင္း ၅၊၉၊၈၂ ေန႔စြဲပါစာျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုး အေၾကာင္းျပန္ခဲ့၏။
          တရားပြဲကို ၁၉၈၂ခုႏွစ္၊ ေမလ၃၊၄၊၅ ထို ၃-ရက္တြင္ ကေလးၿမိဳ႕၊ ေရႊဘံုသာ ဓမၼ႐ုံႀကီးတြင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားကို ပဓါနထား၍ ေဟာေျပာခဲ့၏။ စိတ္ဝင္တစား လာေရာက္နာယူသူမ်ားျပားလွေၾကာင္း၊ တစ္္ေန႔ထက္တစ္္ေန႔တရားနာပရိသတ္မ်ား မ်ားျပားလြန္းသျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဝင္းမ်ားႏွင့္ သစ္ပင္ရိပ္မ်ား၌ပါ ခိုလႈံ၍ တရားနာယူၾကရေၾကာင္း ကေလးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္သာသနာေရးဦးစီးဌာနမွဴး ဦးေအာင္ေဆြက တရားပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ကိုယ္စား မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။
          ေန႔အခါ ေဟာေသာတရားမ်ားကို တရားပြဲၿပီးခ်ိန္ကစ၍ အသံကူးဌာနမ်ားတြင္ကူးယူၾကရာ လက္မလည္ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ရသည္။
          ဆရာေတာ္က ဤတရားပြဲ၏ ထူးျခားမႈႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း ထည္႕သြင္း ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။
          (ေ႐ွးအခါက ဘုန္းႀကီးတို႔ မေမြးဖြားမီ အခါတုန္းက၊ ျမန္မာျပည္၊ ျပည္ခ႐ုိင္မွာရွိတဲ့ ေက်ာက္ကြင္းဆိုတဲ့ရြာမွာ ခရစ္ယာန္အယူအဆနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာ အယူအဆ ႏွီးေႏွာတဲ့ ပြဲတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီ့ ပြဲဟာကေတာ့ သူ႔ေခတ္သူ႔အခါအေလ်ာက္ ဘာသာတစ္ခုနဲ႔တစ္ခု မိမိဘာသာကဘယ္လိုေကာင္းတယ္၊ သူတစ္ပါးဘာသာက ဘယ္လုိခၽြတ္ယြင္းတယ္၊ မွားတယ္လို႔ ယွဥ္ၿပီးေတာ့ ေဖာ္ျပတဲ့ ဘာသာၿပိဳင္ပြဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲ့ဒီလုိ ပြဲမ်ိဴးကေတာ့ ဒီေခတ္မွာ မလိုလားအပ္ဘူးလို႔ ဘုန္းႀကီးက ယူဆပါတယ္။
          အခု ဒီပြဲကေတာ့ ဘာသာတစ္ခုရဲ႕သေဘာတရားကုိ တျခားဘာသာတစ္ခုမွာ ရွိတဲ့ ဘာသာဝင္မ်ားက အျမင္က်ယ္က်ယ္နဲ႔ တရားမွန္သမွ်ဟာ ေလ့လာသင့္၊ လိုက္စားသင့္၊ နာယူမွတ္သားသင့္တယ္ဆိုတဲ့ အျမင္က်ယ္တဲ့ သေဘာထားနဲ႔ ေလ့လာဖို႔ရာပင့္ဖိတ္ၿပီးေတာ့ နာၾကားတဲ့တရားပြဲျဖစ္လို႔မို႔ ------- ေစာေစာက ဘုန္းႀကီးတို႔ ေသြးရင္းသားရင္းျဖစ္တဲ့ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးဝူလ္က်ဴတ္အာ ေျပာသြားသလို ထူးျမတ္ဆန္းျပားတဲ့ တရားပြဲလဲ ဟုတ္ပါတယ္။ အင္မတန္ လိုလားအပ္ ႏွစ္သက္အပ္တဲ့ တရားပြဲလဲ ဟုတ္ပါတယ္။)
          ၃ ရက္တိုင္တုိင္ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ တရားေတာ္ကို ( ဆင္းရဲၿငိမ္းေအး ခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္ ) အမည္ျဖင့္ အေမးအေျဖမ်ားကိုပါ ထည္႕သြင္းလ်က္ ၁၉၈၃-၌ ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ေဝခဲ့၏။ ၁၉၉၉ စက္တင္ဘာလတြင္ သတၱမအႀကိမ္ထိ အႀကိမ္ႀကိမ္ ထုတ္ေဝခဲ့ရသည္။
          စာေရးသူ မွတ္သားရသေလာက္ ေက်ာက္တြင္းအေရးေတာ္ပံုတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သူ ရွင္ဥကၠဌမွာ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဇာတိျဖစ္ၿပီး၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္တရားပြဲ ေဟာေျပာခ့ဲသူ အရွင္ဇနကာဘိဝံသမွာလည္း ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဇာတိပင္ ျဖစ္ေပသည္။
          ေက်ာက္ကြင္း အေရးေတာ္ပံုမွာ ခ်င္းလူမ်ိဴးဗုဒၶဘာသာဝင္ႏွင့္ ခ်င္းခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈမွ စတင္ခဲ့သလုိ၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္တရားပြဲမွာလည္း ခ်င္းခရစ္ယာန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ပင့္ဖိတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း ျဖစ္သည္။
          ဤတရားပြဲကို ဦးေဆာင္ပင့္ဖိတ္ခဲ့သူ ဦးမန္က်င့္ထန္သည္ ေနာက္ပိုင္း၌ ဗုဒၶဘာသာကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္သူ ျဖစ္လာကာ၊ ကာလအတန္ၾကာ ရဟန္းဝတ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ လူဝတ္လဲသည္။
          ၁၉၈၅ခုနစ္ေလာက္တြင္ ျဖစ္မည္ထင္သည္။ စာေရးသူသည္ ဆရာမေဒၚခင္ရီ၊ ကုိစန္းေမာင္၊ မႀကီးေသာင္းတုိ႕ႏွင့္ အတူ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ စကားဝါပင္လမ္းရွိ တိပိဋကေက်ာင္းတိုက္တြင္ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ၾကီးကို ဖူးေျမာ္ကန္ေတာ့ၾကသည္။ လူဝတ္ျဖင့္ ကပၸိယကာရက ျဖစ္ေနေသာ ဦးမန္က်င့္ထန္အား ေခတၱစကားေျပာခြင့္ ရသည္။ သူက ----- ေလးနက္စြာ ဤသို႔ေျပာ၏။
          “အျခားဘာသာေတြမွာလည္း ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ မုဒိတာ ------ အဲ့ဒီ့ ၃ခ်က္ ရွိတယ္။ ဗုဒၶဘာသာမွာက အဲဒီ၃-ခ်က္အျပင္ဲ ဥေပကာ ဆိုတာရွိတယ္။အင္မတန္ နက္နဲသိမ္ေမြ႔တဲ့ သေဘာတရာပါ။ ျဗဟၼစိုရ္တရား ၄ပါးလံုးစံုတာ ဗုဒၶဘာသာပဲ ရွိတယ္။”
          ဆင္းရဲၿငိမ္းေအး ခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္တြင္ အခန္း(၁)၌ ဘာသာအယူဝါဒမ်ား ေပၚေပါက္လာပံု။ အခန္း(၂)၌ ဗုဒၶဝင္အက်ဥ္း။ အခန္း(၃)၌ ဗုဒၶတရားေတာ္။ အခန္း(၄)၌ လိုက္နာစရာ ဩဝါဒမ်ား။ အခန္း(၅)၌ လက္ေတြ႕က်င့္စဥ္မ်ား။ စသည္ျဖင့္ စီစဥ္ထားသည္။
             စာေရးသူသည္ ခ်မ္းေျမ႕ရိပ္သာဆရာေတာ္ အရွင္ဇနကာဘိဝံသအား ၂၀၀၇-ခုႏွစ္ေလာက္တြင္ ေမွာ္ဘီရွိ ခ်မ္းေျမ႕ရိပ္သာ၌ ဖူးေတြ႔ကာ အခ်ိဳ႕ ေသာ သာသနာေရးကိစၥမ်ားအား ေဆြးေႏြးေလွ်ာက္ထားခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ စလင္းျမဳိ့၊ခ်င္းသူေကာင္းမ်ဳိး အဆက္အနြယ္ တစ္ဦးျဖစ္သူ
ေဒါ ္ေမလြင္(မဟာစည္ေယာဂီ)က အေမရိကန္မွ ေခတ္တ ျပန္ေရာက္စဥ္ ေခါ ္သြားေသာေၾကာင့္
ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤစာေရးေသာ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ ဆရာေတာ္သည္ သက္ေတာ္၈၆-ႏွစ္ 
ရိွျပီ္ျဖစ္ီျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။
ဆလိုင္းေရႊလင္း( ၂၃-၇-၁၃)

အကိုးအကား
၁။ ဆင္းရဲၿငိမ္းေအး ခ်မ္းသာေရးတရားေတာ္၊ သတၱမအႀကိမ္၊ ၁၉၉၉ စက္တင္ဘာ။ အုပ္ေရ (၁၀၀၀၀)။ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနက ထုတ္ေဝ၍ ေဒၚစီ၊ေမတၱာမိုး ပံုႏွိပ္တိုက္က ပံုႏွိပ္သည္။
၂။ ၂၃၊၇၊၁၃တြင္ ၅၅(က) ကမၻာေအးေစတီလမ္း၊ရန္ကုန္ရွိ ခ်မ္းေျမ႕ရိပ္သာ ေဝယ်ာဝစၥအဖြဲ႕ (ph:01-661479) သို႔ေမးျမန္းခ်က္။

Comments