Zaw Aung (Mone Yar) - Articles

တ႐ုုတ္္ျပည္ႏွင့္ ျမန္မာ၊ အေမရိကန္
ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ)
စက္တင္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၃ယခုျမန္မာျပည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေနသည္ကို သံသယျဖစ္ေနသူမ်ား၊ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္သြားမည္စိုးရိမ္ေနသူမ်ား၊ ဦးသိန္းစိန္၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ကိုေတာ့ ယံုၾကည္လာၾကျပီဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ယခုေဆာင္းပါးသည္ စီးပြားေရးစိတ္ဝင္စားသူ လူငယ္၊လူၾကီးမ်ားကို ရည္ရြယ္ပါသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဝင္စားသူမ်ားအတြက္ ေပါ့ရႊတ္ေနမည္ျဖစ္သည္။ စီးပြားႏွင့္အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ျမန္မာျပည္တြင္းတြင္ တြင္က်ယ္ေနေသာ ခရိုနီ၊မိုနိဳပိုလီႏွင့္စစ္အာဏာရွင္တျဖစ္လဲ၊ လက္ရွိစီးပြားလုပ္ေနေသာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ယွဥ္ျပိဳင္ရန္နည္းလမ္းမွာ ပညာေရးႏွစ္စီးပြားေရးသာျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္းတြင္ ဝင္ေရာက္မယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ေသာ္လည္း စိတ္ပ်က္စရာမလိုပါ။ ကမၻာတြင္ၾကီးက်ယ္ေနေသာ ဂ်ာမဏီ၊ဂ်ပန္၊အေမရိကန္ႏွင့္တ႐ုုတ္္၊ကိုးရီးယားတို႔လည္း ျပည္ပေရာက္သူတို႔ႏိုင္ငံ သားမ်ား အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းမႈသည္ အေရးပါေသာအခန္းက႑တြင္ပါဝင္သည္။

ျပည္တြင္းတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရအားထုတ္မႈႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပံ့ပိုးမႈတို႔ေၾကာင့္
၁။ ျမန္မာျပည္တြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာမ်ား လြတ္လပ္စြာကိုင္တြယ္၊ေရာင္းဝယ္ႏိုင္ျခင္း
၂။ က်ပ္ေငြကို ေမွာင္ခိုေစ်းပေပ်ာက္သြားျခင္း၊ ေငြလဲႏႈန္းတည္ျငိမ္လာျခင္း
၃။ ေလဆိပ္အဝင္အထြက္မ်ားတြင္ ျမန္မာအခ်င္းခ်င္း ျပသနာမလုပ္ေတာ့ျခင္း (ေၾသာ္..အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ၾကာ ျပီေပါ့ေနာ္...ဟူေသာ္ နမိတ္ျပ၊ပိုက္ဆံေတာင္းသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားမရွိေတာ့ျခင္း)
၄။ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းတြင္လည္း ကုန္အဝင္ထြက္မ်ားလြယ္ကူေခ်ာေမြ႔လာျခင္း
၅။ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ားအား 2012 မွစတင္ျပီးအခြန္ေကာက္မႈရပ္စဲလိုက္ျခင္း (Singapore DTSG Double Tax မေပးေရးလႈပ္ရွားမႈအားမွတ္တမ္းတင္ပါသည္)။
၆။ ႏိုင္ငံတကာဘဏ္မ်ား၊ ကုမဏီမ်ား အေျခခ်လာျခင္း

ႏိုင္ငံေရးအားျဖင့္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတိုက္ခံ NLD ပါတီအား လႊတ္ေတာ္တြင္ပါဝင္ခြင့္ရေစျခင္း၊ အေမရိကန္သမၼတအိုဘားမားႏွင့္ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္တို႔ အျပန္လွန္လည္ပတ္ျပီးစီးျခင္း၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္တို႔၏ ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ (ကခ်င္ျပည္နယ္စစ္ပြဲ၂ႏွစ္တာရပ္ဆိုင္းျခင္း)။ သယံဇာတက်ိန္ စာမ်ား ျဖစ္သည့္ ေက်ာက္စိမ္း၊ ပုလဲ၊ ေၾကးနီ၊ေရႊႏွင့္သတၱဳမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္၊ လူသားမ်ားျပည္ပထြက္လုပ္ကိုင္မႈအေရး စသည္တို႔မွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ 

● အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာ
ျမန္မာမ်ား စစ္အာဏာရွင္ေအာက္တြင္ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခံရျပီး၊ မြဲေတေနစဥ္ မည္သူ႔ကိုေက်းဇူးတင္ရမည္နည္းဟူေသာ ေမးခြန္းကိုေျဖရလွ်င္ တ႐ုုတ္္ျပည္မဟုတ္ပါ..ဟု ေျဖလိုပါသည္။ နံပါတ္(၁)မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး၊ နံပါတ္(၂)မွာ မေလးရွားႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ အေမရိကန္ကို နံပါတ္(၃)သတ္မွတ္ျပီး တ႐ုုတ္္ကို နံပါတ္(၄)ဟုသတ္မွတ္လိုသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္တ႐ုုတ္္ကို နံပါတ္(၁) မသတ္မွတ္ရသနည္း..ဆိုေသာ္ တ႐ုုတ္္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သယံဇာတမ်ားကို မတရားေစ်း၊ ေရနစ္ရာဝါးကူထိုး ဆိုသကဲ့သို႔ ကမၻာကအဆက္ျဖတ္ခံထားရေသာ ျမန္မာစစ္အစိုးရအား ပစၥည္းအေၾကြး ေစ်းၾကီးစြာေရာင္းျပီး၊ အတိုးၾကီးစြာေငြေခ်း၊ ေသာ ခ်စ္တီးကုလားထက္ပင္ဆိုးဝါးသည့္ စီးပြားေရးအျမတ္ထုတ္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အလြန္ေစ်းၾကီးလွေသာ တ႐ုုတ္္စစ္တပ္မွ အေဟာင္းစစ္လက္နက္၊ ေလယဥ္၊ေရယဥ္၊သံခ်ပ္ကာ၊အေျမာက္၊ဒံုးပ်ံမ်ားကို ေစ်းၾကီးေပးဝယ္ျပီး ပိုက္ေဘာမိသြားေသာ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ အေမရိကန္ကိုခ်ဥ္းကပ္ျခင္းရသည္။ ထိုနည္းသာ သူတို႔ေဆြမ်ိဳးဆက္အတြက္သာမက၊ ႏိုင္ငံအတြက္လည္း အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ဟု သိရွိသြားျဖင္းျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔သည္ အလုပ္လက္မဲ၊ဆင္းရဲမြဲေတေနေသာ ျမန္မာမ်ား သန္းေပါင္းမ်ားစြား (ထိုင္း - ၆သန္းခန္႔၊ မေလးရွား-၁သန္းခန္႔) အလုပ္ေပးျပီး၊ တရားမဝင္ေနထိုင္ခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းဇူးတင္ျခင္း အဆင့္(၁)၊ အဆင့္(၂) သတ္မွတ္ပါသည္။

အေမရိကန္သည္ ၂၀၀၇ သဃာအေရးအခင္းေနာက္ပိုင္း ထိုင္း၊မေလးရွားရွိ ျမန္မာေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမ်ားမ်ားကို အလြန္ေျမာက္မ်ားစြာ လက္ခံ၊အလုပ္ေပး၊ဘဝသစ္ထူေထာင္ေပးေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ေငြစကၠဴတြင္ IN GOD WE TRUST ဆိုေသာ စကားလံုး ေရးထားသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ဆင္းရဲသားႏွင့္မုဆိုးမမ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူအား ႏွစ္သက္ပါသည္။ ထိုစိတ္ထားမ်ိဳးရွိေသာ အေမရိကန္အစိုးရက ျမန္မာစစ္အစိုးရကို မေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ကုလသမဂၢအကူအညီျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားစြာလက္ခံေပးသျဖင့္ ေက်းဇူးၾကီးပါသည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကို အဂၤလိပ္မ်ားတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ္လည္း အေမရိကန္လူမ်ိဳး ဆရာၾကီးယုဒသန္ကို ျမန္မာ့အေရး အထူးလုပ္ေဆာင္မႈ ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ယုဒသန္ေကာလိပ္ဟု စတင္တည္ေထာင္ေပးခဲ့သည္။ ဆရာၾကီးယုဒသန္ Mr. Judson (ဂ်ပ္ဆန္) ဆိုသူမွာ ၁၈၁၂တြင္ ျမန္မာျပည္သို႔ အေမရိကန္မစ္ရွင္အျဖစ္ စတင္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ သူသည္ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္-ပါဠိ (၃)ဘာသာ အဘိဓါတ္ကိုျပဳစုခဲ့သည္။ အလြန္ပ်င္းစရာေကာင္းလွျပီး အခ်ိန္ကုန္လွေသာ အဘိဓါတ္ျပဳစုျခင္းကို ဆရာၾကီးလံုးဝမ လုပ္ခ်င္ေသာ္လည္း တိုက္တြန္းသူမ်ားျခင္း၊ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အလြန္အက်ိဳးရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မိမိမလုပ္ခ်င္ေသာ အလုပ္ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အဘိဓါန္ျပဳစုျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့သည္။ ဆရာယုဒသန္ ေဟဗရူႏွင့္ဂရိဘာသာမွ ျမန္မာဘာသာျပန္ေသာ ခရစ္ယာန္သမၼာ က်မ္းစာ အုပ္သည္ ယခုတိုင္၊ ျမန္မာစာေပလိုက္စားသူမ်ား အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ဘာသာျပန္ေရးအတြက္ လက္စြဲစာအုပ္ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ဘာသာျပန္ေလ့လာလိုသူမ်ား www.burmesebible.com/zawgyi.htm တြင္ေလ့လာႏိုင္သည္။ ထိုအေမရိကန္လူမ်ိဳး မစၥတာဂ်ပ္ဆမ္ အား အဂၤလိပ္-အေမရိကန္စစ္ပြဲေၾကာင့္ အဂၤလိပ္အစိုးရက မႏွစ္သက္ခဲ့ပါ။ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ပထမစစ္ပြဲျဖစ္ျပီး ျမန္မာတို႔စစ္ရံႈး၊ ေမာ္လျမိဳင္၊တနသၤာရီမ်ားကို ေပးအပ္ရေသာ စစ္ေျပျငိမ္းစာခ်ဳပ္အား ျမန္မာဘုရင္က ဆရာၾကီးဂ်ပ္ဆမ္ကို ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ စကားျပန္အျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္ကလည္း ဆရာၾကီးဂ်ပ္ဆမ္ကို ယံုၾကည္သည္။ ၂ဖက္စလံုးယံုၾကည္ေသာ ဆရာၾကီးဂ်ပ္ဆပ္မွာ အံ့ဘြယ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္သို႔ ထိုစဥ္ကအလြန္းေစ်းၾကီးေသာ ဂူဒင္းဘတ္ပံုႏွိပ္စက္ကို တင္သြင္းျပီး၊ ျမန္မာစာအုပ္မ်ား စတင္ရိုက္ႏွိပ္သူျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ႏွင့္ျမန္မာမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ပထမဆံုးျမန္မာေကာလိပ္ Judson College ဟု အမည္ေပးခဲ့ျပီး ယခုအခါ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ျဖစ္လာသည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၏ Symbol အမွတ္သညွာအျဖစ္ ကဗ်ာဆရာ၊သီခ်င္းဆရာမ်ားကေရးဖြဲ႔ျခင္း၊ ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ားတြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဝင္းအတြင္းရွိေသာ အင္းယားကန္၊ ဘြဲႏွင္းသဘင္ခမ္းမ၊ သစ္ပုတ္ပင္၊ ဂ်ပ္ဆင္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း...တို႔ျဖစ္သည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးပထမဆံုး ဆရာဝန္၊ အင္ဂ်င္နီယာၾကီးမ်ားသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ကခ်င္စာေပကို တီထြင္ျပီး၊ အဘိဓါန္ေရးသားခဲ့သူ အိုလာဟယ္ဆင္ ဆိုသူမွာလဲ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျပီး၊ သူ႔အုတ္ဂူမွာ အေမရိကန္၊အိုမဟာျမိဳ႔တြင္ရွိရာ အေမရိကန္ေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသား၊ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားစြာ အိုမဟာျမိဳ႔တြင္ ႏွစ္စဥ္ေတြ႔ဆံုအမွတ္တရပြဲမ်ားလုပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ 

ယခုတြင္အေမရိကန္သည္ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ဘယ္မွ်အဆက္စပ္ရွိေနပါသနည္း...။ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ ပါေမကၡေဟာင္းဆရာၾကီး တစ္ပါးက ေျပာသည္မွာ၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ဆရာဝန္မ်ား ျပည္ပထြက္လာၾကရာတြင္ အရမ္းေတာ္သူမ်ားမွာ အေမရိကန္သို႔ေရာက္ရွိလာၾကျပီး၊ အလုပ္ေကာင္း၊ လစာေကာင္းမ်ားရရွိေနၾကသည္။ အတင့္တင့္ေတာ္သူမ်ားမွာ စင္ကာပူတြင္လုပ္ကုိင္ေနၾကသည္။ ေတာ္ေပမဲ့ ေၾကာက္ရြံစိုးရိမ္တတ္သူ၊ မစြန္႔စားခ်င္သူမ်ားမွာ ျမန္မာျပည္တြင္က်န္ရစ္သည္...ဟုဆိုသည္။ ပညာတတ္မ်ား၏ သားသမီးမ်ားသာမက စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ သားသမီးမ်ားပါ အေမရိကန္သို႔ ပညာသင္သြားေနၾကဆဲျဖစ္ပါသည္။ ပညာေရး၊ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရးတြင္ အေမရိကန္သည္ ေနာင္အႏွစ္၅၀အထိ တ႐ုုတ္္ျပည္က မေက်ာ္ႏီုင္ေသးဟု ျမန္မာအစိုးရအတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႔ အစီရင္ခံစာေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၊ အေမရိကန္သို႔ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းျဖစ္ေပၚလာသည္ဟု ဆိုသည္။ မည္သို႔ျဖစ္ေစ အေမရိကန္အလြန္အေရးပါေၾကာင္း မည္သည့္ျမန္မာလူမ်ိဳးမွ မျငင္းႏိုင္ပါ။

● တ႐ုုတ္္ျပည္ႏွင့္ ျမန္မာ
လက္ရွိတ႐ုုတ္္ျပည္ၾကီးတိုးတက္ေနသည္မွာ အံ့မခန္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားစြာ တ႐ုုတ္္ျပည္သို႔အလည္ျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရးျဖစ္ေစ၊ အစိုးရဝန္ထမ္း၊ စစ္ပစၥည္းဝယ္ျဖစ္ေစ သြားေရာက္ဖူးၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ တ႐ုုတ္္စီးပြာေရးသည္ အေမရိကန္ကိုမွီျပီး တိုးတက္သြားသည္မွာ ျငင္းမရပါ။ အေမရိကန္သမၼတနစ္ဆင္ တ႐ုုတ္္ေခါင္းေဆာင္ (ထိုစဥ္က ေမာ္စီတုန္း၊ ခ်ဳအင္လိုင္း) တို႔ႏွင့္ေတြ႔ဆံုျပီးေနာက္ တ႐ုုတ္္စီးပြားေပၚလစီေျပာင္းသည္။ သို႔ေသာ္ သိပ္မတိုးတက္ေသး။ ႏိုင္ငံေရးကြန္ျမဴနစ္မ်ားက အဟန္႔အတားျဖစ္ေန သည္။ ယခုျမန္မာျပည္တြင္ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းတစ္စုက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမႈကို ေနာက္ျပန္ဆြဲေနသကဲ့သို႔ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၈၈တြင္ ျမန္မာျပည္ ရွစ္ေလးလံုးႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈၾကီးျဖစ္ခဲ့သည္။ မေအာင္ျမင္ခဲ့။ ၁၉၈၉တြင္ ဆိုဗီယက္ရုရွားအင္ပါယာၾကီးျပိဳကြဲသြားျပီးး ရုရွားႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးမ်ားေျပာင္းလဲသြားသည္။ ၁၉၉၀တြင္ တ႐ုုတ္္ျပည္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈၾကီးျဖစ္လာျပီးေနာက္ တ႐ုုတ္္ေခါင္းေဆာင္တိန္ေရွာင္ဖိန္႕က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အလြန္လွ်င္ျမန္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္သည္ ၁၉၈၈တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခြင့္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း မေျပာင္လဲခဲ့သျဖင့္ ကမၻာအဆင္းရဲဆံုးဘဝသို႔ ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ၁၉၉၀ေနာက္ပို္င္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အမ်ိဳးသားစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ တ႐ုုတ္္ျပည္ၾကီးသည္ အႏွစ္၂၀အတြင္း အံ့မခန္းျဖစ္လာသည္မွာ မ်က္ျမင္ကုိုယ္ေတြ႔ျဖစ္သည္။ 

တ႐ုုတ္္အစိုးရ၏ အဓိကလုပ္ေဆာင္မႈမွာ တ႐ုုတ္္ေခါင္းေဆာင္မိသားစုမ်ား စီးပြားေရးမလုပ္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ မလုပ္ရဟု မတာျမစ္ထားေသာ္ လည္း၊ စီးပြားေရးလုပ္သူ၊ မိသားစုေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား လပ္စားမႈျဖင့္ ေသဒဏ္ပင္ေပးျခင္းမ်ားစြာကို အႏွစ္၂၀ တ႐ုုတ္္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတြင္ ေတြ႔ျမင္ရသည္။ ယခု၂၀၁၃တြင္ ထိပ္တန္းလပ္စားမႈၾကီးမွာ တ႐ုုတ္္ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ XB ျဖစ္သည္။ တရားစီရင္ေနဆဲျဖစ္သည္။ သူက သူ႔မိန္းမႏွင့္အေမရိကန္သို႔ထြက္ေျပးသြားေသာ သူတို႔ျပည္နယ္ရဲမင္းၾကီး Police Head တို႔၂ေယာက္ ေဖါက္ျပားေနျခင္းကို တရားရံုးတြင္ဖြင့္ဆိုသည္။ တ႐ုုတ္္အစိုးရသည္ လပ္ေပး၊လပ္ယူမႈမ်ားကို အျပင္ထန္အေရးယူေသာ္လည္း ဝိသမေလာဘသမ်ားအခ်ိဳ႔မွာ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေပါင္းျပီးလုပ္စားေနဆဲျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ တ႐ုုတ္္အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ပညာတတ္ျဖစ္ရန္ အားေပးသည္။ ျပည္ပေရာက္တ႐ုုတ္္အမ်ိဳးသားမ်ားကို PR Permanence Residence အျဖစ္လက္ခံျပီး၊ တ႐ုုတ္္ျပည္တြင္ အိမ္ေျမဝယ္ခြင့္ေပးသည္။ တ႐ုုတ္္အစိုးရ၊ ေပၚလစ္ဗ်ဴရိုအဆင့္အထိ ျပည္ပေရာက္တ႐ုုတ္္လူမ်ိဳးမ်ားကို ေနရာေပးပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတမျဖစ္ရန္အတြက္ အိမ္ေထာင္ဖက္၊ သားသမီးမ်ား အျခားႏိုင္ငံသားျဖစ္ေနပါက သမၼတမလုပ္ရဟု သတ္မွတ္ထားသျဖင့္၊ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာ တတ္သိပညာရွင္မ်ား၊ ျမန္မာျပည္ျပန္လာ၊ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ဖို႔ မလြယ္လွပါ။ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး ပဲလုပ္ရန္ရွိသည္။

လက္ရွိတ႐ုုတ္္ျပည္ကို ၾကည့္ပါက တ႐ုုတ္္ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ အပ္၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးမွအစ ဒံုးပ်ံ၊ ျဂိဳလ္တု၊ ကြန္ျပဴတာ၊ တယ္လီဖုန္း၊ နာရီ၊အက်ီအဆံုး တကမၻာလံုးသို႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ေနသည္။ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားက ဘံုးေစ်း EU ဖြဲ႔ျပီး၊ တ႐ုုတ္္ကုန္ပစၥည္းမ်ားစြာ ေရာက္မလာရန္ၾကိဳးစားသည္။ အေမရိကန္အစိုးရသည္ ၂၀၀၈ စီးပြားကပ္အျပီးတြင္ တ႐ုုတ္္ကုန္ပစၥည္းမ်ားက ေစ်းခ်ိဳ၊ ဒလေဟာဝင္ေနျခင္းကို ကာကြယ္ရန္၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ားအား လစာအလြန္မေပးေတာ့ပဲ၊ ေဆးကု၊ခံစားခြင့္ Benefits မ်ားကိုလည္း ေလွ်ာ့ခကာ ေခြ်တာစုေဆာင္းေစျခင္း၊ ျပည္တြင္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို တ႐ုုတ္္ျပည္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ယွဥ္ႏိုင္ေအာင္ တ႐ုုတ္္စက္ရံုမ်ား အေမရိကန္ျပည္သို႔ ေရႊ႔ေျပာင္းလာေစျခင္းမ်ား အျပင္းအထန္လုပ္ေဆာင္သျဖင့္ အေမရိကန္စီးပြားေရး နလံထလာသည္။ အေမရိကားသည္ အလြန္အံ့ၾသဘြယ္ျဖစ္သည္။ အလြန္မ်ားျပားလွေသာ သယံဇာတမ်ားၾကြယ္ဝလွျပီး၊ ကမၻာထိပ္တန္း တကၠသိုလ္ၾကီးမ်ားရွိသည္။ ကမၻာ့စစ္အင္အားအၾကီးဆံုးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေမရိကားသည္ စစ္စရိတ္ အလြန္မ်ားျပားေနျခင္းတစ္ခုမွာ အားနည္းခ်က္ရွိသည္။ 

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ..အေမရိကန္သည္ ျမန္မာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ နံပါတ္(၁) အေရးပါေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ေရာက္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိပါသည္။

● တ႐ုုတ္္၊ အေမရိကန္ႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ရန္
ျမန္မာ့လက္ရွိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ၂ႏွစ္ခြဲခရီးတာတြင္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေသာ္လည္း၊ ထံုးစံအတိုင္း ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ တတ္သိပညာရွင္မ်ားရွားပါးမႈေၾကာင့္၊ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားျဖင့္ (အိမ္ေျမေစ်းအလြန္ၾကီးသြားျဖင္းကဲ့သို႔ စီးပြားေရးျပသနာမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈမ်ားကလည္း Infra Structure ဟုေခၚေသာ Audit, Insurance မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မလုပ္ႏိုင္ေသး။ ၂၀၁၅ေနာက္ပိုင္းမွာ လုပ္မည္ဆိုသျဖင့္ စာရင္းစစ္မ်ား အာဏာလံုးဝမရွိပါ။ မိမိရင္းႏွီးေသာ စက္ရံုပစၥည္းမ်ားအတြက္ အာမခံ Insurance စနစ္လည္းမရွိေသာေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံသူမ်ားသည္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္သာ တိုက္ရိုက္စာခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ေဒသအစိုးရကို လံုးဝမယံုသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံသူ ဥပမာ .. စားေသာက္ကုန္စက္ရံုမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုမ်ား ... အေသးစား၊ အလတ္စားစက္ရံုရင္းႏွီးမႈမ်ား မလာၾကေသးပါ။ Service Industry ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသာ မ်ားျပားစြာေရာက္လာၾကသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားစြာ ဝင္ေရာက္လာသျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ယခုအခါ တ႐ုုတ္္ျပီးလွ်င္ ဒုတိယအၾကီးဆံုးရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံသူ ကန္ေဒၚလာ ၃၀ဘီလွ်ံ စာရင္းေပါက္ေနျပီျဖစ္သည္။ စာရင္းေပါက္ေသာ္လည္း တကယ္ ေငြ၊ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္း၊လုပ္ကိုင္ရန္ ေစာင့္ၾကည့္ေနသူမ်ားစြာလဲရွိသည္။ Infra Structure ျမင္သာေသာ လွ်ပ္စစ္၊ ေရ၊ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရး၊ အခြန္အေကာက္စနစ္ စသည္တို႔သည္ လပ္စားမႈမ်ား၊ ၾကိဳးနီစနစ္ (အာဏာျပမႈမ်ား) လြမ္းမိုးေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ျမန္မာျပည္ တိုက္ရိုက္စီးပြားေရးလုပ္ပါက ေငြ၊ ပစၥည္း ပို႔ေပးေရးတြင္ ယံုၾကည္မႈ Trust Building အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ ၂၀၁၀ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ဂ်ပန္ကေခၚမည္ဆိုသျဖင့္ အလုပ္ပြဲစားကုမၸဏီအုပ္စုတစ္ခု ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္သြားသည္။ ဂ်ပန္အစိုးရႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားက တစ္ပတ္ၾကာေဆြးေႏြးျပီး၊ ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ ဂ်ပန္အစိုးရအလုပ္သမား တာဝန္ခံက စကားတခုေျပာသည္။ Sorry, I don’t want Myanmar Manpower ဟူေသာစကားကို ယဥ္ေက်းစြာေျပာသည္။ ခင္ဗ်ားတို႔က ျမန္မာအလုပ္သမ်ား ေတာ္ေၾကာင္း။ အမိန္႔နာခံေၾကာင္း၊ ပညာတတ္ေၾကာင္းေတြခ်ည္းေျပာေနတာ ..ငါတို႔မယံုဘူး။ မင္းတို႔က ေလပဲက်ယ္ေနတယ္။ ငါတို႔ယံုတာ မင္းတို႔ႏိုင္ငံမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တစ္ေယာက္ပဲ ရွိသလိုပဲ ...ဟု ေျပာသြားပါသည္။ ဘာပဲျဖစ္ပါေစ..ယခုအခါ ဂ်ပန္မ်ားယံုေသာ၊ ေလမက်ယ္ေသာလူမ်ားတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္လည္း ပါဝင္သြားျပီျဖစ္သည္။ 

● အေမရိကန္ကို္ ျမန္မာ၊ တ႐ုုတ္္တို႔ယံုၾကည္ျခင္း
က်ေနာ္ စင္ကာပူမွာေနသည္။ တ႐ုုတ္္ျပည္မွ ကေလးအဝတ္အစားမ်ား၊ မိန္မအဝတ္အစားမ်ားကို ကြာလတီေကာင္းေကာင္း၊ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳခ်ိဳျဖင့္ တ႐ုုတ္္ျပည္သို႔ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ဝယ္ယူသည္။ DHL ျဖင့္ စင္ကာပူသို႔ ျပန္ပို႔ျပီး အျမတ္၃ဆခန္႔ျဖင့္ ေရာင္းခ်သည္။ မိမိပစၥည္း အရည္ေသြးေကာင္းဖို႔အတြက္ ထုတ္လုပ္သူ တ႐ုုတ္္စက္ရံုမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရပါသည္။ တ႐ုုတ္္ျပည္တြင္လည္း လူလည္ၾကီးမ်ားစြာရွိသည္။ အေမရိကန္လူလည္ၾကီး (အျဖဴေကာင္)က တ႐ုုတ္္ျပည္တြင္ စက္ရံုေထာင္ျပီး တနပ္စား၊ အရည္ေသြးႏွိမ့္ပစၥည္းမ်ားကို ျမန္မာလူမ်ိဳးကဲ့သို႔ ဘုမသိ၊ဘမသိ စီးပြားေရးလုပ္သူမ်ားကို လိမ္စားေနသည္။ အေမရိကန္၊ စင္ကာပူမွ လာဝယ္ပါက သိပ္မလိမ္စားရဲၾကပါ။ သူတို႔လည္း ေရရွည္ရပ္တည္ဖို႔ အေမရိကန္၊ ဥေရာပေစ်းကြက္ကို မွီေနရသျဖင့္ အေမရိကန္၊ ဥေရာပသို႔ တင္ပို႔ကုန္မ်ားကို အထူးအရည္ေသြးေကာင္းေအာင္ ISO မ်ားျဖင့္ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္သည္။ စင္ကာပူမွလာဝယ္လွ်င္ အသင့္တင့္ေလးစားေသာ္လည္း၊ ျမန္မာျပည္မွ တိုက္ရိုက္လာသာသူမ်ားကို အခ်ဥ္ဖမ္းခ်င္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စင္ကာပူမွေငြေပးေခ်ျပီး၊ စင္ကာပူသို႔ တင္ပို႔ေစသည္။ စင္ကာပူတြင္ ေဖါက္ထုတ္စစ္ေဆးျပီးမွ တျခားႏိုင္ငံသို႔ ထပ္မံတင္ပို႔သည္။ ဤပြဲစားနည္းလမ္းျဖင့္ စင္ကာပူသည္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈရရွိျပီး ေနခ်င္း၊ညခ်င္း အႏွစ္၄၀အတြင္ ကမၻာ့ထိပ္တန္းႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္လာသည္။ 

မိတ္ေဆြ အေမရိကန္ႏွင့္ဥေရာပ၊ ဂ်ပန္၊ကိုးရီးယားမွာ ေနသည္။ ပစၥည္းမ်ား တိုက္ရိုက္ ျမန္မာျပည္သို႔ပို႔ပါက စက္ပစၥည္းမ်ားဆိုလွ်င္ အခြန္လြတ္ျငိမ္းခြင့္ေပးသည္ဟု ျမန္မာအစိုးရက ပစၥည္း၅၂၇မ်ိဳး စာရင္းေက်ျငာထားသည္။ သို႔ေသာ္ .... ဆိပ္ကမ္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ အရိုးစြဲေနေသာနည္းလမ္းမ်ား မေပ်ာက္ႏိုင္ပါ။ ေနာက္၅ႏွစ္ၾကာလည္း ေပ်ာက္ဖို႔မလြယ္ပါ။ မိမိပစၥည္း တင္ပို႔၊တင္သြင္းလိုလွ်င့္ ပြဲစားကုမၸဏီတစ္ခုကို ယံုၾကည္စြာအပ္ႏွံငွားရမ္းလိုက္ခ်င္းနည္းသာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္တိုင္ ပစၥည္းတင္ပို႔၊ တင္သြင္း လုပ္ပါက အလြန္စိတ္ညစ္စရာေကာင္းသည္။ ဥပမာ ဂ်ပန္ကားကို US$2000 ျဖင့္ဂ်ပန္တြင္ဝယ္သည္။ သေဘၤာတင္သြင္းခ US$500 ပင္မေပးရ။ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ကားမွတ္ပံုတင္ျခင္းအလုပ္မ်ားတြင္ အခြန္ႏွင့္အေထြေထြစရိတ္ US$5000 ေက်ာ္ကုန္သည္။ ကားေစ်းကြက္တြင္ US$15,000 ျဖင့္ေရာင္း၊ဝယ္ေနၾကသည္။ Inflation ေဖါင္းပြမႈဆိုသည္မွာ ေလာေလာဆယ္ ျမန္မာျပည္တြင္ အလြန္ၾကီးသည္။ အိမ္ေျမေစ်းၾကီးသြားရျခင္းမွာ ေဖါင္းပြမႈျဖစ္သည္။ ရယ္စရာေရးရလွ်င့္ ေဖါင္းပြေအာင္လုပ္သူမ်ား မိမိခႏၱာကိုယ္လည္း ဘီယာ၊ဝက္သားမ်ားျဖင့္ ေဖါင္းပြျပီး ေငြဖိစီးမႈျဖင့္ ေစာေစာေသသြားႏိုင္သည္။ သတိထားရန္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ရွိမိတ္ေဆြ၊ ျမန္မာျပည္သို႔ ဘယ္ပစၥည္း တင္ပို႔မည္နည္း၊ ျမန္မာျပည္ထြက္ပစၥည္ ဘယ္ပစၥည္းအေမရိကန္သို႔ တင္သြင္းမည္နည္း။ စဥ္းစားေနသူမ်ားစြာရွိသည္။ လက္ေတြ႔လုပ္ဖို႔ အၾကံၾကီးၾကံေနသူ လူဦးေရမ်ားသည္။ အခ်ိဳ႔သူမ်ားက ..ဟာ ဘလူးေလဘယ္ အလံုး၂၀ေလာက္၊ ဒန္ဟီးေဆးလိပ္၊ က်ဴးဘားေဆးျပင္းလိတ္၊ အေမရိကန္က အိုင္ဖုန္း၁၀လံုး၊ အမ်ိဳးသမီးအိတ္ ၂၀လံုး ျမန္မာျပည္သယ္သြားလိုက္။ ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွာအခြန္ေပးလိုက္ျပီး ရန္ကုန္မွာကိုယ့္မိတ္ေဆြေတြကိုပဲ ျပန္ေရာင္း။ အေမရိကန္ကို အျပန္မွာ ငါးဖယ္၊ လဘက္၊ ပုဇြန္၊ သီဟိုေစ့၊ တတ္ႏိုင္ရင္  ေက်ာက္စိမ္း၊ပတၱျမား၊ပုလဲ သယ္ျပန္သြား ... ေပးစရာရွိတာေပးလိုက္၊ အိုေကတယ္ ..ဟုေျပာဆို၊ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ဒါမ်ိဳး တရားမဝင္လုပ္သူမ်ားကို က်ႏု္ပ္ အားမေပး။

ျမန္မာျပည္တြင္ လခစားျပန္လုပ္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ စင္ကာပူ၊ အေမရိကန္ လစာရရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံ၊ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကုမၸဏီၾကီးမ်ားထံမွ အလုပ္ရရန္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း၊ Job Fare မ်ားလုပ္ျခင္းျဖင့္ လစာေကာင္းေကာင္း အလုပ္ရႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ျမန္မာလစာေငြျဖင့္ ေပးေလ့ရွိသည္။ စင္ကာပူ၊အေမရိကန္လစာျဖင့္ ေပးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါ။ ၂၀၁၅ေနာက္ပိုင္းမွ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ေလာေလာဆယ္ တႏိုင္လုပ္ရန္ အေကာင္းဆံုးမွာ တ႐ုုတ္္ျပည္မွ အေမရိကန္၊ဥေရာပသို႔ တင္ပို႔ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူျပီး၊ ျမန္မာျပည္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သည့္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ လုပ္ငန္း၊ ေဒၚလာ ေထာင္ဂဏန္းမွ်သာ ရင္းႏွီးလုပ္ကိုင္၊ စမ္းသပ္ရန္ျဖစ္သည္။ ထိုအလုပ္ကို ျမန္မာျပည္တြင္းမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား မလုပ္ႏိုင္ၾကပါ။ ႏိုင္ငံျခားအေတြ႔အၾကံဳရွိေသာ ဦးေတဇ၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္တို႔၏ မိတ္ေဆြ၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ားကေတာ့ ျမန္မာ-ႏိုင္ငံျခား တိုက္ရိုက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါသည္။ သူတို႔မွာ စီးပြားေရးတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွယံုၾကည္မႈ ရထားျပီးျဖစ္သည္။ က်ေနာ္တို႔ိလို အမ်ိဳးလဲမေတာ္၊ ပိုက္ဆံအတင့္သင့္ရွိသူမ်ား၊ အခုမွစျပီး စီးပြားလုပ္သူမ်ားအတြက္ ယံုၾကည္မႈရေအာင္ ၂ႏွစ္ေလာက္ ၾကိဳးစားရပါဦးမည္။ 

ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းကို အလြယ္တကူစံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။ တ႐ုုတ္္ဘီလွ်ံနာသူေဌးၾကီး (ယခင္က စက္ဘီးစီးျပီး၊ တိုးရစ္ဂိုက္လုပ္ခဲ့သူ) တီထြင္ဖန္တီးခဲ့ေသာ အလီဘာဘာအင္တာနက္  www.alibaba.com တြင္ ဘာပစၥည္းမဆို ေစ်းႏႈန္းႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္ Price & Specification အလြယ္တကူၾကည့္ႏိုင္သည္။ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါက ခလုပ္ႏွိပ္ျပီး Quotation & Latest Price, Shipment ေစ်းႏႈန္း၊ တ၇က္တည္းႏွင့္ရသည္။ ေစ်းႏႈန္းၾကိဳက္ပါက အရည္အေသြးစစ္ေဆးရန္ျဖစ္သည္။ ေဒၚလာေထာင္ဂဏန္းပစၥည္းမွာယူမႈအတြက္ တ႐ုုတ္္ျပည္သို႔သြားၾကည့္ရန္ မသင့္ပါ။ ေဒၚလာေသာင္းဂဏန္း ပစၥည္းမွာလိုပါက သြားၾကည့္ျဖစ္ေအာင္ၾကည့္ရမည္။ ပစၥည္းဝယ္ျပီး သေဘၤာ၊ေလယာဥ္ DHL ေပၚတင္ျပီးသည္အထိ မိမိကိုယ္တိုင္လိုက္ၾကည္ဖို႔လိုသလို၊ ျမန္မာျပည္ေရာက္လွ်င္လည္း ပစၥည္းထုတ္ဖို႔ မိမိကိုယ္တိုင္ (သို႔မဟုတ္-ယံုၾကည္သူတစ္ဦး) လိုအပ္သည္။ လူလိမ္လူညာမ်ားသည္ မိမိဘယ္ေလာက္ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္သလဲအေပၚ မူတည္သည္။ မိမိသည္ ေသာက္စား၊ ေပ်ာ္ပါး။ စီးပြားေရးသမားျဖစ္ပါက ေဟးလားဝါးလာ၊ မိတ္ေဆြမ်ားသာရရွိျပီး မိမိစီးပြားလုပ္ငန္းႏွင့္ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈ ေဒၚလာသန္းဂဏန္းလည္း တခဏတြင္း ဆံုးရံႈးသြားႏိုင္သည္။  လူလိမ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ မိမိမကြ်မ္းက်င္၊ေပ်ာ္ပါးစိတ္ထားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

တ႐ုုတ္္ျပည္အေၾကာင္း ေအာက္ေဖၚျပပါ ေျမပံုျဖင့္ အစျပဳေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ပစၥည္းသည္ တ႐ုုတ္္ျပည္ မည္သည့္ျမိဳ႔တြင္ အေျမာက္အမ်ားထုတ္လုပ္ၾကသနည္း...ဆိုသည္မွာ လုပ္ရင္းကိုင္ရင္း ၾကြမ္းက်င္၊ သိရွိသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိန္ရလွ်င္ အေမရိကန္မွ တပတ္ရစ္စက္ပစၥည္းမ်ား ျမန္မာျပည္သို႔တင္ပို႔ေရး၊ တပတ္ရစ္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုငယ္မ်ား၊ စားေသာက္ကုန္စက္ရံုကေလးမ်ား ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာဝယ္ျပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔ျခင္းကို ေရးသားလိုပါသည္။


Notes:
1: as of 2010
2: per km²
3: km²
4: Since its founding in 1949, the People’s Republic of China (PRC) has considered Taiwan to be its 23rd province. However, the PRC has never controlled Taiwan. The Republic of China (ROC, “Taiwan”) currently administers Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu


Ref

Comments