Tu Maung Nyo - Agreement or Ransom


ညိွႏိႈင္းသေဘာတူညီခ်က္ေလာ - ခံဝန္ခ်က္ေလာ

တူေမာင္ညိဳ  (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္)

            (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရသည္ ဗလီမ်ား၊ ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမ်ား၊ လက္ဝါးကားတုိင္မ်ား၊ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ဂူ သင္းခ်ိဳင္းမ်ားကို ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔မက်န္ဖ်က္ဆီးခဲ့ဖူးသည္။ မီးရိႈ႕ခဲ့ဖူးသည္။ (နဝတ-နအဖ)စစ္အစုိးရ၏ အေမြခံ(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ ႀကံ့ဖြံ႔ အစုိးရတုိ႔သည္လည္းဘမ်ိဳးဘုိးတူပင္ျဖစ္သည္။

 (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရႏွင့္ အေမြခံ(ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရတုိ႔၏ ဘုိးေအႀကီး ဗိုလ္ေနဝင္းသည္ သမုိင္းအေမြအႏွစ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အအံုႀကီးကို မုိင္းခြဲ၍ ၿဖိဳခ်ခဲ့သည့္ သမုိင္းတရားခံ နံပတ္ဝမ္းျဖစ္သည္။

သမုိင္းအေမြအႏွစ္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးၿဖိဳခ်ျခင္း၊ သယံဇာတမ်ားကို တူးေဖာ္ေရာင္းစားျခင္း၊  ျပည္သူလူထုကို အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ျပည္ပႏုိင္ငံႀကီးမ်ားကို ေတာင္းပန္၊ခယ၊မွီခိုရာတြင္လည္း သူတို႔အားလံုးသည္ သူမတူေအာင္ ဘက္ညီၿပီး ထူးခၽြန္လွသူ မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ လက္ပံေတာင္းေဒသတြင္ ဖ်က္သိမ္းပစ္ျခင္းခံရေတာ့မည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ နဖူးေတြ႔ဒူးေတြ႔ ရင္ဆုိင္ ေနရေသာ  ဘာသာ၊ သာသနာ သမုိင္းဆုိင္ရာ အေမြအႏွစ္မ်ား (လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ဘုရားေစတီႏွင့္သိမ္ေတာ္ႀကီး) မပ်က္ မစီး ၊ ေနရာမေရြ႕ မူလေနရာအတုိင္းထားရွိႏုိင္ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာခ်ီတက္ဆႏၵျပသည့္လႈပ္ရွားမႈေပၚေပါက္လာပါသည္။

            ထိုအေရးအတြက္ စိုးရိမ္သူ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား ၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္မွစ၍ မႏၱေလးမွ စစ္ကုိင္းသုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ခ်ီတက္သြားၾကသည္။

            ယင္းသုိ႔ခ်ီတက္သည္ကို သက္ဆုိင္ရာမႏၱေလး/စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးတာဝန္ရွိသူမ်ားက ပိတ္ပင္တားျမစ္ၾကသည္။ အၾကမ္း ဖက္ဖိႏွိပ္ဖမ္းဆီးရန္အတြက္လည္း  လံုထိန္းရဲအဖြဲ႔မ်ားကို အသင့္ျပင္ဆင္တပ္လွန္႔ထားသည္။

            သုိ႔ေသာ္လည္း စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔၊ နံနက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာခ်ီတက္ဆႏၵျပၾကသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာတုိ႔ အခ်က္ ၃ ခ်က္ ညွိႏႈိင္း သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။

            “ညွိႏိႈင္းသေဘာတူညီခ်က္” ဟု ဆုိေသာ္လည္း အႏွစ္သာရမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ခ်ီတက္သူမ်ားဘက္မွ ခံဝန္ခ်က္လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ရျခင္းမွ်သာျဖစ္ေနပါသည္။ပထမအခ်က္အားျဖင့္

            “လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ဘုရားေစတီႏွင့္သိမ္ေတာ္ႀကီး မပ်က္မစီး၊ေနရာမေရြ႕ မူလေနရာအတုိင္း ထားရွိႏုိင္ေရး ” အတြက္ သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားထံမွ တိက်ေရရာသည့္အာမခံခ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာခ်ီတက္ခဲ့သူမ်ား မရရွိခဲ့ပါ။

            “ညွိႏိႈင္းသေဘာတူညီခ်က္” အမွတ္(၁) ၌ “လႊတ္ေတာ္တင္ျပေနစဥ္/ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္ႀကီးမ်ားထံသုိ႔ တင္ျပေနစဥ္”  ကာလအတြင္း၌သာ(ယာယီသေဘာ) အာမခံခ်က္ရရွိထားျခင္းျဖစ္ၿပီး။  “လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ဘုရားေစတီႏွင့္သိမ္ေတာ္ႀကီး မပ်က္မစီး၊ေနရာမေရြ႕မူလေနရာအတုိင္းထားရွိႏုိင္ေရး”ကံၾကမၼာ၏တကယ့္အဆံုးအျဖတ္မွာလႊတ္ေတာ္၏လက္ထဲတြင္တည္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္က ဖ်က္ေဟ့/ေနရာေရြႊ႕ေဟ့ဟု ဆံုးျဖတ္ေပးလွ်င္ ဖ်က္မည္/ေနရာေရြ႕မည္ ဆိုသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ဒုတိယအခ်က္အားျဖင့္

            “လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ဘုရားေစတီႏွင့္သိမ္ေတာ္ႀကီး” ေနရာတစ္ဝုိက္ကို အႏွစ္သာရအားျဖင့္ “ပုဒ္မ ၁၄၄ ” ထုတ္ျပန္တားျမစ္လုိက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။

            “ညွိႏိႈင္းသေဘာတူညီခ်က္” အမွတ္(၂) ၌ “ငါးေယာက္ထက္မပို/ သံုးရက္အတြင္း ခြင့္ျပဳမိန္႔ေတာင္းခံရမည္” ဟု ဖူးေျမွာ္သြား လာခြင့္ကို ကန္႔သတ္တားျမစ္ပိတ္ပင္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။တတိယအခ်က္အားျဖင့္

            ၿငိမ္းခ်မ္းစြာခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္သူမ်ားအား “ပုဒ္မ ၄၀၁ (၁)” ကဲ့သုိ႔ေသာ သေဘာျဖင့္ ေျခမန္းကြင္းစြပ္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းကို ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈဟု စြဲခ်က္တင္လိုက္ၿပီးေနာင္တြင္ အလားတူဥပေဒေဖာက္ဖ်က္ပါက အေရးယူျခင္းခံရမည္ဟု လက္မွတ္ေရးထိုးခုိင္ျခင္းသာျဖစ္သည္။

 “ညွိႏိႈင္းသေဘာတူညီခ်က္” အမွတ္(၃) ၌ “ ၂၉ - ၉ - ၂၀၁၃ မွ ၃၀ - ၉ - ၂၀၁၃ ရက္ေန႔အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လမ္း ေလွ်ာက္ လာခဲ့ေသာ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ျပည္သူလူထုအားလံုးတုိ႔ကို ေနာင္အလားတူ ဥပေဒေဖာက္ဖ်က္မႈမရွိသမွ် ကာလပတ္လံုး မႏၱေလးတုိင္း ေဒသႀကီး၊ စစ္ကုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔မွ ယခုကိစၥအတြက္ အေရးယူမႈမျပဳရန္” ဟူ၍ပါရွိသည္။

အႏွစ္သာရမွာ ေလာေလာဆယ္ ခံဝန္ထိုးခုိင္းၿပီး ၊ မဖမ္းဘဲျပန္လႊတ္ေပးလုိက္ျခင္းမွ်သာျဖစ္သည္။

            အႏွစ္သာရသေဘာအရၿခံဳငံုၾကည့္လွ်င္ “ညွိႏိႈင္းသေဘာတူညီခ်က္”ဟု မည္သုိ႔ပင္ဆိုေနေစကာမူ ခံဝန္ခ်က္လက္မွတ္ထိုးေစ ၿပီး အခ်ိဳသတ္လိုက္ျခင္းမွ်သာျဖစ္ပါသည္။

သမၼတ(ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ ၏ “ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈသစ္” ဆုိသည္မွာ ဤသို႔ေသာ “ညွိႏိႈင္း သေဘာတူညီခ်က္”မ်ိဳးကို ေခၚဆုိ တာပဲျဖစ္လိမ့္မည္။

            ျပည္သူလူထုအက်ိဳးကို အမွန္တကယ္ရည္ရြယ္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား၏ လက္ငင္းအက်ိဳးစီးပြားရွိေရး တင္သာမက ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားကိုပါ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး အဖက္ဖက္က စဥ္းစားတြက္ခ်က္ ေဆာင္ရြက္ၾကရလိမ့္မည္။

            ျပည္သူမ်ား၏ လက္ငင္းအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားဟုဆုိရာတြင္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ၊  လူမႈေရး ဆုိင္ ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ၊ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဘက္အသီးသီးသုိ႔ သက္ေရာက္လာမည့္ ေကာင္းက်ိဳး/ ဆုိး ျပစ္ မွန္သမွ်ကို စနစ္တက်ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

            ပထမဆံုးလုပ္ေဆာင္ရမည့္အလုပ္မွာ သက္ဆုိင္ရာ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ေဒသ တြင္းရွိျပည္ သူမ်ားအားတည္ေဆာက္/ေဖာ္ထုတ္လုပ္ကုိင္မည့္ စီမံကိန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စနစ္တက်ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထား ဆႏၵရယူျခင္းတုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။

            ဤသို႔ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရႏွင့္၄င္းတုိ႔၏ အေမြခံ(ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရတုိ႔သည္ လုပ္ ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့ၾကသည္။ ၎တုိ႔၏ ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားကြက္ကြက္ကေလးကိုသာၾကည့္ခဲ့ၾကသည္။ အမ်ား ျပည္သူအက်ိဳးစီးပြားကို ထည့္လည္းမတြက္ခဲ့၊ ၾကည့္လည္းမၾကည့္ခဲ့ၾကေခ်။

သုိ႔ပါ၍ ယေန႔ကာလတြင္ႏုိင္ငံအႏွံ႔ျဖစ္ပြားေပၚေပါက္ေနေသာ ဆႏၵျပခ်ီတက္မႈမ်ားမွာ ယင္းသို႔အုပ္စုိးသူအဆက္ဆက္၏၊ ကိုယ္ က်ိဳးစီးပြားအုပ္စီးလိုမႈ၊ အျမင္တုိမႈ၊ ျခစားမႈ အစရွိေသာ တာဝန္မဲ့လုပ္ရပ္မ်ား၏ တုိက္ရုိက္အက်ိဳးဆက္သာျဖစ္သည္။

အမ်ားျပည္သူသေဘာမတူသည့္ မတရားမႈ၊ တာဝန္မဲ့မႈ၊ အဓမၼသိမ္းယူမႈ၊ အာဏာျပၿခိမ္းေခ်ာက္မႈမွန္သမွ်ကို တာဝန္အရဆန႔္ က်င္ၾကရမည္၊ ထုတ္ေဖာ္ဆႏၵျပၾကရမည္သာျဖစ္သည္။

 ဤသို႔ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပၾကျခင္းသည္ တရားမွ်ၿပီးထာဝစဥ္မွန္ကန္လွေပသည္။

ၫြန္း

- ၁ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၃ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ စာမ်က္ႏွာ ၁၀

Photo - DVB

Comments