တက္ၾကြလႈပ္႐ွားႏိုင္ငံသား (FFSS Yangon Activity)


 တက္ၾကြလႈပ္႐ွားႏိုင္ငံသား
ျခဴးစစ္စိုး၊ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၃
          နံနက္ေစာေစာတြင္ သုခခန္းမေဆာင္၌ အလုပ္႐ႈပ္ေနၾကသည္။ သင္တန္းတစ္ခု႐ိွေနသည္မွာ ေသခ်ာသည္။ ဘာသင္တန္းလဲလို႔ ေမးေနသည့္အသံမ်ားလဲ ၾကားေနရသည္။ ခန္းမအတြင္းသို႔ စာေရး စားပြဲမ်ား ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသယ္ယူေနၾကေသာ လုပ္အားေပးလူငယ္၊ ေမာင္မယ္မ်ားသည္ “Active Citizen Training Course” ဟု ျပန္ေျဖသံၾကားခဲ့သည္။ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)ႏွင့္ ထိုသင္တန္း ဘယ္လို ဆက္စပ္မႈ႐ိွမလဲဟု ေတြးေနသူမ်ားလဲ ႐ိွေကာင္း႐ိွေနေပဦးမည္။ ျပည္သူလူထုကို ဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္ ေပးဆပ္ေနေသာ ထိုအသင္းႀကီးႏွင့္ ဤသင္တန္းမ်ိဳးမွာ ေခါင္းႏွင့္ပန္းလို ခြဲျခား၍မရေပ။
          Active Citizen Training အား ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၆) ရက္ေန႔မွ (၁၈) ရက္ေန႔ အထိ (၃) ရက္ခန္႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)တြင္ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္အားေပး ေစတနာ့လူငယ္ေမာင္မယ္တိုင္း တက္ေရာက္ခြင့္မရခဲ့။ သို႔ေသာ္ ေလ့လာခြင့္ရခဲ့သည္။ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ မွ (၂၆) ႏွစ္အတြင္းဟု သတ္မွတ္ထား႐ွိၿပီး လူငယ္ (၂၅) ဦးကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္တက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ ယင္း လူငယ္ (၂၅) ေယာက္သည္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၂) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ဆိုင္ရာ Forum တစ္ခုကို တက္ေရာက္ၾကရေပမည္။ အမ်ားအက်ိဳးေ႐ွ႕႐ႈကာ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ေနေသာ လူငယ္ မ်ားၾကားတြင္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကရမည္။ ပြဲမဝင္ခင္ ေလ့က်င့္ၾကရမည္။ ထိုသို႔ ေလ့က်င့္ျခင္းက ယိမ္းတိုက္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္။ လိုအပ္သည္မ်ား အၾကားအလယ္မ႐ိွေအာင္ ေဆြးေႏြးၾကျခင္းမ်ိဳးသာျဖစ္သည္။ (၃) ရက္တာအတြင္း ျဖစ္သင့္၊ ျပဳသင့္၊ ေျပာင္းသင့္၊ ယူသင့္သည့္ အေတြ႔အႀကံဳ ဗဟုသုတ ပညာရပ္မ်ားစြာ ရ႐ွိခဲ့သည္။
  
          သင္တန္း ပထမရက္ျဖစ္သည့္ ၁၆.၁ဝ.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ မိမိသည္ ဘာျဖစ္သည္ကို ေသခ်ာစြာ နားလည္သိ႐ိွေအာင္ Training ေပးသည္။ တစ္နည္းဆိုေသာ္ မိမိ Ideality ကိုေျပာင္ေျမာက္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဂိမ္းမ်ားေဆာ့၍ ပညာေတြမွ်ေဝေပးျခင္း၊ အုပ္စုဖြဲ႔၍ Team Work ျပဳလုပ္ေစ ျခင္းတို႔ျဖင့္ အရည္အခ်င္းမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သည္။ လူငယ္မ်ား မိမိတို႔ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္၊ လက္ခံမႈ၊ ယံုၾကည္မႈမ်ားကို ရဲရဲတင္းတင္း ေျပာဆိုေစသည္။ ပထမေန႔ရက္တြင္ အခ်င္းခ်င္းရင္းႏွီးမႈ အားနည္းေန ေသး၍ ပြင့္လင္းမႈလည္း နည္းေသးသည္။ ဒုတိယေန႔ ၁၇.၁ဝ.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ပို၍ ရင္းႏွီးလာၿပီး ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း႐ိွခဲ့ၾကသည္။ ယံုၾကည္မႈမ်ားလည္း တိုးေစခဲ့သည္။ မိမိ၏ ရင္တြင္းခံစားခ်က္မ်ားကို စဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ မည္သည့္အခ်က္မ်ား ပါဝင္ရမည္ကို သိခဲ့ရသည္။ ႏွလံုးသားႏွင့္ခံစား၊ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္၍ ေျခေထာက္က ဘာလုပ္ရမည္ကို သိရမည္ဟူေသာ သာဓကႏွင့္ ကစားခဲ့ေသာ ဂိမ္းတစ္ခုသည္ အခ်င္းခ်င္း ယံုၾကည္မႈတိုးေစ၍ ႏွလံုးသားခ်င္း ထပ္တူခံစားေပးခဲ့ၾကသည္။


  
          လူထုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၌ ထား႐ိွရမည့္ စိတ္ေနသေဘာထား၊ အျပဳအမႈ မ်ားႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ဦးေဆာင္၍ သင္ၾကားေပးေသာ ဆရာမ ေဒၚသန္းသန္းစိုး (British Council) ႏွင့္ Trainer ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားျဖစ္ေသာ ေမာင္ဘုန္းတင့္ႏိုင္၊ ေမာင္႐ိႈင္းကိုကို၊ ေမာင္ေက်ာ္ဇင္ထြန္း၊ မသိမ့္ရတနာေဇာ္၊ မေအးျပည့္ျပည့္ၿဖိဳးတို႔မွ ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။ ျဖစ္တတ္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို မည္သုိ႔ ရင္ဆိုင္ေျဖ႐ွင္းရမည္ကို တစ္ဦးခ်င္းလိုက္၊ အဖြဲ႔လိုက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ျပတ္သားေသာ၊ ပြင့္လင္းေသာ Citizen မ်ားအျဖစ္သို႔ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ လူတစ္ဦးႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရာတြင္ ျမင္သာ၊ ထင္သာေသာ အပိုင္းက႑မ်ားျဖင့္ မေပါင္းဘက္ရဘဲ မျမင္ႏိုင္ေသာ က႑မ်ားကိုပါ သိ႐ိွေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္ကိုလည္း Training ေပးခဲ့သည္။
          လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တန္ဖိုးထားျခင္းမ်ား ကြာျခားသလို ခံယူခ်က္မ်ားလည္း ကြာျခားသည္ကို သိခြင့္ရခဲ့သလို ထိုတစ္ပါးသူ၏ သေဘာထားမ်ားကို ကိုယ္တိုင္က မည္သို႔နားလည္ေပးရမလဲ၊ မည္သို႔ ေလးစားေပးရမလဲ အစ႐ွိသည္မ်ား သိခြင့္ရခဲ့သည္။ ယခုျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ား၏ အရင္းအျမစ္မွာ မိမိသေဘာထားႏွင့္ တစ္ပါးသူ၏ သေဘာထားကို လက္ခံေပးႏိုင္စြမ္း၊ ယံုၾကည္ႏိုင္စြမ္း အားနည္းေနေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ Active Citizen မ်ားမွ မိမိသေဘာထားမ်ားကို လက္ခံယံုၾကည္ ကာ မိမိတိုင္းျပည္ ယခုထက္မက ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ တည္ေဆာက္ေပးမည္ဟူသည့္ သတိတစ္ခုကို ထို Training မွ ေပးခဲ့ၿပီ။

  
          တတိယေန႔ျဖစ္ေသာ ၁၈.၁ဝ.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္လဲေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ေရးဆြဲ ေစခဲ့သည္။ အလားတူပင္ ပထမေန႔ကတည္းက အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအတြက္ ႐ိွရမည္ျဖစ္ေသာ စည္းကမ္း မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လက္ခံယံုၾကည္မႈ၊ အသင္းၿပိဳကြဲသြားေစေသာ ျပႆနာအႀကီးအေသးမ်ားကို အုပ္စုဖြဲ႔စဥ္းစား ေစကာ Expectation Tree ဟုအမည္ေပးၿပီး ပံုေဖာ္ေစခဲ့သည္။ ထို သစ္ပင္လိုမ်ိဳးပင္ ေနာက္ဆံုး Training ေန႔တြင္ စဥ္းစားခဲ့ၾကေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္လည္း တစ္တပ္တစ္အား ကူညီရာေရာက္ခဲ့သည္။ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကိုေပးၿပီး တစ္ဦးခ်င္းစီ ေျပာင္းလဲရမည္။ အုပ္စုလိုက္ ေျပာင္းလဲရမည္ကို စဥ္းစားေစျခင္းက ေနာင္မၾကာမီအခ်ိန္တြင္ Active Citizen တို႔ျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာ က႑မ်ား အျဖစ္ ႐ုပ္လံုးၾကြလာမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။
          System တစ္ခုခ်မွတ္ရသည္မွာ ခက္ခဲသလို ထို System တစ္ခုခ်ိဳ႕ယြင္းသြားလွ်င္ မၿပိဳကြဲ မပ်က္ စီးေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဂိမ္းကစား၍ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ မိမိ အသိုက္အဝန္း၊ အဖြဲ႔အစည္း မၿပိဳကြဲ မပ်က္စီးေစေရးအတြက္ စည္းလံုးျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခက္အခဲမ်ားေက်ာ္ျဖတ္ရာတြင္ Critical Thinking လိုအပ္သည္မ်ားအား၄င္း ဂိမ္းမ်ားဖန္တီး၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအတြင္းမွ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားသာမက မည္သူမဆိုထား႐ိွ၊ သိသင့္ေသာ စိတ္ေနစိတ္ထား၊ အက်င့္စ႐ိုက္၊ ကိုယ္ခ်င္းစာနာစိတ္မ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးခဲ့ေသာ Active Citizen Training သို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရခဲ့ေသာ လူငယ္မ်ား၊ ေလ့လာခြင့္ရခဲ့ေသာ ေမာင္မယ္မ်ားႏွင့္ မွ်ေဝခြင့္႐ိွခဲ့ေသာသူမ်ား အားလံုးအတြက္ အက်ိဳးထူး ေစခဲ့သည္။


          Active Citizen Training အား British Council မွ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယေန႔ကမ႓ာတစ္လႊားတြင္ ၄င္းသင္တန္းမ်ိဳးကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ မိမိအသိုက္အဝန္း အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ မည္သို႔တတ္ႏိုင္သမွ် ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေအာင္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ကို လူငယ္မ်ားၾကား ပ်႕ံႏွံ႔ ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ ေစတနာ႐ွင္ လုပ္အားေပးလူငယ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း သား/သူမ်ားတို႔သည္ ယင္း Training မွ ေလ့က်င့္ေပးခဲ့သည္မ်ားအား ရင္ဝယ္ထား၍ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ လူငယ္မ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ Forum တစ္ခု၌ လူငယ္အေယာက္ (၁၅ဝ) အၾကား ရဲရဲဝင့္ဝင့္ ျပတ္ျပတ္သားသား မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆြးေႏြးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္မိပါေတာ့သည္။
(ျခဴးစစ္စိုး)