Bharadwaj (Myanmar) - Essay

လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းႏွင့္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ
ဘာရာဒြါဂ်ာ (ျမန္မာျပည္)
စက္တင္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၃လက္မွတ္ထုိးျခင္းဟုဆုိရာတြင္ မဂၤလာလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမွ်သာ ဟု သေဘာပုိက္ ေကာင္းပုိက္ၾကပါလိမ့္မည္။ တကယ္ေတာ့ လက္မွတ္ထုိးျခင္းသည္ လက္မွတ္ေရးထုိးသူက ထုိစာပါ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး သေဘာတူလက္ခံျခင္းကုိ ျပသလုိက္ျခင္းသာျဖစ္ ပါသည္။ ဌာနဆုိင္ရာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သူမ်ား အေနႏွင့္မူ လက္မွတ္ထုိးျခင္းသည္ တရား၀င္လက္ခံသည့္ သေဘာ၊ တရား၀င္အသိ အမွတ္ျပဳသည့္သေဘာ၊ ခ်မွတ္လုိက္သည့္ အမိန္႕တစ္ရပ္အေပၚ လက္မွတ္ထုိးထုတ္ျပန္လုိက္ျခင္းသည္ ခ်မွတ္သည့္ အမိန္႕အ ေပၚ တာ၀န္ယူသည့္သေဘာမ်ား သက္၀င္ေနပါသည္။

ထုိထုိေသာ ဌာနဆုိင္ရာ လက္မွတ္ထုိးျခင္းသည္ တရားဥပေဒသေဘာအရ အလြန္တရာပင္ ေလးနက္ေသာ သေဘာသက္၀င္ပါသည္။ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ အစျပဳ၍ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ၀န္ၾကီး၊ သမၼတ တုိင္ေအာင္ လုိအပ္ေသာ လက္မွတ္ေရးထုိးမႈမ်ားသည္ ျပည္သူ တုိ႕ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ၊ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္လုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အေရးကိစၥမ်ားကုိ တရားဥပေဒ သေဘာအရ အတည္ျဖစ္ေစရန္ အလု္ိ႕ငွာ၊ တာ၀န္ရွိသူမွ တာ၀န္ယူ သိရွိသည့္သေဘာသက္ေရာက္ ရန္ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းသည္ ၀န္ခံသည့္သေဘာ၊ တာ၀န္ယူ သည့္သေဘာ၊ သိရွိသည့္သေဘာ စသည္ျဖင့္ မ်ားစြာေသာ ေလးနက္သည့္ အဓိပၸါယ္သေဘာသက္  ေရာက္ပါသည္။

လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဌာနဆုိင္ရာေထာက္ခံခ်က္မ်ား၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ မ်ားရယူရန္ အတြက္ သက္ဆုိင္ရာဌာနဆုိင္ရာ လူၾကီးမင္းမ်ားထံ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ တင္ျပရပါ သည္။  ဤသုိ႕လုိအပ္ခ်က္မ်ားသည္လည္း သက္ဆုိင္ရာတုိင္းျပည္မွ ျပဌာန္းေသာ ဥပေဒအရ ေဆာင္ ရြက္ရျခင္းသက္သက္ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႕ေသာ္ ကၽြန္မတုိ႕ႏုိင္ငံတြင္မေတာ့ လက္မွတ္ထုိးေပးရန္အတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေက်းဇူးျပဳ ျခင္းကပါလာပါသည္။ လာဘ္လာဘ ဟုပင္ မျမင္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ မိမိလုိအပ္ေသာ စာရြက္၊ စာတမ္း အတြက္ တာ၀န္ရွိသူ၏ လက္မွတ္ကုိ လုိအပ္၍ ေတာင္းခံရမည္ဆုိလွ်င္ ထုိဌာနဆုိင္ရာလူၾကီးမင္းမ်ား အတြက္ ေက်းဇူးျပဳရန္ ျခင္းက အနည္းဆုံးေတာ့ပါကုိ ပါသင့္သည္ဟု ေအာက္ေမ့သည္။ မိမိ၏ စာရြက္၊ စာတမ္း၊ အေထာက္အထား မည္မွ်ပင္ခုိင္လုံေစကာမူ ထုိအႏွီ လူၾကီးမင္း၏ လက္မွတ္သည္ အေရးပါလွ်င္ ပါသေရြ႕ ေက်းဇူးျပဳသည့္ တန္ဖုိးက ၾကီးမားလွပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္ခန္႕က ကၽြန္မကုိယ္တုိင္ပင္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမွ အသိအမွတ္ျပဳ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳအမိန္႕ ယူရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္ အေထာက္အထားျပည့္ျပည့္ စုံစုံျဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္ တင္ခဲ့ပါသည္။ လူၾကီးမင္းကုိလည္း ကုိယ္တုိင္ ၀င္ေတြ႕ရန္ ၀င္ေလး တတ္သူမဟုတ္သျဖင့္ ကၽြန္မအား ကူညီလုပ္ကုိင္ေပးေသာ တပည့္မ်ားက လူၾကီးမင္း၏ ရုံးခန္းသုိ႕ ေခၚသြားေပးပါသည္။ ထုိအႏွီလူၾကီးမင္းသည္လည္း လက္မွတ္ထုိးဖုိ႕အေရး အေတာ္ပင္ေၾကးၾကီး သည္ ဟုထင္ေပၚေၾကာ္ၾကားပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေပးတန္တာ ေပးျပီးသည့္တုိင္ လက္မွတ္ထုိးစရာ ရွိသည္ကုိပင္ ထုိးမေပးဘဲ အခန္းထဲမွ သြားလု္ိ႕ရျပီ ဆုိေသာစကားကုိ ေမာ့ပင္ မၾကည့္အားဘဲ ဆုိတတ္သည့္သတင္းကလည္း ေမႊးလွပါသည္။  သုိ႕ျဖစ္ ၍ တပည့္မ်ားက ကၽြန္မအား တစ္ခါတည္း မ်ားမ်ား မေပးရန္၊ အဆင္ေျပလွ်င္ ထပ္ျပီးေက်းဇူးျပဳပါမည္ ဆုိသည္ကုိလည္း တစ္ဖြဖြ ေျပာခုိင္းပါ သည္။ ကၽြန္မကေတာ့ ရုံးခန္းအျပင္ဖက္တြင္ မတ္တပ္ရပ္လ်က္ ငူငူငုိင္ငုိင္ပင္။  လက္ထဲတြင္လည္း ကုိယ့္ဘ၀ တစ္သက္လုံးဤမွ်ေလာက္ေသာ ေငြကုိ ကုိယ့္အတြက္ပင္ မသုံးဖူးေၾကာင္းကုိသာ ပုံသ႑ာန္ အမ်ိဴးမ်ိဳးျဖင့္ ေတြးေနမိပါသည္။ တပည့္မ်ားက ျငင္းရင္းခုံရင္းက ရႈပ္ပါတယ္ ဆရာမရယ္ .. အဆင္ေျပရင္ ဆရာမ ဘယ္ေရြ႕ဘယ္မွ် ကန္ေတာ့ပါ့မယ္ လုိ႕သာ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းေျပာခ်လုိက္ ဟုဆုိေသာအခါ ကၽြန္မေသြးက နားထင္ေရာက္လာပါသည္။

ဟဲ့ သူ႕ကုိ ကန္ေတာ့မယ္ေျပာရေအာင္ ငါ့အေမလည္းမဟုတ္၊ အေဖလည္းမဟုတ္၊ ငါ့ဆရာလညး္မဟုတ္ ၊ ေပးဆုိေပးမယ္ ငါ့လာျပီး ကန္ေတာ့မယ္ေတြဘာေတြ မေျပာခုိင္းနဲ႕ ဟု ေလသံမာမာႏွင့္ ေျပာလုိက္ေသာအခါ တပည့္မ်ားက စိတ္ပ်က္ေသာ အမူအရာႏွင့္ … ခတ္ေရွာင္ ေရွာင္။ တစ္ေယာက္ကေတာ့ ဆရာမကေတာ့လုပ္ျပီ ဟု ဆုိလုိက္ေသးသည္။

အႏီွလူၾကီးမင္းေရွ႕ေရာက္ေသာအခါ ၀င္လာသူကုိ ေမာ့ပင္မၾကည့္။ ေဘးက စာေရးက ထုိင္ပါ ဟုဆုိ၍ ထုိင္လုိက္ရသည္။ ေနာက္ေက်ာက မလုံ။ ေနာက္ေက်ာတြင္ ခ်ထားေသာ ကုလားထုိင္မ်ားေပၚ တြင္ ယူနီေဖာင္း၀တ္တစ္ဦးကုိေတြ႕သည္။ ပါလာေသာ စကဴၠအိတ္ထူထူကုိ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိ။ စားပြဲေပၚတင္ရမလား။ သုိ႕တည္းမဟုတ္ စားပြဲေအာက္မွာပင္ ၀ွက္ထားသင့္သလား။ ေနာက္ေက်ာက လူၾကီးမင္းၾကီးေရွ႕တြင္ စားပြဲေပၚတင္ေပးလုိက္၍ ျဖစ္မလား။ ကၽြန္မေဘးတြင္ ရပ္ေနေသာ လက္ေထာက္ လူၾကီးမင္းက ကၽြန္မ၏ အမႈတြဲကုိ ကုိင္သူ(သုိ႕ေသာ္ တရားရုံးတြင္ မဟုတ္ပါ ၊ သုိ႕ေသာ္ အမႈတြဲ ဟုသာ ေခၚၾကပါသည္။)က ဖုိင္တြဲကုိလွန္ကာ အေထာက္အထားမ်ားကုိ ေျပာျပေနစဥ္ စားပြဲတြင္ထုိင္ေနေသာ လူၾကီးမင္းက စာအိတ္ကုိ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိျဖစ္ေနသည့္ ကၽြန္မ အေျခအေနကုိ သေဘာေပါက္၍ပင္ ထင့္။ ယူလာတာကုိ ျခင္းထဲထည့္လုိက္ ဟု ခတ္တည္တည္ႏွင့္္ မိ္န္႕ရင္း ေခါင္းကလည္း သူ႕ကုလားထုိင္ေဘးကုိငဲ့ျပပါသည္။ အုိး .. ျခင္းၾကီးတစ္လုံးကုိ ေပးသမွ်ထည့္ ရန္ပင္ အဆင္သင့္ခ်ထားလုိက္ေသး။ နဖူးကုိထုကာ ငါ့ႏွယ္ေနာ္ ဟုသာ ဆုိလုိက္ခ်င္သည္။ ေဘးက ဆရာ ဟုိေရာက္ဒီေရာက္ေျပာျပခ်က္ကုိ ေခါငး္ညိတ္လုိက္စဥ္ ကၽြန္မက အဆင္ေျပရင္ ဆရာ့ကုိ ေက်းဇူးျပဳဦးမွာပါ ဟုဆုိလုိက္သည္။ အျပင္မွာခဏေစာင့္ ဟုဆုိ၍ ကၽြန္မ အခန္းထဲက ထထြက္လာ ပါသည္။

အခန္းအျပင္သုိ႕ ျခင္းအဆင္သင့္ခ်ထားေသာလူၾကီးမင္းေဘးက အမႈကုိင္အရာရွိက ထြက္လာသည္။ လက္မကုိေထာင္ျပသြားသည္။ ေနာက္မၾကာမီ လက္မွတ္ထုိးထားေသာ စာရြက္ကေလး ၾကလာပါသည္။ လက္မွတ္တစ္ခါတည္း ထုိးေပးလုိက္သည္မို႕ တပည့္မ်ားက ထပ္ေပးစရာ မလုိဘူး ဟုဆုိလာပါသည္။ ကၽြန္မကေတာ့ ကၽြန္မအား ေနျပည္ေတာ္သုိ႕အခါခါ မခ်ိန္းဘဲ တစ္ခါတည္းလက္မွတ္ထုိးေပးသည့္အတြက္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္မိပါသည္။


ကားအထြက္တြင္ ယူလာတာကုိ ျခင္းထဲထည့္လုိက္ ဟုေျပာပုံကုိသာ တဖြဖြေျပာေတာ့ တပည့္က ဆရာမက အေနာက္က ယူနီေဖာင္းသမားေၾကာင့္ မေပးမွာစုိးလုိ႕ လမ္းဖြင့္လုိက္တာေလဟု မွတ္ခ်က္ခ်သည္။ ကၽြန္မကေတာ့ .. ဒါေပမယ့္ ဒီလုိေနရာမွာထုိင္ျပီး ဒိီလုိကိစၥေတြကုိ ရွင္းလင္းဖုိ႕ရာ ႏုိင္ငံေတာ္က လုပ္ခလစာေပးျပီးသားေလ … ငါကစာသင္တယ္၊ အဲဒါ ငါ့အလုပ္။ သူက တင္ျပလာတဲ့ အေထာက္အထားကုိ ခုိင္လုံမႈရွိမရွိစိစစ္ေပးျပီးလက္မွတ္ထုိးရတယ္၊ အဲဒါ သူ႕အလုပ္။ အဲဒီအတြက္ လခလစာရျပီးသားေလ .. ငါက ဘာေၾကာင့္ ေက်းဇူးျပဳရတာလဲ။ သဘာ၀မက်တာေတြ ဟုဆုိေသာအခါ တပည့္တစ္ေယာက္က .. သူက ဆရာမလုိ က်ဴရွင္ျပစရာမရွိဘူးေလ … ဟုဆုိလု္ိက္ေသာအခါ တစ္ကားလုံး တဟားဟားႏွင့္ျဖစ္ကုန္ၾကပါေတာ့သည္။ 

Comments