ေအာက္တိုုဘာ ၂၇၊ မိုုးမခေရဒီယိုု ဆစ္ဒနီ

old-radio
ေအာက္တိုုဘာ ၂၇၊ မိုုးမခေရဒီယိုု ဆစ္ဒနီ
အလြမ္းေႏြ၊ စမ္းေရထဲမ်ာ ေမွ်ာလိုုက္မည္ - ဦးပန္တ်ာ
က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္ စီမံခ်က္ - ကြန္ပ်ဴတာဦးေအာင္ေဇာ္
သတင္းတိုုထြာ၊ သီခ်င္းပေဒသာ
ဆစ္ဒနီျမိဳ့တြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေတာ့မည့္ ဂီတ၊ ရုုပ္ရွင္ အႏုုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုုံခန္း
(ေဂ်ေမာင္ေမာင္၊ ဂႏၳ၀င္)
ဥပေဒအထက္က မိသားစုုမ်ား - ေဇာ္၀င္းေမာင္၊ ရဲရင့္ငယ္၀က္ဆိုုက္
အေမရိကန္ စူပါပါ၀ါ ဗကပစည္းရုုံးေရး အစီရင္ခံစာ
ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ ကြယ္လြန္ျခင္း ၃၅ ႏွစ္ျပည့္ အလြမ္းေျပ - မိုုးမခ
အေျခခံဥပေဒအခ်က္ ၁၀၀ ေက်ာ္ျပင္မည္ - JACDB
၀န္ၾကီးပေဒသရာဇာ ဘ၀နဲ႔ စာေပ - သန္း၀င္းလႈိင္၊ မိုုးမခ
အထူးက႑ - လက္နဲ႔ ခြက္ရွိရင္ ထမင္းမငတ္တဲ့ ျမန္မာႏိုုင္ငံ
ဗကပ စည္းရုုံးေရး အစီရင္ခံစာ
စီစဥ္သူ - ဦးပန္တ်ာ၊ ဦးသုုတ၊ ေမရီ၊ သတင္းတာ၀န္ခံ ႏွင္းျမတ္ခိုုင္၊ ေတာျပဇာတ္မင္းသား ၾကည္ႏုုိင္
(မိုုးမခမွတ္ခ်က္ - မိုုးမခေရဒီယိုု (ဆစ္ဒနီ)အစီအစဥ္တြင္ သတင္းထည့္သြင္းျခင္း၊ ေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္သြင္းျခင္းတိုု႔အတြက္ ဦးပန္တ်ာတိုု႔ မိုုးမခေရဒီယိုအဖြဲ႔သိုု႔ upantra@gmail.com အီးေမးျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏိုုင္ပါေၾကာင္း)