TheGeek - Unfinished Fights after Budget and Debt Ceiling in USA

မျငိမ္းေသးသည့္ အေမရိကန္၏ပါတီႏိုုင္ငံေရး အၾကပ္အတည္းမ်ား
ႏိုုင္ငံတကာသာဂိ၊ ေအာက္တိုုဘာ ၁၉ ၊ ၂၀၁၃
ေအာက္တိုုဘာ ၁၆ မွာ အေမရိကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္က အထက္လႊတ္ေတာ္ရဲ့ ေစစ့ပ္မႈကိုု လက္ခံျပီးေတာ့ အိုုဘားမားအစုုိးရအတြက္ ေရွ႔ ၃ လစာ ဘတ္ဂ်က္ နဲ႔ ေငြေခ်းခြင့္ ခ်ေပးလိုုက္တယ္။ ဒီေတာ့  ၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီမွာ ဘတ္ဂ်က္အေရး၊ ေဖေဖာ္၀ါရီမွာ အေၾကြးထပ္ေခ်းခြင့္ရေရး လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစုုိးရတိုု႔ စကားမ်ားၾကေပဦးမယ္။ ေအာက္တိုုဘာ မွာ ၁၆ ရက္လုုံးလုုံး အေမရိကန္အစုုိးရဟာ အလုုပ္လုုပ္ႏိုုင္ပိုုင္း ရပ္ဆိုုင္းေနခဲ့ရာက အခုုေတာ့ ျပန္လည္ပတ္ပါျပီ။
ေအာက္လႊတ္ေတာ္က ရီပတ္လလစ္ကန္အမတ္ေတြက အိုုဘားမားရဲ့ က်န္းမာေရးဥပေဒကိုု အျပဳတ္ေတာ့ ခ်ၾကတာပဲ၊ အစုုိးရယႏၱယားၾကီးကိုု ပိတ္ဆိုု႔ျပီးေတာ့ကိုု က်န္းမာေရးဥပေဒကိုု တိုုက္ခိုုက္တာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္း ေနာင္လႊတ္ေတာ္ဆက္ရွင္ေတြမွာ အခြင့္ရသလိုု ေဆြးေႏြးျပီး ဆက္လက္ တိုုက္ခိုုက္ၾကဦးမွာပါ။
အေမရိကန္သမၼတ အိုုဘားမားကေတာ့ ႏိုုင္ငံေရးလုုပ္တာ လူၾကီးဆန္ဖိုု႔ ေျပာသြားပါတယ္။ တိုုင္းျပည္တျပည္လုုံးကိုု အၾကပ္အတည္းဆိုုက္ေအာင္လုုပ္ျပီး ကုုိယ္သေဘာမတူတဲ့ဥပေဒတခုုကိုု တိုုက္ခိုုက္တာ မလုုပ္သင့္ဘူးလိုု႔ ျပစ္တင္လိုုက္ပါတယ္။ ဥပေဒအျဖစ္ အတည္ျပဳျပီးရင္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကပဲ ဆက္ျပီး ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းမႈေတြ ျပဳျပင္ေရး ျပင္ဆင္ေရးေတြ လုုပ္သင့္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲက အမတ္ေတြကေနျပီးေတာ့ သာမန္ျပည္သူေတြလိုုမ်ဳိး သပိတ္ေမွာက္တာ၊ ဆႏၵျပတာ၊ ပိတ္ဆိုု႔တာေတြ မလုုပ္သင့္ဘူးလိုု႔ သတင္းသုုံးသပ္သူေတြကလည္း ထင္ျမင္ၾကပါတယ္။
သည္ႏိုုင္ငံေရးတိုုက္ပြဲမွာ ဘယ္သူေတြ ႏိုုင္သလဲ၊ ရႈံးသလဲ ၾကည့္ရင္ေတာ့ အိုုဘားမားအေျပာအရဆိုုရင္ အားလံုုး နစ္နာတယ္၊ ျပည္သူေတြက ပိုုျပီး နစ္နာတယ္လိုု႔ ေျပာႏိုုင္ပါတယ္။ အစုုိးရ ရပ္ဆိုုင္းထားလိုု႔ တိုုင္းျပည္မွာ ေဒၚလာ ၂၄ ဘီလ်ံ နစ္နာသြားပါတယ္။ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ အတိုုက္အခံလုုပ္သူ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ပါတီ၊ သူ႔အမတ္ေတြအားလုုံး နံမယ္ပ်က္သြားပါတယ္။ သူတိုု႔မဲ ဆႏၵနယ္မွာ သူတိုု႔ အဆင္ေျပခ်င္ ေျပမယ္၊ အမ်ားစုုအျမင္မွာေတာ့ သူတိုု႔ေတြကိုု လူေတြက စိတ္ပ်က္သြားပါတယ္။ ျပည္နယ္တခုုက ျမိဳ့ေတာ္၀န္ေရြးေကာက္ပြဲ ျပိဳင္ဖက္ ဒီမိုုကရက္အမတ္က ရီပတ္ဘလစ္ကန္ကိုု အႏိုုင္ရသြားပါတယ္။
အိုုဘားမားနဲ႔ ဒီမိုုကရက္ပါတီကေတာ့ ဒီေလာက္နဲ႔ ရပ္သြားမယ့္ ပုုံမရွိပါဘူး။ ဘတ္ဂ်က္ကိစၥေတြ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းမႈေတြ သည္ ၃ လအတြင္း ျပဳလုုပ္မယ္လိုု႔ ေျပာဆိုုေနဆဲမွာပဲ သူတိုု႔ရဲ့ Agenda မူ၀ါဒတခုု ျဖစ္တဲ့ Immigration Reform လူ၀င္မႈဆိုုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ဥပေဒအတည္ျပဳႏိုုင္ဖိုု႔ လႊတ္ေတာ္ကိုု တိုုက္တြန္းလိုုက္ပါတယ္။ အထက္လႊတ္ေတာ္က သူတိုု႔ဥပေဒၾကမ္းကိုု တင္ျပထားျပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ထုုံးစံအတုုိင္း ေအာက္လႊတ္ေတာ္က သူတိုု႔ဘာသာ သူတိုု႔ ဥပေဒၾကမ္း အျပဳိင္ဆဲြေနတာ ခုုထိ မျပီးႏိုုင္ေသးပါဘူး။
အိုုဘားမားအစုုိးရက သူတိုု႔လက္ထက္မွာ ဘဏ္ေတြ ေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းေတြကိုု အေရးယူၾကည့္ၾကပ္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးဥပေဒသစ္ ျပဌာန္းျခင္း၊ စီးပြားပ်က္ကပ္မွ ရုုန္းထြက္ျခင္း၊ အေမရိကန္ကားေစ်းကြက္ ဦးေမာ့ေအာင္ ျပဳလုုပ္ျခင္း၊ စြမ္းအင္သုုံးစြဲမႈကိုု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ လိင္တူ လိင္ကြဲ မိသားစုုထူေထာင္ခြင့္ တန္းတူညီတူမႈ ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စစ္တပ္အတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား အႏိုုင္က်င့္ ေစာ္ကားခံရမႈမ်ား တားဆီးျခင္း တုုန္႔ျပန္အေရးယူႏိုုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း စတဲ့ ႏိုုင္ငံေရးဆိုုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ခဲ့ပါတယ္။ ပညာေရး ျပဳျပင္ျခင္း၊ လူ၀င္မႈဆိုုင္ရာ ျပဳျပင္ျခင္းတိုု႔ျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္တြင္းမွာ ပညာရည္ခၽြန္သည့္ ႏိုုင္ငံသားမ်ား၊ အျမဲတန္းေနထိုုင္ခြင့္ရသူမ်ား တိုုးပြားေအာင္၊ လက္ခံၾကိဳဆိုုႏိုုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အဆင့္ကိုု အတည္ျပဳႏိုုင္ၾကဖိုု႔ အိုုဘားမားက သူ႔အတိုုက္အခံ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကိုု ဖိအားေပး တိုုက္တြန္းလိုုက္ပါတယ္။
သမိုုင္းရႈေထာင့္၊ ႏိုုင္ငံေရးပါတီ လႈပ္ရွားမႈ ရႈေထာင့္က ၾကည့္မယ္ဆိုုရင္ေတာ့ အေမရိကန္ရဲ့ ပထမဦးဆုုံး လူမည္းသမၼတကိုု လူျဖဴေတြ အမ်ားစုု ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံထားရတဲ့ လႊတ္ေတာ္ေတြအမတ္ေတြက အေျခခံအားျဖင့္ လက္မခံႏိုုင္ၾကတာ ထင္ရွားတယ္လိုု႔ ဆိုုႏိုုင္ပါတယ္။ သာမန္ႏိုုင္ငံေရးသေဘာထား ကြဲလြဲမႈ၊ အျမင္မတူညီမႈေတြဟာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး ညိွႏီႈင္းအေျဖရွာႏိုုင္တာထက္ အျမဲတမ္းမွာ ထိပ္တိုုက္ ရင္ဆိုုင္ေတြ႔ၾက၊ အၾကီးအက်ယ္ ကြဲလြဲ တိုုက္ခိုုင္မႈေတြ ျဖစ္ပြားျပီးမွ ေရွ႔တိုုးႏိုုင္တဲ့ သေဘာျဖစ္ေနပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ေတြကေန သူတိုု႔ရဲ့ ႏိုုင္ငံေခါင္းေဆာင္ သမၼတၾကီးတဦးကိုု အၾကီးအက်ယ္ အတိုုက္အခံလုုပ္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈ အခံရဆုုံးကာလဟာ အခုု အိုုဘားမားသမၼတျဖစ္ျပီး ရီပတ္ဘလစ္ကန္ေရွးရိုုးစြဲေတြ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွာ လူမ်ားစုု ျဖစ္ေနခ်ိန္ အခုု သမၼတသက္တမ္းကာလပဲ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။
ဒီလိုုမ်ဳိးကိုု သင္ခန္းစာယူျပီး ျမန္မာျပည္နဲ႔ ခ်ိန္ထိုုးၾကည့္မယ္ဆိုုရင္ ေရွးရိုုးစြဲသူ၊ အေျပာင္းအလဲကိုု လက္မခံႏိုုင္တဲ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ထဲက အင္အားစုုေတြ၊ ျပည္ခိုုင္ျဖဳိး ပါတီ၀င္ေတြ၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ အလားတူ အျခားႏိုုင္ငံေရးပါတီေတြဟာ လက္ရွိမွာ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွာ ေခတ္အစားဆုုံး၊ ေပၚျပဴလာအျဖစ္ဆုုံး၊ ေထာက္ခံမႈအရွိဆုုံး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္နဲ႔ အင္န္အယ္ဒီပါတီ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေနရာမရဖိုု႔အေရး အၾကီးအက်ယ္ ဆန္႔က်င္ၾကမွာ အမွန္အကန္ပါပဲ။ ေနရာရလာျပန္ရင္လည္း လႊတ္ေတာ္ထဲမွေကာ အစုုိးရအဖြဲ႔ထဲမွာပါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အင္အားစုုေတြ အလုုပ္မလုုပ္ႏိုုင္ေအာင္ အစြမ္းကုုန္ တားဆီး ပိတ္ဆိုု႔မႈေတြ လုုပ္ၾကမွာပါပဲ။ အေမရိကန္မွာလိုုပဲ လႊတ္ေတာ္တြင္းသာမက လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွာလည္း စာနယ္ဇင္းေတြ၊ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးနည္းလမ္းေပါင္းစုုံနဲ႔ နာမယ္ပ်က္ေအာင္ လုုပ္ၾကဦးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတြးၾကည့္လိုု႔ ရႏိုုင္ပါတယ္။ သူတိုု႔ကိုုယ္တိုုင္ကေနျပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိ ေသခ်ာျပင္ဆင္ျပီး တိုုက္ခိုုက္ေျခမႈန္းေရးေတြ လုုပ္တာေတြအျပင္ မသိနားမလည္တဲ့ ျပည္သူေတြထဲက အင္အားစုုအခ်ဳိ႔ လူတန္းစားအခ်ဳိ႔ကိုု တဖက္လွည့္ ေျမွာက္ပင့္ ေသြးထိုုးျပီး အတိုုက္အခံေတြျဖစ္ေအာင္ လုုပ္ၾကဦးမွာကလည္း သူတိုု႔ကၽြမ္းက်င္ျပီးသား အလုုပ္ေတြလိုု႔ ဆိုုႏိုုင္ပါတယ္။
အေမရိကန္မွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ျမန္မာျပည္မွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အေတြးအေခၚသစ္ေတြ၊ ေခါင္းေဆာင္သစ္ေတြ ေပၚေပါက္လာျပီ ဆိုုရင္ အေျပာင္းအလဲဆိုုတာေတြကိုု ေရွာင္လႊဲေနလိုု႔ မရ၊ ဆန္႔က်င္ေနလိုု႔ မရပါဘူး။ ျပည္သူေတြနဲ႔ သမိုုင္းက ေတာင္းဆိုုေနတဲ့ အေျပာင္းအလဲကိုု ျဖတ္သန္း ရင္ဆိုုင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အတင္းအၾကပ္ တင္းမား ျပတ္ေတာက္စြာ ထိပ္တိုုက္ရင္ဆိုုင္ ၾကတာထက္ အခ်ိန္ယူျပီး ႏွစ္ဖက္စလုုံးက အေပးအယူ အေလ်ာ့အတင္း လုုပ္ၾကျပီး ညိွႏႈိင္း ေဆြးေႏြး အခ်ိန္ယူျပီး ရင္ဆိုုင္ ေျဖရွင္းၾကဖိုု႔က ပိုုျပီး အေရးၾကီးတယ္ ၊ လိုုအပ္တယ္ ဆိုုတာကေတာ့ အေသအခ်ာပါပဲ။
အဲသည္လိုု မဟုုတ္ရင္ အေမရိကန္က တီးပါတီႏိုုင္ငံေရးသမားေတြလိုု လူတဦး (အိုုဘားမား)၊ ဥပေဒတခုု (က်န္းမာေရးဥပေဒ) ကိုု မၾကိဳက္တာနဲ႔ပဲ အေမရိကန္တျပည္လုုံးမွာ ဟိုုးတုုန္းက ေတာင္နဲ႔ ေျမာက္ ျပည္တြင္းစစ္လိုု စစ္မီးျပန္မီးေမႊးျပီး ျပန္လည္ ခြဲထြက္ေရးေတြ၊ အိုုဘားမားကိုု မူဆလင္အျဖစ္ အတင္းစြတ္စြဲျပီး ျဖဳတ္ခ်ေရးေတြ လုုပ္ၾကံ၀ါဒျဖန္႔ ဆူပူလႈံေဆာ္မႈေတြေနာက္ နားေယာင္ၾက၊ လမ္းလည္ေကာင္မွာ ေယာင္ခ်ာခ်ာ ျဖစ္ကုုန္ၾကတာမ်ဳိး ဘယ္မွာမွ မျမင္ခ်င္ပါ။ မျဖစ္ေစခ်င္ပါ။