Kyaw Thu - FFSS Yangon Activity,

သာဓုေခၚသံ … ပဲ့တင္သံ
ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း - ရန္ကုုန္)
စက္တင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၃


 ေၾကာင္ဒူးေက်း႐ြာသည္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဆံု႐ြာအုပ္စုတြင္ တည္႐ွိၿပီး အိမ္ေျခ (၂၂၇) အိမ္၊ လူဦးေရ က်ား/မ (၂ဝဝဝ) ေက်ာ္ေနထိုင္လ်က္႐ွိေသာ ေက်း႐ြာတစ္႐ြာ ျဖစ္သည္။ ထုိေက်း႐ြာ႐ွိ မိဘျပည္သူအေပါင္းတို႔၏ အႀကီးမားဆံုးေသာ ဒုကၡသည္ “ေရ” ျပႆနာပင္ ျဖစ္ ေတာ့သည္။ သံုးေရမ႐ွိ ႐ွားပါးသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ စားဝတ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရးမွအစ ႀကီး မားေသာ လူေနမႈျပႆနာႀကီးကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္မွာ ႏွစ္၊ လ ႐ွည္ၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေတာ့သည္။ သံုးေရမရ႐ွိ သျဖင့္ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ ဆိတ္ အစ႐ွိသည့္ ေမြးျမဴေရးသတၱဝါမ်ားအျပင္ လူသားတို႔အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ခ်က္ ျပဳတ္ေရး၊ သံုးေရ၊ ခ်ိဳးေရ၊ ေလွ်ာ္ဖြတ္သန္႔စင္ရန္အတြက္ပါ ႀကီးမားေသာ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။
 ထုိ႔ေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ အကူအညီေတာင္းခံမႈေၾကာင့္ အသင္းမွ ကြင္းဆင္း ေလ့လာခဲ့ကာ ၂၉.၈.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ စတင္တူးေဖာ္ေပးခဲ့သည္။ ရြာအတြင္းသို႔ ေရတူးစက္ေမာ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ သြားလာရန္ခက္ခဲျခင္း၊ စရိတ္ႀကီးျမင့္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လူအင္အားျဖင့္တူးေဖာ္ ေပးခဲ့ရာ (၁၃) ရက္တိုင္ ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေရတြင္းတူးလုပ္အားခ၊ သယ္ယူစရိတ္၊ ေျမမႈန္အိတ္ဝယ္ယူျခင္း၊ အင္ဂ်င္၊ ေလမႈတ္စက္၊ ပိုက္/ေလပိုက္ႏွင့္ စပ္ဆက္ပစၥည္း ဝယ္ယူစရိတ္၊ အုတ္ကန္၊ စက္ခန္းတည္ေဆာက္ခ စသည့္  စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္ ၂၈၈၈၂ဝဝိ/- (ႏွစ္ ဆယ့္႐ွစ္သိန္း႐ွစ္ေသာင္း႐ွစ္ေထာင့္ႏွစ္ရာ)က်ပ္ တိတိ ကုန္က်ခဲ့ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေရ႐ွားပါးေသာ ျမန္မာျပန္ အရပ္ရပ္႐ွိ ေဒသအသီးသီးတို႔တြင္ အဝီစိစက္ေရတြင္းမ်ား၊ အုတ္ကန္မ်ား၊ ေရစုပ္စက္မ်ား တပ္ ဆင္လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ျခင္းသည္ ေရအလွဴအတြက္ ေမတၱာေရစင္ လွဴဒါန္းၾကေသာ အလွဴ႐ွင္ မ်ား၏ ေကာင္းမႈတို႔ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။


 ေမတၱာေရစင္ က႐ုဏာေရစက္မ်ား ျဖန္းပက္ေပးခဲ့ၾကေသာ အလွဴ႐ွင္မ်ားအနက္ ဓမၼဗ်ဴဟာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာ ဓမၼစာေပသင္တန္းေက်ာင္းမွ သင္တန္းမွဴး ေဒၚခင္လွတင္ (မဟာသဒၵမၼေဇာတိကဓဇ )ႏွင့္ သင္တန္းဆရာ/မမ်ား၊ သင္တန္းသား/သူမ်ား၏ ေရကုသိုလ္ေတာ္ႀကီးသည္ စဥ္ဆက္မပ်က္ လွဴဒါန္း ေပးလွ်က္႐ွိပါသည္။ ၅.၉.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္လည္း ထပ္မံ၍ နာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေရကုသိုလ္အျဖစ္ ၂၉၂၅ဝဝဝိ/- (ႏွစ္ဆယ့္ကိုးသိန္းႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္) က်ပ္တိတိ လွဴဒါန္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဓမၼဗ်ဴဟာအဖြဲ႔ ၏ လွဴဒါန္းမႈ ယခင္ ၂၇.၅.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ၁၁၁၂ဝဝဝဝိ/- (တစ္ရာတစ္ဆယ့္တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္း) က်ပ္တိတိ၊ ၅.၆.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ၈၉၆၅ဝဝိ/- (႐ွစ္သိန္းကိုးေသာင္းေျခာက္ေထာင့္ငါးရာ) က်ပ္တိတိ၊ ယခင္ႏွင့္ ယခု လွဴဒါန္းေငြ စုစုေပါင္း ၁၄၉၄၁၅ဝဝိ/- (တစ္ရာေလးဆယ့္ကိုးသိန္းေလးေသာင္းတစ္ေထာင့္ ငါးရာ) က်ပ္တိတိ လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ အလွဴ႐ွင္မ်ား လွဴဒါန္းမႈတို႔ေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္အရပ္ေဒသ အသီးသီးတို႔တြင္ အဝီစိေရတြင္း စုစုေပါင္း (၁၃၃) တြင္းအား တူးေဖာ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ထို႔သို႔ ေ႐ႊကိုမလို ေရကိုသာလိုသည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ေနၾကေသာ ေရ႐ွားပါးရာ ေဒသမ်ားသို႔ ေရရ႐ွိ ေရးကို နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ အဝီစိေရတြင္းမ်ား တူးေဖာ္ေပး႐ံုျဖင့္ မၿပီးေခ်။ ထြက္ေပၚလာ သည့္ ေရမ်ားအား ေသာက္သံုးရန္ သင့္/မသင့္တို႔အားလည္း စမ္းသပ္စစ္ေဆးေပးရန္ တာဝန္႐ွိေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ (WHO)၏ သတ္မွတ္စံႏႈန္းႏွင့္ တိုင္းတာစစ္ေဆးႏိုင္ရန္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ေရ၏ စံႏႈန္းအား တိုင္းတာေရးစက္ကိရိယာမ်ား ဝယ္ယူကာ တူးေဖာ္ရ႐ွိေသာ ေရအား စစ္ေဆးေပးလွ်က္႐ွိသည္။

ထိုသို႔ စစ္ေဆးေပးရာတြင္ (၁၃) ရက္ၾကာ တူးေဖာ္ခဲ့ရေသာ ေၾကာင္ဒူးေက်း႐ြာ႐ွိ အဝီစိေရတြင္းမွ ထြက္လာေသာ ေရဓါတ္သည္ -

Ph  7.98 – 250-C
အာဆင္းနစ္ 0.005 clour
ေကာ့ပါး T 150  ကုတ္နဲ႔စစ္ေဆး 3.5 Fh
Ph  သံဓါတ္စစ္ေဆး 130 ကုတ္နဲ႔စစ္ေဆး 6.25

ဟု စစ္ေဆးတိုင္းတာမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာသျဖင့္ သံုးစြဲရန္သာမက ေသာက္သံုးရန္သင့္ေသာ ေရျဖစ္ ေၾကာင္းေတြ႔႐ွိခဲ့ရ၍ သံုးစြဲရန္ ေရအဓိကလိုအပ္ေနေသာ ေၾကာင္ဒူးေက်း႐ြာမွ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္ မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖ ျပည္သူလူထုအေပါင္းတို႔အတြက္ ေသာက္သံုးရန္ေရ (ေရသန္႔) ပါထြက္ေပၚလာေသာ ေၾကာင့္ အထူးဝမ္းသာေပ်ာ္႐ႊင္ခဲ့ရၿပီး နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)ႏွင့္တကြ ေရတူးေဖာ္မႈအတြက္ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကေသာ ေရကုသိုလ္႐ွင္မ်ားအတြက္ ေၾကာင္ဒူးေက်း႐ြာမွ သာဓု ေခၚသံတို႔သည္ မိုးယံထက္သို႔ ပဲ့တင္ထပ္လွ်က္ ႐ွိေနေတာ့သည္။

Comments