မင္းညႊန္႔လႈိင္ - သူမ (ကဗ်ာ)

သူမ
မင္းညႊန္႔လႈိင္
ေအာက္တုုိဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၃သစၥာကိုသာ ပန္ဆင္ပါ၏ ။
သစၥာကိုသာ ေထြးေပြ႕ပါ၏ ။
သစၥာ၌သာ လဲေလ်ာင္းပါ၏ ။
အာခံတြင္းမွာ

ၾကာနံ႔သင္းပါဘိ 
.......