U Kyaw Oo (BBS) (1934-2013)


 (ဦးေက်ာ္ဦး၊ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားက NLD ရုံးတြင္ ေတြ႔ရစဥ္)
(ဦးေက်ာ္ဦးကို မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္အတူ ေတြ႔ရစဥ္)
  ျမန္မာ့အသံ ေက်ာ္ဦး

( ၅-၉-၁၉၃၄  -  ၂-၉-၂၀၁၃ )
                    ၁၉၃၄ ခု ဖြား၊ ေတာင္ငူေစ်းလမ္း ဇာတိ၊ အဘ ဦးလွဳိင္(ကုန္သည္)၊ အမိ ေဒၚလံုး(ကုန္သည္) တို႔၏ သား၊ ေမြးခ်င္း (၃)ဦး အနက္ အလတ္။ ငယ္မည္ ေမာင္လွေမာင္၊ ေနာင္ ကိုသက္ေဝ၊ ထို႔ေနာက္ ဦးေက်ာ္ဦး။
စစ္မျဖစ္မီက ေတာင္ငူၿမိဳ႕၊ ေအဘီအမ္၊ ဘစၥဘီ ခရစ္ယာန္မစ္ရွင္ေက်ာင္း၊ စစ္အတြင္း
(အီႏိုးေဆး)အစိုးရဂ်ပန္ေက်ာင္း၊ စစ္ၿပီးေခတ္ ေတာင္ငူ အ.ထ.က(၁) တို႔တြင္ ပညာသင္ယူခဲ့။
                   ၁၉၅၃-၅၄ ေတာင္ငူခရိုင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အမွဳေဆာင္။
                   အထက္တန္းေက်ာင္းသားအရြယ္ ၃-၃-၁၉၅၃ ေန႔ထုတ္ ဟံသာဝတီသတင္းစာ(မၢဇင္းက႑) မွစတင္၍ စာမ်ားေရးသား။ ရွဳမဝ၊ ျမဝတီ မဂၢဇင္းမ်ား၊ ျပည္ေတာ္သစ္၊ လူထု၊ ေၾကးမံု အစရွိသည့္ ဂ်ာနယ္မ်ား တြင္ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ ကဗ်ာမ်ားကို ကေလာင္အမည္ခြဲမ်ား ျဖင့္ေရး။
                    ၁၉၅၅ ေတာင္ငူ အ.ထ.က(၁) မွ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲေအာင္။
၁၉၅၅-၁၉၆၁ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ တြင္ ေက်ာင္းေဆာင္အလိုက္ သဟာယႏွင့္စာဖတ္အသင္း
မ်ား၊ ဘာသာရပ္ ဆိုင္ရာအသင္းမ်ား၊ ခရိုင္အသင္းမ်ား၌ ႏွစ္စဥ္ေဆာင္ရြက္သည့္အျပင္
-       တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားညီညြတ္ေရးတပ္ဦး တြင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္ေဆာင္ရြက္
-       ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အႏုပညာအသင္း အတြင္းေရးမွဴး၊ ျပန္ၾကားေရးမွဴး
-       (၁၉၅၈-၅၉) ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ကေလာင္အသင္း ျပန္ၾကားေရးမွဴး
-       (၁၉၅၉-၆၀) ကေလာင္အသင္း အတြင္းေရးမွဴး
-       (၁၉၅၈-၅၉) ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေတာင္ငူခရိုင္အသင္း နတ္သွ်င္ေနာင္ မဂၢဇင္း  တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ
-       (၁၉၅၇-၅၉) တကၠသိုလ္ႏွစ္လည္မဂၢဇင္း တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး
-       (၁၉၅၉-၆၀) တကၠသိုလ္ႏွစ္လည္မဂၢဇင္း အတြင္းေရးမွဴး
-       (၁၉၆၀-၆၁) တကၠသိုလ္ ႏွစ္(၄၀)ေျမာက္ အထူးထုတ္ႏွစ္လည္မဂၢဇင္း အတြင္းေရးမွဴး ႏွင့္ ျမန္မာစာတည္း (၄)ႏွစ္ဆက္တိုက္
-       ၁၉၆၀ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားပြဲေတာ္တြင္ တကိုယ္ေတာ္ ကာတြန္းရုပ္ေျပာင္ျပပြဲ ေရးဆြဲ ခင္းက်င္းျပသ
-       ၁၉၆၁-၆၂  ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေတာင္ငူခရိုင္အသင္း နာယက
-       ၁၉၆၅ မွ ၁၉၈၅ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မ်ား ေကတုမတီ မိသားစုအသင္း နာယက
၁၉၆၁ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ မွ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ ျမန္မာေဝါဟာရႏွင့္ အႏုစာေပ၊
ျမန္မာ့သမိုင္း၊ အေရွ႕တိုင္းသမိုင္း ဘာသာရပ္မ်ားျဖင့္ ဝိဇၹာဘြဲ႕႔ ရရွိ။
၄-၁-၁၉၆၁ “ လြတ္လပ္ေရးေန႔အထူးထုတ္ ”  ဗမာ့ေခတ္သတင္းစာက ခ်ီးျမွင့္ေသာ
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းသားအသင္းအဖြဲ႔ေရးရာ ပရဟိတ အမ်ားဆံုးလုပ္ႏိုင္သူ ေက်ာင္းသားဆု ” ကိုရရွိ။
                   ၁၉၆၂  အထက္တန္းျပဆရာမ ေဒၚေမေမညြန္႔ (အထက ၁ - လိွဳင္၊ အထက ၁ - ရန္ကင္း၊ အထက ၂ - ဗဟန္း(နန္ယန္)၊ အထက - ဘိုကေလး) ႏွင့္ လက္ထပ္။
သမီး မသက္သက္ဦး၊ သား ေမာင္ေအာင္ခ်ဳိဦး၊ သမီး မေဝေဝဦး ထြန္းကား။
                   ၁၉၆၁-၆၂ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အင္းဝေက်ာင္းေဆာင္ လက္ေထာက္အေဆာင္မွဴး၊ ျမန္မာစာ ဌာန အထူးနည္းျပဆရာ၊  ၁၉၆၂  ျမန္မာ့အသံ သတင္းေၾကညာသူ၊ လက္ေထာက္စာျပဳမွဴး၊ စာျပဳမွဴး၊ စာေပဗိမၼာန္ လက္ေထာက္စာတည္း၊ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာန လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ တြဲဖက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သီခ်င္းႀကီး၊ ကာလေပၚေတး သီခ်င္းမ်ား စိစစ္ေရးအဖြဲ႔ဝင္။
(ျမန္မာ့အသံတြင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာ့အစားအစာႏွင့္အဟာရ၊ ယေန႔ ဖတ္စရာ မွတ္စရာ၊
ေခတ္ေဟာင္းေတး၊ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ေတး စသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို စတင္ တီထြင္ေဖၚထုတ္ခဲ့။)
                  
                   ၁၉၈၈ ခုႏွစ္   ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီေရးလွဳပ္ရွားမွဳ လူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီးတြင္   (တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ)အစိုးရဝန္ထမ္းထဲမွ ပထမဦးဆံုး အလုပ္ျဖဳတ္ခံရေသာ ဝန္ထမ္း (၁၉၈၈-အၿငိမ္းစား)။
                   ၁၉၈၈ - ၁၉၉၀ အမ်ဳိးသားဒီမိုအေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ ႏွင့္ တတ္သိပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႔ တြင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့။
ဒီမိုကေရစီအေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားတြင္ အစဥ္တစိုက္ ေထာက္ခံအားေပးလွဳပ္ရွားခဲ့။
                   ဘဝသက္တမ္းတေလွ်ာက္လံုး စာေပ ႏွင့္ အႏုပညာဆိုင္ရာမ်ား၊ လူမွဳေရး ႏွင့္ ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့။
ေကတုေက်ာ္ေခါင္၊ ေတာင္ငူဖိုးေခ်ာ၊ သက္ေဝ၊ ေက်ာ္ဦး၊ ျမန္မာ့အသံ ေက်ာ္ဦး အမည္မ်ားျဖင့္
ေဆာင္းပါး၊ မွတ္တမ္း၊ ကဗ်ာ၊ ကာတြန္း၊ ဟာသ စာေျပာင္၊ ဝတၱဳတို မ်ားစြာကိုေရးသားခဲ့။
ေရးသားျပဳစုခဲ့သည့္ ထင္ရွားေသာစာအုပ္မ်ား                                                                                                                                               
-       ၁၉၆၉  ျမန္မာ့အစားအစာႏွင့္ အဟာရ (ပထမအႀကိမ္) (ပုဂံစာအုပ္တိုက္)                                     ( ၄င္း စာအုပ္ကို ၁၉၇၄ ဒုတိယအႀကိမ္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ။ ၁၉၈၂ တတိယအႀကိမ္ ေအးေမတၱာစာေပ ။ ၁၉၉၈ စတုတၳအႀကိမ္ စာေပေလာက ။ ၂၀၀၇ ပဥၥမအႀကိမ္ သူရိယစာေပ )
-       ၁၉၇၀  တကၠသိုလ္ေျမတေလွ်က္ ေယာက္ဖရွာပံုေတာ္ (စံပယ္ျဖဴစာေပ)
-       ၁၉၇၀  ႏွစ္ငါးဆယ္ တကၠသိုလ္ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္း (ျမမြန္ရတနာစာေပ)
-       ၁၉၇၀  အသံလႊင့္ေလာက ဗဟုသုတ (ျမမြန္ရတနာစာေပ)
-       ၁၉၇၀  ပညာေတာ္သင္ဘဝ ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း (ပထမတြဲ) (ျမမြန္ရတနာစာေပ)
-       ၁၉၇၂  ပညာေတာ္သင္ဘဝ ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း (ဒုတိယတြဲ) (မီးေမာင္းစာေပ)
-       ၁၉၇၂  ပညာေတာ္သင္ဘဝ ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း (တတိယတြဲ၊ ေနာက္ဆံုးတြဲ) (မီးေမာင္းစာေပ)
-       ၂၀၀၇  အဂၤလန္ျပည္ေရာက္ ပညာေတာ္သင္ဘဝ ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း (ပ+ဒု+တ ေပါင္းခ်ဳပ္) (သူရိယစာေပ)
-       ၂၀၀၆  ခ်ိန္ဆည္းဆာအလွႏွင့္ အျခားကဗ်ာမ်ား (နိဂံုးေတးသံ) (စစ္သည္ေတာ္စာေပ)
-       ၂၀၀၇  Victory into Defeat (H.Tanabe, Myanma Ahthan Kyaw Oo & Tin Hlaing) (ဂ်ပန္ဘာသာ မွ အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုသည္)
-       ၂၀၀၇  စစ္အတြင္း ျမန္မာတို႔လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲႏွင့္ ဂ်ပန္စစ္သားတို႔၏ ျမန္မာျပည္အေတြ႕အႀကံဳမ်ား (ပထမအႀကိမ္) (သူရိယစာေပ) (H.Tanabe ႏွင့္ ျမန္မာ့အသံေက်ာ္ဦး) (ဂ်ပန္ဘာသာ မွ ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုသည္)
-       ၂၀၀၈  ျဖစ္ရပ္မွန္ အမိတကၠသိုလ္ဟာသမ်ား (ဒုတိယအႀကိမ္) (သူရိယစာေပ)
-       ၂၀၀၉  ျမန္မာ့ရိုးရာေဆးနည္းတို (ပထမအႀကိမ္) (သူရိယစာေပ)(က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန)
-       ၂၀၁၀  ေတာင္ငူအေၾကာင္း (သူရိယစာေပ)
သုေတသနစာတမ္းမ်ား
-        ၁၉၇၀ “ ျမန္မာ့အသံသို႔ ေပးပို႔ေသာ ျပည္သူတို႔၏ ရင္ဖြင့္စာမ်ားအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္စာတမ္း ” (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ က်င္းပေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသုေတသနအသင္းႀကီး ညီလာခံ)
-       ၁၉၇၃  “ ျမန္မာ့ဇာတိမာန္ေတးမ်ား (၁၈၈၆-၁၉၄၈) ”                                                    (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ က်င္းပေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသုေတသနအသင္းႀကီး ညီလာခံ)   
-       ၁၉၇၈  “ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျမန္မာ့ခရီးသြား စာေပစာတမ္း ”                                                     (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဂ်ဴဗလီခန္းမတြင္ စာေပဗိမၼာန္က က်င္းပေသာ ခရီးသြားစာေပစာတမ္းဖတ္ပြဲ)                                
ပညာေတာ္သင္ ႏွင့္ ျပည္ပအေတြ႕အႀကံဳ
-       ၁၉၆၆-၆၇  အဂၤလန္ႏိုင္ငံ - ၿဗိတိသွ်အသံလႊင့္ဌာန(BBC)တြင္ အသံလႊင့္ပညာေတာ္သင္
-       ၁၉၇၄-၇၇  ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အသံလႊင့္ဌာန၊ ေရဒီယိုဂ်ပန္(NHK) ျမန္မာပိုင္းတြင္ ဘာသာျပန္အသံလႊင့္သူ
-       ၁၉၈၃  ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတြင္ အသံလႊင့္ႏွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကား စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မွဳ သင္တန္း
-       ၁၉၈၇  မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ အသံလႊင့္ႏွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာန အႀကီးအကဲမ်ားညီလာခံ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္
-       ၁၉၉၆  အေမရိကန္၊ ကေနဒါ ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား 
-       ၂၀၀၁  အေမရိကန္ႏိုင္ငံ
-       ၂၀၀၆  အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဗုဒၶဂယာ         
(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၀မ္းနည္းသ၀ဏ္)
           

Comments