ရန္လင္းေအာင္ - ျမည္သံစြဲ အလၤကာ

ျမည္သံစြဲ အလကၤာ
ရန္လင္းေအာင္
ေအာက္တုုိဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၃အာ႐ံုေညာင္းစရာေတြ
ညာသံေပးလုိ႔ ....
မိုးေဘးေရွာင္ရ၊ ေလေဘးေရွာင္ရ
ေရေဘးေရွာင္ရ၊ မီးေဘးေရွာင္ရ
ငလ်င္ေဘးေရွာင္ရ  ....

ငွက္တစ္ေသာင္းနဲ႔ သစ္တစ္ပင္
ေက်ာ္မေကာင္းၾကားမေကာင္း
ယူက်ံဳးမရ ၊
ကမၻာက လန္ထြက္ေနတာပဲ ၊
အစားေဘးေရွာင္ရ ...
အသားေဘးေရွာင္ရ ...
အ႐ိုးေဘးေရွာင္ရ ...
သူခုိးေဘးေရွာင္ရ ...
လူနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
ဇက္ေၾကာခဏခဏတက္တယ္ ...

ေသေျပးရယ္  ရွင္ေျပးရယ္
ၾကမ္းတေျပးနဲ႔ရယ္ 
ရမၼက္ေဘး  ေရွာင္ရ ....
ႂကြက္ေဘး  ေရွာင္ရ ....
အငတ္ေဘး ေရွာင္ရ ....
အသတ္ေဘး ေရွာင္ရ ...
ေရွာင္မရ  ရွားမရျဖစ္ေသာ္ျငားအံ့
ေၾကာင္က်ေလးေတာ့  က်ခ်င္ေသးရဲ.
ေခ်ာင္ (ေဂ်ာင္) အက်ဆုံး ဆိတ္ၿငိမ္မႈထဲ
ေနာက္ေနာင္ဘ၀မ်ား
အေခ်ာင္ရခဲ့ရင္ေတာင္
ဒီဘ၀  ဒီမွ်သာပါပဲ . . . . . . . . . . . . . ။