US Government to shiut down thanks to Republicans


ရီပတ္ဘလစ္ကန္လႊတ္ေတာ္ေၾကာင့္ အေမရိကန္အစုိးရယႏၱယား ရပ္ဆိုင္းရေတာ့မည္
မိုးမခသတင္းေကာက္ႏုတ္ခ်က္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၊ ၂၀၁၃
စက္တင္ဘာ ၃၀၊ ၀ါရွင္တန္ဒီစီ၊ ညေနခင္းသတင္းမ်ားအရ ရီပတ္ဘလစ္ကန္အမတ္အမ်ားစု ၾကီးစုိးတဲ့ ေအာက္လႊတ္ေတာ္က အိုဘားမားအစိုးရႏွင့္ ဒီမိုကရက္တို႔၏အထက္လႊတ္ေတာ္ကို ဘတ္ဂ်က္အေရး အေလ်ာ့မေပးတန္း တင္းမာေနမႈမ်ားေၾကာင့္ သေဘာတူခ်က္ခ်က္မရႏိုင္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာ ၁ သို႔ မကူးမီ ညိွႏႈိင္းအေျဖမရွာႏိုင္ပါက ဘတ္ဂ်က္မရွိတဲ့ အေမရိကန္အစုိးရရဲ့ ယႏၱရားမွာ (government shutdown) လို႔ေခၚတဲ့ ရပ္ဆိုင္းမႈနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစုိးရရပ္ဆိုင္းတယ္ဆိုတာ ပထမအဆင့္ အေရးေပၚအစုိးရလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ ၀န္ထမ္းမ်ားကလြဲရင္ က်န္အစုိးရ ၀န္ထမ္းမ်ား လစာထုတ္ေပးႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အစုိးရ၀န္ထမ္း ၈ သိန္းေလာက္ လစာမဲ့ အလုပ္လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ရီပတ္ဘလစ္ကန္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက အုိဘားမားအစုိးရရဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အာမခံခ်က္ဥပေဒ ကို ရုတ္သိမ္းရန္၊ တႏွစ္ဆုိင္းငံ့ရန္၊ သေဘာမတူပါက အစုိးရဘတ္ဂ်က္ကို သေဘာတူျခင္းမျပဳလုိ႔ ေတာင္းဆိုေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရနလံထူခါကာစ အေမရိကန္မွာ အဲသည္က်န္းမာေရးဥပေဒသစ္ေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား ပိုမိုနစ္နာႏိုင္မွာကို ကာကြယ္ဖို႔ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ေတြက ဘတ္ဂ်က္ကို အၾကပ္ကိုင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔အၾကပ္ကိုင္တာေၾကာင့္ နဂိုကတည္းက အလုပ္ရွိျပီးသား အလုပ္သမားေတြ၊ ၀န္ထမ္းေတြ အလုပ္ေတြ ထိခိုက္ရမယ့္ကိန္း ဆိုက္ေနပါတယ္။
က်န္းမာေရးဥပေဒသစ္ရဲ့ ရသုံးစာရိတ္က အခုသူတို႔အၾကပ္ကိုင္ေနတဲ့ ဘတ္ဂ်တ္နဲ႔ တိုက္ရိုက္ မသက္ဆိုင္ပါဘူး။ အစုိးရက သီးျခား အခြန္မ်ား၊ ရသုံးေငြမ်ား၊ အျခားစီမံကိန္းမ်ားနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အခ်ိန္စာရင္း၊ လုပ္ငန္းအဆင့္ေတြ ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေနျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာ ၁ ကေန ၂၀၁၄ ႏွစ္ဆန္းအထိ အစုိးရရဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈနဲ႔ က်န္းမာေရးအာမခံခ်က္မရွိသူမ်ား ေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူႏိုင္ဖို႔ ေလ်ာက္ထားတာေတြ၊ က်န္းမာေရးအာမခံ ၀ယ္ယူတာေတြ၊ အစုိးရဆီက စာရိတ္မွ်ေပးမႈ ရယူတာေတြ လုပ္ၾကေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါကို တေလ်ာက္လုံး ကန္႔ကြက္ခဲ့တဲ့ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက ဘတ္ဂ်က္ခ်ေပးတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အခြင့္ေကာင္းယူျပီးေတာ့ က်န္းမာေရးဥပေဒသစ္ကို အေကာင္အထည္မေဖာ္နဲ႔၊ ေဖာ္ရင္ ဘတ္ဂ်က္ခ်မေပးဘူးလို႔ ေတာင္းဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမ အဲလိုေတာင္းဆိုတာကို အထက္လႊတ္ေတာ္က သေဘာမတူလို႔ ဒုတိယအၾကိမ္ ဆုံးျဖတ္ရာမွာ ဒါဆိုရင္ အိုဘားမားက်န္းမာေရးဥပေဒသစ္ကို တႏွစ္ဆိုင္းရမယ္လို႔ ျပင္ဆင္ေတာင္းဆိုျပန္ပါတယ္။ ယမန္ေန႔ (စက္တင္ဘာ ၃၀) အထက္လႊတ္ေတာ္က ထပ္မံပယ္ခ်လိုက္ျပန္တာေၾကာင့္ ေအာက္လႊတ္တာ္၊ အထက္လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစုိးရတို႔ၾကား ဘတ္ဂ်က္ကိစၥ သေဘာတူညီခ်က္ မရျပန္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ေအာက္တိုဘာ ၁ မွာ အစိုးရယႏၱယားေတြ လည္ပတ္မႈ အဆင့္ဆင့္ ရပ္ဆိုင္းကုန္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေအာက္လႊတ္ေတာ္က လူမ်ားစု ရီပတ္ဘလစ္ကန္အမတ္ေတြက အိုဘားမားက်န္းမာေရးဥပေဒသစ္ကို သူတို႔လႊတ္ေတာ္မွာ အၾကိမ္ ၄၀ ထက္မနည္း ပယ္ဖ်က္ဖို႔ အဆုိသြင္းခဲ့ဖူးပါတယ္။ အထက္လႊတ္ေတာ္က ေတာက္ေလ်ာက္ ပယ္ခ်ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္ေထာင္စုတရားရုံးခ်ဳပ္မွာ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေတြကေနတဆင့္ ဗဟုိအစုိးရကို အေျခခံဥပေဒနဲ႔ မညီဘူးလို႔ တရားစြဲျပီး စိန္ေခၚခဲ့ပါေသးတယ္။ အဲသည္မွာလည္း ျပည္ေထာင္စုတရားရုံးခ်ဳပ္က ပယ္ခ်ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ၾကီးစုိးတဲ့ ျပည္နယ္ေတြက အစုိးရအဆင့္ဆင့္မွာ အိုဘာမားက်န္းမာေရးဥပေဒသစ္ ျပည္နယ္အဆင့္ အသက္သြင္းခြင့္ မရွိေအာင္လည္း နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ ဟန္႔တား အခ်ိန္ဆြဲဖို႔ ဆက္ၾကိဳးစားေနၾကပါတယ္။
အခုလို ေအာက္လႊတ္ေတာ္က ရီပတ္ဘလစ္ကန္အမတ္ေတြ အမ်ားစု (တီးပါတီအုပ္စုလို႔ လူသိမ်ား)ရဲ့ ႏိုင္ငံေရး ပိတ္ဆို႔အၾကပ္ကိုင္မႈဟာ ဒီ ၂၀၁၃ ဘတ္ဂ်က္အေရးမွာ အၾကီးက်ယ္ဆုံး ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ သမၼတ အိုဘားမားကေတာ့ ေအာက္လႊတ္ေတာ္က အဆိုပါအမတ္ေတြကို ျပစ္တင္လိုက္ပါတယ္။ ဒီဘတ္ဂ်က္ကိစၥအျပင္ ေအာက္တိုဘာလယ္မွာ ဆုံးျဖတ္သေဘာတူေပးရမယ့္ Debt Ceiling လို႔ေခၚတဲ့ အစုိးရအေၾကြးယူခြင့္ တိုးျမွင့္ဖို႔အေရးကိုလည္း သူတို႔က အၾကပ္ကိုင္ဦးမယ္လို႔ ေျပာေနၾကပါတယ္။ အိုဘားမားန႔ဲ ဒီမိုကရက္အမတ္ေတြကေတာ့ ေရွးက ဥပေဒနဲ႔အညီ ဆုံးျဖတ္ထားျပီးသာ သေဘာတူခ်က္ေတြ၊ မူ၀ါဒေတြကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ မိမိတဦးခ်င္း အုပ္စုတစုခ်င္းရဲ့ သေဘာထားေတြ ေရွ႔တန္းတင္ျပီး ႏိုင္ငံေရးမကစားသင့္ဘူးလို႔ တုန္႔ျပန္ၾကပါတယ္။
၁၉၉၅ တုန္းကလည္း ဒီမိုကရက္ ကလင္တန္အစုိးရနဲ႔ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တို႔ ဘတ္ဂ်က္ကိစၥ အျငင္းပြားခဲ့ရာမွာ အစုိးရယႏၱယားကုိ ၉၅ ႏွစ္ကုန္မွာ တၾကိမ္၊ ၉၅-၉၆ ႏွစ္ကူးမွာ တၾကိမ္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရပါတယ္။ အဲသည္ေနာက္ ရီပတ္ဘလစ္ကန္အမတ္ေတြ ေနာက္ေရြးေကာက္ပြဲေတြ အေရးနိမ့္ျပီး မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြရဲ့ ျငိဳျငင္မႈဒဏ္ကို ခံခဲ့ရပါတယ္။

Comments