Kyaw Home - Poem

မ်ားတုုိ႔ႏုုိင္ငံ
ေက်ာ္ဟုုန္း
စက္တင္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၃ဒီႏိုင္ငံမွာ
ေခတ္ပ်က္သူေဌးေတြလဲမ်ား
ေခတ္ပ်က္ညဥ့္ငွက္ေတြလဲမ်ား။

ဒီႏိုင္ငံမွာ
လူကုန္ကူးသူေတြလဲမ်ား
လူကုန္ကူးခံခ်င္သူေတြလဲမ်ား။

ဒီႏိုင္ငံမွာ
က်ည္ကြယ္ မ်က္ကြယ္ သူရဲေကာင္းေတြလဲမ်ား
က်ည္လြယ္ အမ်က္လြယ္ သူရဲေကာင္းေတြလဲမ်ား။

ဒီႏိုင္ငံမွာ
တမိုးလုံး ေဖ်ာက္ဆိတ္ေတြလဲမ်ား
တမိုးသုဥ္း ေၾကာက္စိတ္ေတြလဲမ်ား။

ဒီႏိုင္ငံမွာ
အခမ္းအနားေတြလဲမ်ား
မခမ္းမနားေတြလဲမ်ား။

ဒီႏိုင္ငံမွာ
သတင္းေထာက္ေတြလဲမ်ား
သတင္းေပါက္ေတြလဲမ်ား။

ဒီႏိုင္ငံမွာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစ့စပ္ပြဲေတြလဲမ်ား
မၿငိမ္းခ်မ္းေရး စစ္ခင္းလိုသူေတြလဲမ်ား။

ဒီႏိုင္ငံမွာ
တခ်ပ္ေမွာက္ ရိႈးသမားလိုလူေတြလဲမ်ား
တခ်က္ေပါက္ အႀကံသမား ငဖန္ေတြလဲမ်ား။

ဒီႏိုင္ငံမွာ
ဘုရားထက္ႀကီးတဲ့ ဘုရားလူႀကီးေတြလဲမ်ား
ဘုန္းႀကီးကျပန္ေၾကာက္ရတဲ့ ေဂါပကေတြလဲမ်ား။

ဒီႏိုင္ငံမွာ
ဒုကၡသည္ေတြလဲမ်ား
ဒုကၡသည္ ဗန္းျပ လုပ္စားသူေတြလဲမ်ား။

ဒီႏိုင္ငံမွာ
အဖြဲ ့အစည္း ဖြဲ ့သူေတြလဲမ်ား
အဖြဲ ့အစည္း ဖ်က္သူေတြလဲမ်ား။

ဒီႏိုင္ငံမွာ
အေရးပါခ်င္သူေတြလဲမ်ား
အေရးရွာခ်င္သူေတြလဲမ်ား။

ဘယ္ေလာက္အထိ မ်ားသလဲဆိုရင္
ျပည္ပေရာက္ေနတာေတာင္
ဒီႏိုင္ငံက
ဒီလူ၊ ဒီမူ
ဒီအက်င့္ဆိုး၊ ဒီအျဖစ္ဆိုးေတြက

ကမၻာပတ္ မင္းမူေနေအာင္ကို (မ်ား) ။

Comments