Kyauk Kyauk - School and Military

ကာတြန္း ေက်ာက္ေက်ာက္ - (လူမွန္ ေနရာမွန္ ျဖစ္ဖိုု႔ ... ေက်ာင္းေတြကို ျမိဳ့ျပန္ပို႔၊ စစ္သားလည္း တန္းလ်ား ျပန္)
ေအာက္တိုုဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၃