ရန္လင္းေအာင္ - မုုိးျဖဴ (ကဗ်ာ)

မိုးျဖဴ
ရန္လင္းေအာင္
ေအာက္တုုိဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၃စိတ္ကူးေတြ
ေပါေလာေမ်ာၿပီးပါသြားရင္လည္း ေကာင္းသား
ေရလွ်ံကြင္းထဲ စံုးစံုးျမဳပ္သြားရင္လည္း တခါတည္းေအးေရာ
အခုေတာ့
ေတာေပ်ာက္ ေတာင္ေပ်ာက္ နဲ႔
ေတာမေရာက္ေတာင္မေရာက္နဲ႔
ဟိုအေရး နဲ႔ ေခါင္းကြဲ
ဒီအေရး နဲ႔ ေမးရိုးၿပဳတ္
ကိုယ့္အေရးနဲ႔ ကိုယ္ေမွာင္လို႔
တို႔အေရး နဲ႔ ေလာင္လို႔
ငါတို႔ ဘႀကီးလည္း
ဒီကိစၥနဲ႔ အရိုးထုတ္သြားရတာပါပဲ ။

ၾကားၾကားခဲ့ရသမွ်
နာရီသံေတြဟာ
ေျခကေလး တစ္ဘက္ ဆာတာဆာတာနဲ႔
ငယ္ကတည္းက ေဆးထိုးမွားခဲ့တာလို႔ ေၿပာႀကတာပါပဲ ။

အနာရွိတဲ့ဘက္
စိတ္ ခဏ ခဏ ေရာက္ေရာက္သြားတာ
အားလပ္ရက္ပဲလားလို႔ေတာ့ အထင္မမွားေစခ်င္ပါ ။

ျဖစ္တတ္ပါတယ္
ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ ရွိပါတယ္
မ်က္ႏွာက်က္ေပၚ ကုတ္ကပ္တြားတက္ေနတဲ့
အိမ္ေျမွာင္
စုတ္ထိုးၿပီးၿပီးခ်င္း တခဏ၊ ဘုတ္ခနဲဆို ျပဳတ္က်
ရယ္ရတယ္ ။ ေၾကေၾကကြဲကြဲ ရယ္ရတယ္ ၊
ေျခာက္ေျခာက္ကပ္ကပ္ ရယ္ရတယ္ ။

ရွင္းပါတယ္
ျမင္ခ်င္တာ ျမင္ရျပန္ေတာ့ အဂၤါမစံု
မျမင္ခ်င္တာ ျမင္လိုက္ရေတာ့ တင္းျပည့္ က်ပ္ျပည့္
ရွင္းပါတယ္
အေတြးရွင္းရွင္းနဲ႔ အၿမင္ရွင္းခဲ့ပါတယ္
အၿမင္ရွင္းရွင္းနဲ႔ကို ေတြ ႔ခဲ့ပါတယ္
ရွင္းရွင္းလင္းလင္းႀကီး
ငိုခ်င္းခ်ခ် ေနရတာကိုပဲ
ရင္နာလို႔ မဆံုးဘူး             ။                ။