ွsalai shwe linn - book published

ဆလိုင္းေရႊလင္း၏ အမွားကိုျပင္နိုင္ေသာသတၱိ

မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၃
ဓမၼရတနာ၊  ဓမၼရံသီ၊  ရတနာမြန္၊ အနႏၱဂုဏ္ရည္၊ အေတြးအျမင္၊ ခရစ္အသင္းေတာ္၊ သီလဝ၊ ေမတၱာရွင္၊ မိုးမခအြန္လိုင္းဝက္ဆိုက္ စေသာ စာေစာင္မ်ားတြင္ ဆလိုင္းေရႊလင္း၊ ဝိေသသ၊ ေနလင္းညီ ကေလာင္အမည္မ်ားနဲ႔ ေရးသားခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါး ၂၃ ပုဒ္ ပါဝင္သည္။
‘မိတ္ေကာင္းေဆြမြန္၊ လမ္းေကာင္းညႊန္၊ မ်ားလြန္အက်ဳိး ရြက္သယ္ပိုး၏’ ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ စာေကာင္း ေပမြန္မ်ား ျဖန္႔ခ်ိေပးေနေသာ မိတ္ေဆြစာေပ၊ (၆၀ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ ေပါက္ေတာ၊ အင္းစိန္၊ ဖုန္း ၀၉- ၈၆၂- ၀၇၅၃ ) က ကိုျမသိန္း၏စီစဥ္မႈျဖစ္သည္။
၂၀၁၃ စက္တင္ဘာလတြင္ အုပ္ေရ ၅၀၀၊ တန္ဖိုး ၇၀၀ က်ပ္ျဖင့္ထုတ္ေဝသည္။ ဦးခ်စ္ညြန္႔၊ ဇင္ရတနာေစာ စာေပက ထုတ္ေဝျပိး၊ ဦးေက်ာ္မင္း ပုံနိွပ္တိုက္က အတြင္းႏွင့္ အဖုံးပုံမ်ားကို ပုံနိွပ္သည္။စာမ်က္နွာ(၂၃၈) ၊ စာအုပ္အရြယ္ ၁၀.၅ x ၁၆.၅ စင္တီ ရွိသည္။  အြန္လိုင္းမွ ဖတ္ရႈလိုသူမ်ားအတြက္ စီစဥ္ေနဆဲဟု သိရပါသည္။