Chin World News Journal published in Rangoon

Chin World News Journal အမွတ္ (၁၂) ထြက္ျပီ
မိုုးမခသတင္းေကာက္ႏုုတ္ခ်က္၊ စက္တင္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၃
(Ref : Chin World Facebook)

Link >>> http://chinworld.info/12_News.html
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၆) ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ေ၀ Chin World News Journal ၏ အတြဲ (၁၂) တြင္ ပါ၀င္ေသာ အင္တာဗ်ဴး၊ ေဆာင္းပါးႏွင့္ သတင္းေခါင္းစီးမ်ားအား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပရလွ်င္-

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းမ်ားအျဖစ္ ပမာဏျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ေဘာလံုးသမား ျဖိဳးကိုကိုသိန္း (ခ) ေပါင္ရွန္းဆန္ ႏွင့္ စကားေျပာ ျခင္း၊ "ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိဘူးဆိုရင္ ဒီဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒကို ဘယ္သူကမွ လက္ခံေတာ့မွမဟုတ္ဘူး"ဆိုတဲ့ ဥပေဒ ပညာရွင္ ဦးငိုင္ဆာခ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း စသည္တို႔ပါ၀င္သည္။

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္အျဖစ္ အသံမဲ့သူတို႔အတြက္- ေျမြေတာင္အေရး ေသြးမေအးေစလိုဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေရးသားထား ျပီး၊

 အသံမဲ့သူတို႔၏ အသံက႑ မင္းတပ္ျမိဳ႕ ေရေျမာင္းမ်ားတြင္ အမႈိက္မ်ား မပစ္ေစလို၊ မေကြးတိုင္းေက်ာက္ထုျမိဳ႕မွ ေပးစာ ျဖစ္ေသာ- တနဂၤေႏြေန႔ကို အစိုးရေက်ာင္းမ်ား ပိတ္ေစလိုစသည့္ ေပးစာမ်ား ပါ၀င္သည္။

ေဆာင္းပါးက႑တြင္ ေဆာင္းပါးက႑အျဖစ္ 

ခ်ယ္ရီမႈန္းေရးသားေသာ- အႏုပညာရွင္ က်မတို႔ အဖြားေတြ၊ 
စည္သူေအာင္ျမင့္ ေရးသားေသာ- ျပည္နယ္၊တိုင္း အစိုးရေတြကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပိုေပးလိုက္ရံုနဲ႔ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူေတြ ဘ၀ ပိုေကာင္းလာမလား၊
 ေဒါက္တာတီပန္လိုင္းေရးေသာ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ဒီကရီေကာလိပ္၊ တကၠသိုလ္ ရွိသင့္ မရွိသင့္ အပါအ၀င္ က်န္းမာေရး၊ နည္းပညာ၊ လူမႈေရး က႑စံု ေဆာင္းပါးမ်ား ပါ၀င္သည္။

ထို႔ျပင္ သတင္းအခ်ိဳ႕အား ေဖာ္ျပရလွ်င္- ခ်င္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ သံုးႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း စည္ပင္ဥပေဒတခုသာ ျပဌာန္း ႏိုင္၊

 ပင္လံုကဲ့သို႔ေသာ ညီလာခံၾကီးအတြက္ ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားညီလာခံ က်င္းပမည္၊ 
ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ ယခုႏွစ္ အစီအစဥ္မရွိ၊ 
လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဥပေဒမ်ား ျပင္ဆင္ျပဌာန္းမႈတြင္ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား အတြက္ နစ္နာမႈ ရွိ-မရွိ ေစာင့္ၾကည့္မည္၊ 
ထန္တလန္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အငတ္ေဘး ဒုကၡၾကံဳ ကာ အေရးေပၚ အေျခအေနျဖစ္ေန၊ 
ဟားခါးျမိဳ႕တြင္ ကိုယ္ပိုင္တကၠသိုလ္ဖြင့္ရန္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ေကာ္မတီဖြဲ႔ေတာင္းဆို၊ 
၂၀၁၄ တြင္ ပလက္-ေက်ာက္ေတာ္လမ္းပိုင္းတြင္ တံတားသံုးစင္း တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထား၊ 
မိရိုးဖလာ ေရႊ႕ေျပာင္း ေတာင္ယာစနစ္မွ ေလွကးထစ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ ေအာ္ဂဲနစ္ိုက္ပ်ိဳးထုတ္ကုန္မ်ား ရရွိႏိုင္၊ 
ခ်င္းျပည္နယ္ အထက္တန္း ေက်ာင္း မ်ားတြင္ အင္တာနက္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား ပထမအသုတ္ တပ္ဆင္မည္၊ 
ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ လက္၀ါးကားတိုင္းအား ျပန္လည္ အစားထိုးေဆာက္ႏိုင္ရန္ ေလွ်ာက္ထား၊
 JICA မွေပးေသာ ေခ်းေငြ ခ်င္းျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ အသံုး ျပဳမည္၊ 
မိမိျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဆရာ၀န္မ်ားအား ဦးစားေပးခန္႔ထားသင့္ေၾကာင္း ေျပာဆို၊
 ေသေစႏိုင္သည့္ အဆိပ္ပါသည့္ OP အရက္ဆီကို ေရာင္းခ်ရန္ ဟားခါးတြင္ ပိတ္ပင္၊ 
ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးႏွင့္ ရန္ကုန္ေန ခ်င္းလူထုေတြ႔ဆံုမည့္ အစီအစဥ္ ပ်က္၊
 ေျမြေတာင္ဖားေတာင္ သတၱဳစီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္မည့္ေနရာတြင္ ေဒသခံမ်ား စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရွိသူနည္းပါး၊ 
မေလးရွားတြင္ UN ကဒ္မ်ား ျပန္ထုတ္ေပးေနသည္ဆိုသည့္ သတင္းမွားေၾကာင့္ သြားေရာက္သူမ်ား ရွိေန၊ 
ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံမွ ဖိတ္ေခၚေသာ သံုးပတ္ၾကာ သင္တန္းသို႔ ခ်င္းအမ်ိဳးသား ႏွစ္ဦးတက္ေရာက္၊ 
အိႏၵိ-ျမန္မာ အေ၀းေျပးလမ္းမၾကီး အုတ္ျမစ္ခ် ေက်ာက္တိုင္ ဖြင့္ပြဲက်င္းပ အစရွိေသာ သတင္းမ်ားအပါ အ၀င္ ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ားျဖင့္ ေ၀ေ၀ဆာဆာ ေဖာ္ျပထား ပါသည္။

Chin World Media အား တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာအျဖစ္ အိမ့္ခိုင္ဦး၊ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔၀င္မ်ားအျဖစ္ Salai Hung Tun Gei ႏွင့္ B A Thang၊ သတင္းေထာက္မ်ားအျဖစ္- ဆလိုင္းေက်ာ္မိုး၊ Mang Suan Kim, Bosco Lian, Peng Lian Sang, Salai Jack ႏွင့္ ကိုဘီး (ဇလပ္ေျမ)၊ ဘာသာျပန္အယ္ဒီတာအျဖစ္ Deric, ဘာသာျပန္သူမ်ားအျဖစ္ Mai Thin Yu Mon ႏွင့္ Salai David Van Lal Lian တို႔ ပါ၀င္သည္။

Chin World Media ၏ ရံုးခ်ဳပ္အား No. 4, Room 55, လႈိင္ရတနာအိမ္ရာ၊ သံလမ္းမွတ္တိုင္၊ လႈိင္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားျပီး၊ ဆက္သြယ္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ၀၉- ၄၂၀၀ ၁၃၀၄၈၊ ၀၉ ၄၇၁၇ ၂၁၃၃၊ ၀၉- ၄၃၁၆ ၃၅၃၉၊ ၀၉- ၄၀၁၆ ၈၁၀၁၄၊ ၀၉- ၄၂၀၁ ၈၅၉၉၄ သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

Comments