Salai Shwe Linn - Boss & Worker


အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား
ဆလိုင္းေရႊလင္း၊ စက္တင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၃
        ျမတ္ဗုဒၶ ေဟာၾကားေသာ သိဂၤါေလာဝါဒသုတ္တြင္ ဆရာႏွင့္တပည့္၊ မိဘႏွင့္သားသမီး၊ ရဟန္းႏွင့္ဒကာ၊ သခင္ႏွင့္ကၽြန္၊ မိတ္ေဆြအခ်င္းအခ်င္း … … … .. စသည္ျဖင့္ အျပန္အလွန္က်င့္ရမည္႕ က်င့္ဝတ္မ်ားကို ေဟာၾကားထားသည္။ လူ႕ခ်မ္းသာ နတ္ခ်မ္းသာ တည္းဟူေသာ ေကာင္းျမတ္ေသာ သုဂတိဘုံဘဝသို႕ ေရာက္လိုလွ်င္ ထိုသို႕ေသာ က်င့္ဝတ္မ်ားကို ေက်ပြန္ရမည္ဟု မွတ္သားရပါသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ က်င့္ဝတ္မ်ားပ်က္ကြက္လွ်င္ ငရဲ၊တိရစာၦန္၊ၿပိတၱာ၊အသုရကယ္၊ ထိုအပါယ္ ၄-ဘံုသို႕ က်ေရာက္မည္ဟု ဆိုလို၏။
          ဘုရားတည္၊ ေက်ာင္းေဆာက္၊ အလွဴႀကီးအဒါန္းႀကီးမ်ားကိုလုပ္၊ ဥပုသ္ေစာင့္၊ တရားထိုင္ … … … ထုိအလုပ္မ်ားကို သဒၶါထက္သန္စြာ နည္းလမ္းတက် ေဆာင္ရြက္လွ်င္ သုဂတိ ဘံုဘဝသို႕ လားေရာက္ပါသည္။ ထုိအလုပ္မ်ားကို လုပ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ေငြေၾကးခ်မ္းသာမႈမရွိ၊ အခ်ိန္မေပးႏုိင္လွ်င္ ငါးပါးသီလျမဲ၍ က်င္.ဝတ္မ်ားကို ေက်ပြန္ရုံျဖင့္ သုဂတိဘုံဘဝသို႕ လားေရာက္ႏိုင္သည္သာ ျဖစ္ပါသည္။  
          ထို႕ေၾကာင့္ ေဝဘူဆရာေတာ္က သားမယားလုပ္ေကၽြးတဲ့ ကုသိုလ္ကို ေပါ့ေသးေသး မမွတ္သင့္ေၾကာင္း၊ နတ္ျပည္ခ်မ္းသာကို မေပးစြမ္းႏုိင္ေသာ္လည္း လူ႕ခ်မ္းသာကို ေပးစြမ္းႏုိင္ေၾကာင္း၊ ပေဒသရာဇ္ ဧကရာဇ္စည္းစိမ္းမ်ိဳးအထိ ေပးစြမ္းႏိုင္ေၾကာင္း ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။
          မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ကလည္း ကုသိုလ္လိုခ်င္လို႕ကေတာ့ ေသာက္ေရအိုးစင္သာ တည္းထားလိုက္ဟု ေဟာၾကားခဲ့ဖူးပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ကုသိုလ္ရႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာ ရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ ရေရးအတြက္ ဝိပႆနာတရားအားထုတ္ခြင့္ ရဖို႕သာ ခဲယဥ္းေၾကာင္း ဆိုလိုေပသည္။
          သခင္ႏွင့္ကၽြန္ က်င့္ဝတ္ဟုဆိုေသာ္လည္း၊ အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားတို႕ အျပန္အလွန္ ျဖည္႕ဆည္းေက်ပြန္ရမည္႕ က်င့္ဝတ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။
          အလုပ္ရွင္၏ က်င့္ဝတ္မ်ားတြင္ အလုပ္သမားကို ဝဝလင္လင္ေကၽြးေမြးျခင္း၊ က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕တဲ့လွ်င္ ေဆးကုေပးျခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ဤအခ်က္မ်ားသည္ ကမာၻ႕အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေနေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။
          အလုပ္ရွင္ဟုဆိုရာတြင္ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္မ်ားသာ ဆိုလိုသည္မဟုတ္၊ အစိုးရလည္းပါဝင္သည္။ အစိုးရသည္ အလုပ္ရွင္ျဖစ္၍ အစိုးရဝန္းထမ္းမ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
          ဝန္ထမ္းေကာင္းမွ ႏိုင္ငံေကာင္းမည္မွာ မွန္၏။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေကာင္းမွ ဝန္ထမ္းမ်ားလည္း ေကာင္းမည္ ျဖစ္သည္။ ဤကိစၥမွာ အေျပာလြယ္သေလာက္ သေဘာေပါက္ဖို႕ ခက္၏။
          အဂတိတရားကို ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ က်င့္သံုးေနေသာ ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္ရွင္ဘက္က က်င့္ဝတ္မ်ားပ်က္ကြက္သလို အလုပ္သမားဘက္ကလည္း က်င့္ဝတ္မ်ား ပ်က္ကြက္ေနၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။
          ဝန္ထမ္းေတြက နည္းမ်ိဳးစံုႏွင့္ ခိုးေနၾကတာကို၊ ဘယ္လုိလုပ္ေကာင္းႏိုင္မွာတုန္းဟုဆိုတတ္ၾကသည္။ ဘာ့ေၾကာင့္ ထိုသုိ႕ျဖစ္ေနသလဲဟု ဆန္းစစ္ရန္ ေမ့ေနတတ္ၾကသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္္႕ထားေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားက နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခိုးေနၾကျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း မေမ့အပ္ေပ။
          ဝန္ထမ္းမ်ားက ႐ုံးခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္ျပည္႕အလုပ္မလုပ္ဘဲ ဟုိခိုဒီကပ္ လုပ္ေနသည္။ သို႕မဟုတ္ သူတို႕ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ကို လုပ္ေနသည္။ ဤသည္ကို အခ်ိန္ခိုးသည္ဟု ဆိုၾက၏။ အလုပ္ရွင္က ရုံးခ်ိန္ျပင္ပ၌ပင္ ဟုိခိုင္းဒီခိုင္း ခိုင္းေနျခင္းမ်ိဳး၊ အလုပ္ကို အိမ္သို႕ယူေဆာင္လုပ္ကိုင္ေစျခင္းမ်ိဳးသည္လည္း အလုပ္ရွင္က အလုပ္သမား၏ အလုပ္ခ်ိန္ကို ခိုးယူျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
          ဝန္ထမ္းက ႀကီးေလးေသာတာဝန္ႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ကို ရယူထားပါလ်က္ တာဝန္ေရွာင္ေပါ့ဆလွ်င္ ေငြေၾကးကုိ ခိုးယူထားျခင္းမ်ိဳးႏွင့္ တူ၏။ ရေသာေငြကမ်ား၍ ထမ္းေသာတာဝန္က ေသးငယ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
          အလုပ္ရွင္က မ်ားမ်ားခိုင္းၿပီး နည္းနည္းသာေပးလွ်င္ သူသည္ အလုပ္သမားထံမွ ေငြေၾကးခိုးယူေနျခင္း ျဖစ္သည္။
          ငါးပါးသီလတြင္ အဒိႏၷာဒါန သိကၡာပုဒ္၌ ခိုးျခင္း၂၅-ပင္ ဖြင့္ဆိုထား၏။ မိမ္ိ ရသင့္ရထုိက္ေသာ အတိုင္းအတာထက္ ပိုယူလွ်င္ ခိုးျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု အက်ဥ္းခ်ဳပ္ မွတ္သားထိုက္၏။ တနည္းအားျဖင့္ သူတပါးရသင့္ရထိုက္ေသာ အတိုင္းအတာထက္ ေလွ်ာ့ေပးျခင္းသည္လည္း ခိုးျခင္းပင္ျဖစ္၏။ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား အျပန္အလွန္ ခိုးယူေနၾကပါမူ က်င့္ဝတ္မ်ားကုိ အတူတူပ်က္ကြက္္ေနၾကသျဖင့္ ပစၥဳပၸန္ဘင၌လည္း အဆင္မေျပၾက။ တမလြန္ဘဝ၌လည္း သုဂတိဘံုဘဝသို႕ေရာက္ရန္ ခဲယဥ္း၏။
          အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အလုပ္သမား၏ ခံယူခ်က္မွာလည္း ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို လုိက္၍ကြာျခားႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။္။အရင္းရွင္စနစ္ (ယခုေတာ့ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဟု ေျပာင္းေခၚေသာစနစ္) က်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံတြင္ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခု လုပ္သည္။ ႐ုံးအေဆာက္အဦးကို မီးစြဲေလာင္ေနလွ်င္ ဘာလုပ္မလဲဟု အလုပ္ရွင္က ေမး၏။ ေျဖသူက မီးသတ္ဌာနကုိ ဖုန္းဆက္ေပး႐ုံေပါ့ဟု ေျပာ၍ အလုပ္ရသြားသည္။
          သို႕ေသာ္ ကြန္္ျမဴနစ္၊ ဆိုရွယ္လစ္ က်င့္သံုးေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထိုသို႕သြားေျဖလွ်င္ အလုပ္ရမည္မဟုတ္။ ကုိယ္တိုင္လည္း ဝိုင္းဝန္းမီးၿငိွမ္းေပးမွာေပါ့ဟု ဆိုမွ အလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။
          အရင္းရွင္တို႕၏ အတၱႀကီးမႈ၊ စာနာမႈကင္းမဲ့မႈ၊ ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္လာမႈတို႕ေၾကာင့္ ဘံုစနစ္ေခၚ ကြန္ျမဴနစ္ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒေတြ ေပၚလာသည္။ တနည္းအားျဖင့္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားတို႕၏ မေျပလည္မႈက စတင္ေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားသည္ပင္ အလုပ္ရွင္ျဖစ္ရမည္ဟူေသာ ပစၥည္းမဲ့အာဏာရွင္စနစ္ကို စိတ္ကူးယဥ္ျခင္း ျဖစ္သည္။
          ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံ တန္ခိုးဩဇာတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် စစ္ေအးတိုက္ပြဲကလည္း အျပင္းအထန္္ျဖစ္လာသည္။ အရင္းရွင္ႏိုင္ငံမ်ား ရွိ အထူးသျဖင့္ အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားရွုိ အခြင့္ထူးခံမ်ားသည္ ကြန္ျမဴနစ္ေတာ္လွန္ေရးအေပၚ ေၾကာက္ရြံ႕စိုးရိမ္လာၾကသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကိုသံုး၍ ႂကြယ္ဝ ခ်မ္းသာမႈကို ျပန္လည္ ျဖန္႕ေဝသည္။ အလုပ္သမားတို႕၏ ရပိုင္ခြင့္ကုိ တိုးျမွင့္ေပးျခင္းႏွင့္ လူမႈစရိတ္မ်ားကိုပ့ံပိုးေပးျခင္းကို ဆိုလုိသည္။ ဤသို႕ျဖင့္ သူတို္႕သည္ သစၥာရွိုေသာ လူလတ္စား ႀကီးထြားေရးကို ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ လူလတ္စားမ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။
          အျခားတစ္ဖက္တြင္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးကို ပိတ္ပင္ျခင္း၊ အာဏာကို မက္ေမာ ခ်ဳပ္ကိုင္လြန္းျခင္း၊ လက္ေတြ႕ဘဝႏွင့္ ကင္းကြာျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ကြန္ျမဴနစ္၊ ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံမ်ား ဆင္းရဲသထက္ဆင္းရဲလာၾကသည္။ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲျခင္းႏွင့္အတူ စိတ္ကူးယဥ္ဆိုရွယ္လစ္ စီးပြားေရးစနစ္လဲ ဗံုးဗံုးလဲသြားသည္။ တ႐ုတ္ကမူ ၁၉၈၀ ျပည္႕လြန္ကာလမ်ားကပင္ အေျခအေနကို သေဘာေပါက္၍ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ဖြင့္ေပးသည္။ ယခုေတာ့ ဒုတိယ ကမာၻအခ်မ္းသာဆံုးႏိုင္ငံပင္ ျဖစ္လို႕ေနသည္။
          ၅-၆-၁၃ ေန႕ထုတ္ 7 day ဂ်ာနယ္တြင္ ဆရာၾကည္ေနမင္းဝင္းက ကမာၻႀကီးအနာဂတ္ ပံုေဖာ္မည္႕သူ အမည္ျဖင့္ ေဆာင္းပါးေရးထားသည္။ အရင္းရွင္ေတြက ကြန္ျမဴနစ္ေတြကို မေၾကာက္ရေတာ့သျဖင့္ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈ ျဖန္႕ေဝဖုိ႔ တုံ႔ေႏွးလာၾကသည္ ဟုဆိုပါသည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား အစာမေၾကမႈ ႀကီးထြားလာပါက ကြန္ျမဴနစ္စနစ္မ်ား ေခါင္းျပန္ေထာင္ထလာမလား ဟု စာေရးသူ စဥ္းစားမိသည္။ အရင္းရွင္စနစ္က ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ဟု အမည္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ ျပန္လာသလို၊ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ကလည္း အျခားေသာ အမည္တစ္မ်ိဳးမ်ဳိးျဖင့္ ျပန္လာေကာင္း ျပန္လာႏိုင္သည္။ စာေရးသူကေတာ့ မည္သည္႕ႏိုင္ငံေရးစနစ္၊ စီးပြားေရးစနစ္ကိုမွ ၿပီးျပည္႔စံုေအာင္ မွန္ကန္သည္ဟု မယံုၾကည္ပါ။
          ယံုၾကည္တာကေတာ့ မည္႔သည္႔စနစ္ မည္သည္႔ေခတ္တြင္မဆို ျဗဟၼစိုရ္တရား ထြန္းကားလွ်င္ ေပ်ာ္စရာေကာင္းမည္၊ ျဗဟၼစုိရ္တရား ဆိတ္သုဥ္းလွ်င္ ေပ်ာ္စရာ မေကာင္းႏိုင္ေတာ့။ ဆိုလိုသည္မွာ ဗုဒၶ၏ တရားျမတ္ကုိသာ အယံုအၾကည္ရွိပါ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္ဖက္ကေရာ အလုပ္သမားဖက္ကေရာ က်င့္ဝတ္ေက်ပြန္လွ်င္ အစဥ္အျမဲ အစဥ္ေျပမည္ဟု ယံုၾကည္သည္။ ထိုသို႔ က်င့္ဝတ္ေက်ပြန္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာကလဲ ျဗဟၼစိုရ္တရား ၄-ပါး ေမတၱာ၊က႐ုဏာ၊မုဒိတာ၊ဥေပကၡာတို႔ ရင္ထဲမွာ ထြန္းကားေနမွသာ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။အလုပ္ရွင္ဖက္ကေရာ အလုပ္သမားဖက္ကပါ ကိုယ္က်ိဳးအတၱကိုသာ ေရွ႕တန္းတင္၍ တစ္ဖက္သားကုိ ပ်က္စီးေစလုိလွ်င္ ဘယ္ေတာ့မွ အဆင္ေျပမည္မဟုတ္ပါ။ အားႀကီးသူက အားနည္းသူကို ငဲ့ညွာစာနာဖို႔လုိသလုိ၊ အားနည္းသူကလည္း အားႀကီးသူကို မုဒိတာပြားႏိုင္ဖို႔ လိုပါသည္။
          အဂတိတရား ၄-ပါး ရွိသည္။ ဆႏၵာဂတိ= ခ်စ္၍အမွားျပဳျခင္း၊ ေဒါသာဂတိ= မုန္း၍အမွားျပဳျခင္း၊ ေမာဟဂတိ= မိုက္မဲေတြေဝ၍ အမွားျပဳျခင္း၊ ဘယာဂတိ= ေၾကာက္၍ အမွားျပဳျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ အမွားျပဳျခင္းဟူသည္မွာ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာမလုပ္ဘဲ မလုပ္သင့္မလုပ္ထိုက္တာကို လုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား အဂတိတရား ၄-ပါး ကို စံုေအာင္ လိုက္စားခဲ့ၾကပါသည္။ စာေရးသူကိုယ္တိုင္လဲ ဌာနဆိုင္ရာတစ္ခုတြင္ ၇-ႏွစ္တုိင္တိုင္ အငယ္တန္းအရာရွိအျဖစ္ အမႈထမ္းခဲ့ဖူးပါသည္။
          စာေရးသူ ၾကားဖူးေသာ ဟာသဇာတ္လမ္းတစ္ခု ရွိသည္။ အိမ္တစ္အိမ္တြင္ အစည္းအေဝးရွိရာ ေခြးခ်ီးတက္နင္းမိလာသူက သူတစ္ဦးတည္းကုိ သူမ်ားေတြ မကဲ့ရဲ႕ေစရန္ သူမ်ားဖိနပ္ေတြကိုပါ ေခြးခ်ီးလိုက္သုတ္ထားသည္။ ယခုလဲ ဝန္ထမ္းေလာက၌ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးကို ေခြးခ်ီးလိုက္သုတ္သလို ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ လခ မေလာက္ငမႈ၊ လုပ္ငန္းမကၽြမ္းက်င္သူကို တာဝန္ႀကီးႀကီးေပးထားမႈ၊ အလုပ္ကၽြမ္းက်င္သူ အလုပ္ႀကိဳးစားသူကို ေခ်ာင္ထိုးတားမႈ၊ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္တာ တင္ျပသူကို ဆန္႔က်င္ဖီဆန္သူဟု သေဘာထားမႈ……….၊အေရးမယူသင့္သူကို အေရးယူ၍ အေရးယူသင့္သူကို ခ်ီးေျမွာက္မႈ ၊ပုဂၢိဳလ္ေရးအာဃာ တ ႀကီးမားမႈ၊ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳး၏ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားကို ထည္႔မတြက္မႈ……… ထိုအရာမ်ားအားလံုးသည္ ဝန္ထမ္းေလာကကို ခ်ီးသုတ္မႈမ်ားဟု ဆိုႏိုင္သည္။
          အဆိုးဆံုးကေတာ့ ဝန္ထမ္းေတြကို လိမ္တတ္ေအာင္ သူတို႔ကုိယ္တိုင္က မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ၿပီးလိမ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၉-တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ၃၃-ခ်က္ ျဖည္႔ခိုင္းသည္။ ဆႏၵျပပြဲမွာ ပါဝင္ခဲ့ပါသလား၊ ႏုိင္ငံျခားသားႏွင့္ လက္ထက္ထားသူကုိ ေခါင္းေဆာင္ တင္ထိုက္သည္ဟု ယူဆပါသလား စသည္႔ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ေမးခြန္း အဆံုးတြင္ ဤသုိ႔ေရးထား၏။
          ( သေဘာထား သိရွိရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ လံုးဝ (လံုးဝ) အေရးယူမည္ မဟုတ္ပါ။)
          စာေရးသူတို႔ ဌာနရွိ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးကေတာ့ သတိေပးေဖာ္ရပါသည္။ မင္းတို႔ ဝန္ထမ္းဆက္လုပ္ခ်င္ေသးရင္ တစ္မ်ိဳးစဥ္းစား၊ ဆက္မလုပ္မခ်င္ေတာ့ရင္ တစ္မ်ိဳးစဥ္းစားဟုဆိုသည္။ စာေရးသူတို႔လည္း ဓါတ္ေပါက္သျဖင့္ အလုပ္မျပဳတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ လိမ္တတ္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။
          ဆႏၵျပပြဲမွာ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္ဟု အမွန္အတိုင္းေျဖေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး သတိေပးစာ ရခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္ လက္ထပ္ထားေသာသူကို ေခါင္းေဆာင္ပီသလွ်င္ ေခါင္ေဆာင္တင္ထိုက္သည္ဟု ဆိုသူအသိတစ္ဦးမွာ အလုပ္ျပဳတ္႐ုံမက စစ္ေဆးခံရသည္။ လံုးဝ (လံုးဝ) အေရးမယူပါဟူေသာ စာသားက မဟာမုသာဝါဒကို ေဖာ္ၫႊန္းေနသည္။ အလုပ္ရွင္က အလုပ္သမားေကာင္းကုိ အလုိရွိဟန္မတူေပ။ ခ်ိဳက်ိဳး နားရြက္ပဲ့ ေတြကိုသာ လိုခ်င္ဟန္တူသည္။
          ပုဂၢလိက ကုမၸဏီတစ္ခုက အလုပ္သမားေတြနဲ႔ ျပႆနာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ၾကားရသည္။ ဘယ္သူမွားသလဲေတာ့ အတိအက်ေျပာဖို႔ ခက္မည္။ ထိုကုမၸဏီတစ္ခုက အလုပ္သမားေတြကို အလုပ္ျဖဳတ္၊ ေထာင္ထဲပို႔ လုပ္ေနရင္း အခါႀကီးေန႔ႀကီးေတြမွာ အလွဴႀကီးအတန္းႀကီးေပးမည္ဟု သတင္းစာမွာ အကြက္ႀကီးႀကီး ေၾကာ္ျငာထားသည္။ မိမိအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ညိွညိွႏႈိင္းႏိႈင္း အေပးအယူလုပ္၍ အဆင္ေျပသြားလွ်င္ ကုသိုလ္ရေသာ ကိစၥပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိက သူတုိ႔ ထမင္းအိုးေတြကို တည္ေပးထားျခင္းဟု ေမတၱာ၊ က႐ုဏာထားလွ်င္ အလွဴႀကီးေပးရသလိုပင္ ျဖစ္၏။
          ဂ်ပန္စီးပြားေရးသမားေတြက ျမန္မာေတြကို ေမးသတဲ့။ “ျမန္မာေတြ ခ်မ္းသာလာလွ်င္ ဘာေတြလုပ္သလဲ။”
          ျမန္မာေတြက ျပန္ေျဖသည္။ “ဘုရားတည္၊ ေက်ာင္းေဆာက္၊ အလွဴလုပ္၍ လူေတြကို ေကၽြးေမြးပါတယ္။”
          ဂ်ပန္ေတြက ျပန္ေျပာသည္။ “အလွဴလုပ္ရင္ တစ္ခါပဲ သူတို႔ကုိ ေကၽြးႏိုင္မယ္။ အျမဲေကၽြးႏိုင္ေအာင္ လုပ္ငန္းေတြခ်ဲ႕၊ အလုပ္ေတြခန္႔တာ ေကာင္းတယ္။ တို႔က အဲ့လို လုပ္တာ။”
          ဂ်ပန္ေတြေျပာတာ ၿပီးျပည္စံုေအာင္ မွန္ကန္သည္ဟု မဆိုလုိပါ။ သုိ႔ေသာ္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား၊ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ အက်ိဳးစီးပြား လုိလားေနလွ်င္ အဆင္ေျပေကာင္းမြန္ သည္ကေတာ့ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ရွင္ စီးပြားပ်က္သြားတာ မေကာင္းသလုိ၊ အလုပ္သမား အလုပ္ျပဳတ္သြားတာလည္း မေကာင္းပါ။
           (မွတ္ခ်က္။အလုပ္ရွင္က်င္.ဝတ္ ၅-ပါးမွာ ၁။ဝစြာေက်ြးေမြး၊ ၂။ျပဳေရးစီရင္ ၃။နာလွ်င္ကုေစ  ၄။ငွေဝရသာ၊ ၅။အခါကိုလႊတ္ အရွင္ဝတ္ မခ်ြတ္ ငါးခုသာ။ ျဖစ္သည္။
           အလုပ္သမားက်င္.ဝတ္ ၅-ပါးမွာ  ၁။အိပ္ေသာ္ေနာက္က် ၂။ထေသာ္ကားေရွ. ၃။ေပးမွယူအပ္  ၄။ေစ.စပ္ေဆာင္ရြက္ ၅။ေက်းဇူးျမြက္ -ငါးခ်က္က်ြန္က်င္.ရာ -ျဖစ္သည္။
ဆလိုင္းေရႊလင္း
         

Comments