Kyaw Thu - FFSS Yangon Activity,

မင္းတို႔ကေတာ့ ေပ်ာ္ျမဴးေနၾက … ဒီမွာက ဘဝေတြ စုတ္ျပတ္သတ္
ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း - ရန္ကုုန္)
စက္တင္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၃


ကၽြန္ေတာ္တို႔ မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးသည္လည္း ေဒဝါမိုး၏ ထစ္ခ်ဳန္းမႈေၾကာင့္ ရပ္ကြက္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ လမ္းမမ်ားတြင္ ေရမ်ားဖံုးလႊမ္းလွ်က္၊ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားသည္လည္း ေမာ္ေတာ္ဘုတ္မ်ား သဖြယ္ ေမာင္းႏွင္ေနဆဲ၊ မိဘျပည္သူအေပါင္းတို႔သည္လည္း ႐ံုးသြား/႐ံုးျပန္၊ အလုပ္သြား/အလုပ္ဆင္း၊ ေက်ာင္းသြား/ေက်ာင္းျပန္ ဒူးေပၚ/ေပါင္ေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္းေနဆဲ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ျမန္မာျပည္ နယ္ အရပ္ေဒသ အသီးသီးတို႔တြင္႐ိွေသာ ျပည္သူလူထုအေပါင္းတို႔မွာကား ေနအိမ္မ်ားအားစြန္႔ခြာ၍ ေရေဘး ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ ေရာက္႐ိွေနၾကရသည္ျဖစ္သည္။ ကေလးသူငယ္၊ ေက်ာင္းသူလူငယ္မ်ား အဖို႔ “ေရတက္ေက်ာင္းပိတ္” ေဆာင္ပုဒ္အား မည္သည့္အခ်ိန္ကာလအထိ လက္ကိုင္ျပဳေနေတာ့မည္ကိုေတာ့ မသိ႐ိွႏိုင္ေပ။ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ကေလးငယ္မ်ား၏ ဘဝကား မည္သို႔မွ်ျဖစ္လာမည္ ကိုေတာ့ မခန္႔မွန္းႏိုင္ေတာ့ေပ။ ထိုကဲ့သို႔ ေရေဘးသင့္အရပ္ေဒသမ်ား႐ိွ မိဘျပည္သူအေပါင္းတို႔၏ သြားေရးလာေရး ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေလွငယ္ေလးမ်ားႏွင့္သာ ေလွာ္ခတ္သြားလာရျခင္းတုိ႔ကို ျမင္ေတြ႔မိ ေတာ့သည္။ သူတို႔၏ဘဝမ်ားကား ေမာ္ေတာ္ကားဆိုသည္ကို စီးနင္းခြင့္ပင္မဆိုထားႏွင့္ ျမင္ေတြ႔ဖို႔ကား ေဝးလွသည္။ လူသားမ်ားအတြက္ အစာအဟာရအျဖစ္ေသာ္၄င္း၊ လံုၿခံဳမႈအတြက္ေသာ္၄င္း အသက္စြန္႔ ေပးဆပ္ေနၾကေသာ ႏြား၊ ကၽြဲ၊ ဆိတ္၊ ေခြး စသည့္သတၱဝါမ်ားပင္ ေနထိုင္သြားလာ၊ စားသံုးရန္ အခက္ အခဲေပါင္း ႀကီးမားစြာ ေတြ႔ႀကံဳေနရၿပီ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ေဖြးေဖြးျဖဴေနေသာ ေရျပင္လႊာထဲ႐ိွ ကုန္းကမူေလး ေပၚတြင္ စည္းလံုးညီညြတ္ ျပြတ္သိပ္စြာျဖင့္ ေနထိုင္ေနရေသာ လူသားတို႔အတြက္ အသက္စြန္႔ေပးခဲ့ေသာ ေက်းဇူး႐ွင္ ႏြား၊ ကၽြဲ၊ ဆိတ္၊ ေခြး သတၱဝါမ်ား၊ လူေနအိမ္ေခါင္မိုး မ်က္ႏွာၾကပ္ေပၚတြင္ လူမ်ားႏွင့္အတူ ေနထိုင္ေနၾကေသာ ေခြး၊ ေၾကာင္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား၊ ေလွငယ္ ်ားေပၚတြင္ လူမ်ားႏွင့္အတူ ေရာေထြး လိုက္ပါ စီးနင္းေနၾကေသာ ၾကက္၊ ေခြး၊ သတၱဝါမ်ား၊ ေရျမဳပ္ေန ေသာ သစ္ပင္ႀကီးမ်ား၏ အထက္ကိုင္း ခတ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေနရာယူထားၾကေသာ ကမၻာ့ရန္သူမ်ားဟု သမုတ္ခံထားရေသာ ေျမြ၊ ဖား သတၱဝါမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား လႏွင့္ခ်ီ၍ ပိတ္ထားေသာေၾကာင့္ ပညာ သင္ၾကားခြင့္မရေသာ ကေလးသူငယ္ မ်ား ဘဝရပ္တည္မႈအတြက္၄င္း၊ စားဝတ္ေနေရးအတြက္၄င္း၊ အနာဂတ္ကာလမ်ားဆီသို႔ ေမွ်ာ္ေတြးေငး ေမာရင္း ကူညီမည့္သူမ်ားအား ေမွ်ာ္လင့္တႀကီးေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကေသာ မိဘျပည္သူအေပါင္းႏွင့္ အနာဂတ္ သာသနာအတြက္ ရင္ေလးစြာျဖင့္ စိုးရိမ္တႀကီးေမွ်ာ္ေတြးေနၾကေသာ ေရျမဳပ္ေနေသာ ႐ြာဦးေက်ာင္း ေတာ္႐ိွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား စသည့္ဘဝေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ သဘာဝေဘး ဒဏ္ကပ္ေဘးဆိုး အမ်ိဳးမ်ိဳး တို႔ထဲတြင္ ဒုကၡပင္လယ္ေဝေနဆဲ ျဖစ္ေတာ့သည္။

 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ဖ.ဆ. ပ.လ ညီလာခံမိန္႔ခြန္းတြင္လည္း ျဗဟၼစိုရ္တရား ေခါင္းပါးေနသေ႐ြ႕ ကာလပတ္လံုး ကပ္ေဘးအမ်ိဳးမ်ိဳး ႀကံဳေတြ႔ရမည္ဟူေသာ မွန္ကန္လွသည့္ မိန္႔မွာခ်က္အတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ရန္သူမ်ိဳး ငါးပါးျဖစ္ေသာ ေရေဘး၊ ေလေဘး၊ မီးေဘး၊ ငလ်င္ေဘး၊ စစ္ေဘး စသည့္ ဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကပ္ေဘး အမ်ိဳးမ်ိဳး ႀကံဳေတြ႔ခံစားေနရၿပီျဖစ္ေတာ့သည္။ ျမန္မာျပည္သူလူထုအေပါင္း ေရ႐ွားပါးမႈဒဏ္၊ ေရလႊမ္းမိုးမႈ ဒဏ္၊ ေလေဘးဒဏ္၊ ငလ်င္ေဘးဒဏ္၊ စစ္ေဘးဒဏ္တို႔ေၾကာင့္ ဘဝေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ေသေၾကပ်က္စီး အမိတကြဲ၊ အဖတကြဲ၊ အိုးပစ္/အိမ္ပစ္၊ စားရမဲ့/ေသာက္ရမဲ့ ဘဝမ်ား တိုင္းျပည္ကိုစြန္႔ခြာ၍ ျပည္ပႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ အလုပ္အေကၽြးသြားျပဳ၍ ကၽြန္ခံေနရေသာ အနာဂတ္လူငယ္မ်ား၏ ဘဝေပါင္းမ်ားစြာတို႔ျဖင့္ ျပည့္လွ်ံေနရေသာ ဆိုး႐ြားလွသည့္ အေျခအေနတရပ္သို႔ ေရာက္႐ိွေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ျမင္ေတြ႔ ခံစားမိေတာ့သည္။
သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူမႈေရးသမားမ်ား အရပ္ဘက္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ဘုရား႐ွင္၏ ျဗဟၼစိုရ္တရား(၄)ပါးျဖစ္ေသာ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာတရားတို႔ကို လက္ကိုင္ျပဳ၍ လူသားခ်င္းစာနာစိတ္ေမြးဖြားကာ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ကူညီေဖးမေပးလွ်က္​႐ိွသည္။

ျမန္မာျပည္ႀကီး အျမန္ဆံုး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဝေျပာေစခ်င္သည္။
ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးတို႔သည္လည္း အျမန္ဆံုး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဝေျပာေစခ်င္သည္။
ကမၻာ့႐ြာႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတရားမ်ား အျမန္ဆံုးလႊမ္းၿခံဳ ေစခ်င္ေတာ့သည္။
ထိုအေတြး၊ ထိုအာ႐ံုခံစားမႈတို႔သည္ ကၽြန္ေတာ္ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ မံု႐ြာ၊ ဒီပဲယင္း၊ ေ႐ႊဘို၊ ျပည္၊ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ျမန္မာျပည္ အရပ္ေဒသအသီးသီးသို႔ သြားေရာက္၍ ျဗဟၼစိုရ္ေျခလွမ္းလူမႈေရးေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္က ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ယခု ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္၊ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးသြားစဥ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စီးနင္းလိုက္ပါလာေသာ ကယ္ဆယ္ ကူညီေရး စက္ေလွေပၚမွ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရေသာ သက္႐ိွလူသားမ်ား သက္႐ိွေက်းဇူး႐ွင္ ကုန္းေနတိရစာၦန္မ်ား၏ ဘဝမ်ားကာ ပ်က္စီးယိုယြင္း ဘဝပ်က္မႈမ်ားကို ျမင္ေတြ႔ခံစားရင္း ကိုယ္ခ်င္းစာနာစိတ္တို႔ျဖင့္ မ်က္ရည္ လည္ခဲ့ရသည္။

“ေၾသာ္ ….. ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ားတြင္ သဘာဝႀကံဳေတြ႔ရေသာ္လည္း စားေရးေသာက္ေရး၊ ေနေရး ထိုင္ေရး ဘဝတို႔သည္ ခံသာေသးသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ေက်းလက္ေဒသမ်ား႐ိွဘဝမ်ားသည္ကား …..။” ထို အေတြး ထိုခံစားခ်က္ ထိုသို႔ ကိုယ္ခ်င္းစာနာစိတ္ ကၽြန္ေတာ့္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနဆဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရေဘး ကယ္ဆယ္ေရး စက္ေလွေပၚတြင္ တက္ၾကြစြာလိုက္ပါလာၾကေသာ ပရဟိတလူမႈေရးသမားမ်ား အားတက္ ေသာ တက္ၾကြေသာ စည္းလံုးေသာ၊ ညီညြတ္ေသာ စကားသံမ်ားသည္ ခုတ္ေမာင္းေနေသာ စက္ေလွ၏ စက္ခုတ္သံအား လႊမ္းၿခံဳေနေတာ့သည္။ ေရျပင္ျဖဴေဖြးဖံုးလႊမ္းေနေသာ ေရျပင္က်ယ္ႀကီး စက္ခုတ္သံအား လႊမ္းၿခံဳေနေသာ ပရဟိတေမာင္၊ မယ္တို႔၏ အသံမ်ားအား “ေအး … ေအး မင္းတို႔ကေတာ့ ေပ်ာ္ျမဴးေနၾက၊ ဒီမွာက ဘဝေတြအားလံုး စုတ္ျပတ္သတ္ေနၾကၿပီ” ဟူေသာ အသံနက္ႀကီး ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ပတ္ ဝန္းက်င္တစ္ခုလံုး ေရျပင္လႊာႀကီးတစ္ခုလံုး စက္ေလွေပၚ႐ိွ ပရဟိတသမားမ်ားအားလံုး တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္ သက္ သြားၿပီးေနာက္ အံ့ၾသတႀကီးအသံထြက္ေပၚလာေသာ ေနရာသို႔ မ်က္လံုးမ်ားေ႐ႊ႕လ်ား ၾကည့္႐ႈခဲ့ ေတာ့သည္။ အားလံုးေသာ မ်က္လံုးေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာတို႔သည္ ကၽြန္ေတာ့္ထံသုိ႔ ဝိုင္းဝန္း ၾကည့္႐ႈေနၾက ေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ေလွဦးထက္တြင္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္စြာျဖင့္ ထိ္ုင္ေနသည္။ ကၽြန္ေတာ့္၏မ်က္လံုး အစံုတို႔သည္ ေလွဦးထက္ ေရျပင္လႊာေပၚသို႔ ေရာက္႐ိွၾကည့္႐ႈေနသည္။ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ရေသာ ကၽြန္ေတာ္ ၾကည့္႐ႈေနေသာ ကၽြန္ေတာ့္အား ေဒါသတႀကီး အသံနက္ႀကီးျဖစ္ေပၚခဲ့ရေသာ ျမင္ကြင္းသည္ကား ေရျပင္ လႊာေပၚတြင္ က်က္စားေနထိုင္ၾကေသာ ေပ်ာ္ျမဴးေနၾကကာ ေတာင္ပံခတ္၍ ကူးခတ္ေနၾကေသာ ေရဘဲ သတၱဝါ (၃) ေကာင္ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

သက္႐ိွလူသားမ်ား ကုန္းေနသတၱဝါမ်ား ယခုကဲ့သို႔ ေရေဘးဒုကၡမ်ား အႀကီးအက်ယ္ခံစား ေနရ ခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ေပ်ာ္႐ႊင္ျမဴးတူးစြာ ေရျပင္လႊာေပၚတြင္သြားလာ က်က္စားေနေသာ ေရဘဲေလးမ်ား အား ကၽြန္ေတာ္ယခုကဲ့သို႔ အသံနက္ႀကီးျဖင့္ သတိလစ္ ေအာ္ဟစ္ႀကံဳးဝါးလိုက္မႈသည္ ျဗဟၼစိုရ္တရား ေလးပါးအား ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္မိေတာ့သည္ကား ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ မသိေတာ့ေခ်။

ေအာ္ … သူတို႔သည္ကား ေရေနသတၱဝါမ်ားျဖစ္၍ ေရႀကီးေလ သူတို႔ႀကိဳက္ေလ .. ေပ်ာ္ေလေပါ့။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ကား ……. ။


(ကမၻာေျမျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔၊ ျမန္မာျပည္ႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔၊ လူသားတိုင္းတြင္ ျဗဟၼစိုရ္တရား လက္ကိုင္ျပဳ က်င့္ သံုးၾကေစခ်င္ေတာ့သည္။)

Comments