Tu Maung Nyo - White Flagged Talking Points


ဇာတိျပတဲ့ “စကားဝုိင္း”
တူေမာင္ညိဳ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၀ ) 
သမၼတ(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရက “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး “ဘယ္အတုိင္းအတာနဲ႔ ဘယ္လုိ အခ်က္အလက္ေတြကို ဘယ္လိုနည္းနဲ႔သာျပင္ဆင္ၾကရမယ္” ဆုိတဲ့ လမ္းၫြန္ခ်က္ေတြကို ေအာက္ပါအတုိင္း သတ္မွတ္ၫြန္ၾကားေပး လုိက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။
၁။ အသစ္ေရးဆြဲျခင္း မျပဳရ၊
၂။ “ျပင္ဆင္” ရာတြင္လည္း လႊတ္ေတာ္တြင္း၌သာ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီျပဳျပဳရမည္၊ 
၃။ စစ္တပ္ ၂၅% ပါဝင္ေနမႈကို လက္ရွိအခ်ိန္တြင္  လံုးဝထိပါးျခင္းမျပဳရ၊

ေဖၚျပပါသေဘာထားအာေဘာ္မ်ားကို “၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဥပေဒစကားဝုိင္း” လုိ႔ နာမည္ခံၿပီး ေရဒီယို၊ ရုပ္သံ၊သတင္းစာ၊ ဝဘ္ဆုိဒ္နဲ႔ဆိုရွယ္မီဒီယာေတြထဲအထိ အက်ယ္အျပန္႔ ထုတ္လႊင့္ ျဖန္႔ခ်ိေဖာ္ျပခဲ့ၾကတယ္။
ဒီအာေဘာ္ဟာ “ကာ/လံု၊ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ၊ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ စစ္တပ္” တုိ႔ရဲ႕ တညီတၫြတ္တည္းေသာ ဘံုသေဘာထား၊ ဘံုရပ္တည္ခ်က္ျဖစ္တယ္။
 ဒီ စကားဝုိင္းမွာပါတဲ့ သေဘာထားအျမင္ေတြအေပၚ သူတို႔သေဘာမတူပါဘူးလုိ႔ သမၼတ(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မ်ား ျဖစ္တဲ့ (ဗုိလ္)ဦးေရႊမန္း၊ (ဗိုလ္) ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၊ ကာ/ခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္တုိ႔က ျငင္းပယ္ဆန္႔က်င္ၾကလိမ့္မယ္ မဟုတ္ပါ။
 ဒါေၾကာင့္အစုိးရပုိင္မီဒီယာမွန္သမွ်မွာ (ေရဒီယို၊ ရုပ္သံ၊ သတင္းစာ) အက်ယ္အျပန္႔ ျဖန္႔ခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္။

            “ကာ/လံု၊ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ၊ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊စစ္တပ္”တုိ႔ရဲ႕ တညီတၫြတ္တည္းေသာ ဘံုသေဘာထား (အာေဘာ္) ကို “၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဥပေဒစကားဝုိင္း” ထဲမွာ အဓိကကိုယ္စားျပဳ ေဖာ္ထုတ္ေဆြးေႏြးသူ ၂ ဦးကေတာ့ ဦးေသာင္း ၫြန္႔နဲ႔ ဦးသန္းေအာင္တုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။
 သူတို႔ ၂ ဦးက (မဆလ)၊ (နဝတ- နအဖ) အစုိးရအဆက္ဆက္သစၥာခံ အရုိးရင့္ အေမႊးရွည္ ဗ်ဴရုိကရက္ေတြ ျဖစ္တယ္။
 သူတုိ႔ ၂ ဦးဟာ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” မူၾကမ္းေရးဆြဲေရး ေကာ္မရွင္နဲ႔ ျပည္လံုး ကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပေရး ေကာ္မရွင္ေတြမွာ ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္အမႈေတာ္ထမ္းခဲ့ၾကသူေတြလည္းျဖစ္တယ္။
က်န္ပုဂၢိဳလ္ ၃ ဦး (ေဒါက္တာမနန္တူးဂ်ာ၊ ေဒါက္တာအင္ဒရူးငြန္က်ံဳးလ်န္၊ စာေရးဆရာဦးေက်ာ္ဝင္း) ကေတာ့ ဘံုသေဘာ ထား( အာေဘာ္) အတြက္ အသံုးေတာ္ခံလက္သစ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။  စကားဝုိင္းမွာ အေဖာ္လုပ္ၾကရတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။
 ဒါ့အျပင္ “စကားဝုိင္း” မွာ ေဒါက္တာမနန္တူးဂ်ာ၊ ေဒါက္တာအင္ဒရူးငြန္က်ံဳးလ်န္၊ စာေရးဆရာ ဦးေက်ာ္ဝင္းတုိ႔ ၃ ဦးသားဟာ ဗ်ဴရုိကရက္ ၂ ဦးက ေဖာက္ေပး၊ ဆင္ေပးတဲ့ စကားလမ္းေၾကာင္းအတုိင္း “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ကို အားတက္သေရာ ေဆြးေႏြးၾက ရာမွာအျမင္မတူညီမႈ/ သေဘာကြဲလြဲမႈေတြမၾကားရဘဲဲ၊ အရာရာမွာ တစ္က်ိတ္ထဲတစ္ဉာဏ္ထဲ သေဘာညီေနၾကပံုကလည္း “ခြက္တစ္ဝက္ သမားေတြ” အတြက္ အတုယူစရာ၊ အားက်စရာပါ။
“အသစ္ေရးဆြဲေရး”နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဦးသန္းေအာင္က အရွင့္အမႈေတာ္ထမ္း ကၽြန္ယံုဗ်ဴရိုကရက္ပီသစြာပဲ  အခုလိုေျပာပါတယ္။
“ႏုိင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈေတြ၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြျဖစ္ေပၚလာမယ္၊ စစ္ဘက္ကေန ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္လာရတဲ့ ကိစၥမ်ိဳးေတြေပၚ လာတတ္တယ္၊ အသြင္းကူးေျပာင္းေရးကာလမွာလည္း အခက္အခဲေတြအမ်ားႀကီးႀကံဳေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္”တဲ့။
အသစ္ေရးတယ္ဆိုတာ ဆရာေက်ာ္ဝင္း၊ဆရာေဒါက္တာအင္ဒရူးတုိ႔ ေျပာသြားသလို “အႏၱရာယ္ႀကီးတဲ့ အလုပ္” ပဲ  ျဖစ္ပါတယ္ တဲ့။
            “လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာသာျပင္မယ္ဆိုရင္ အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာၿပီးစီးသြားႏုိင္တယ္၊ အသစ္ေရးတဲ့ေနရာမွာႀကံဳေတြ႔ရမယ့္ အၾကမ္း ဖက္မႈေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈေတြ မေတြ႔ႏုိင္ဖုိ႔လည္းပုိၿပီးေတာ့မ်ားပါတယ္။ ေအးေအးေဆးေဆး တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္တဲ့ အေနအထားေတြနဲ႔လည္းႀကံဳႏုိင္ပါတယ္” တဲ့။
            “လက္ရွိအေျခအေနနဲ႔လက္ရွိအခ်ိန္အခါမွာေတာ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ပါဝင္ပတ္သက္မႈရွိေနေသးသင့္တယ္လုိ႔  ေျပာလုိပါတယ္” တဲ့။
(အသံုးအႏႈန္းကေတာ့သင္းသဗ်ာ။ “ရွိေနေသးသင့္တယ္”တဲ့။ ေမာင္မင္းႀကီးသားမ်ားက လႊတ္ေတာ္ထဲကေန စစ္သားအမတ္ ေတြ မေျပာမဆုိ ထြက္သြားမွာကို စုိးရိမ္ၿပီး၊ ထြက္မသြားပါနဲ႔အံုးလုိ႔  ရွိခုိးေတာင္းပန္ေနတဲ့ သေဘာ)
            ဒီအခ်က္ေတြက  “အသစ္ေရးဆြဲေရးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပျပင္ဆင္ေရး ဆုိတဲ့နည္းလမ္း”ကို အျပတ္ ပိတ္ဆို႔လုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။
 ဒါ့အျပင္ လႊတ္ေတာ္တြင္းျပင္ဆင္ေရး ဆုိတာမွာလည္း  သူတုိ႔စိတ္တုိင္းက် ျပင္ဆင္တဲ့နည္းလမ္းကိုသာ ေအးေအးေဆးေဆး လုိက္နာၾကဖုိ႔ ခပ္ေျပာင္ေျပာင္ ေျပာလုိက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
“အဖံုးကစၿပီး ျပင္ရမယ္” ဆိုသူေတြ  “စ - လယ္ - ဆံုး ျပင္” ဖုိ႔ရည္ရြယ္သူေတြ၊ “ ျပင္သင့္တာျပင္ဖုိ႔” ဆုိသူေတြကို စိန္ေခၚ လုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။

             “ကာ/လံု၊ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ၊ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ စစ္တပ္” တုိ႔ရဲ႕ တညီတၫြတ္ တည္းေသာ ဘံုသေဘာထား၊ ဘံုရပ္တည္ခ်က္ အေပၚမွာ ဘယ္လိုသေဘာထားၾကမလဲ။ ဘယ္လိုတုန္႔ျပန္ၾကမလဲ။ ဘယ္လို ရင္ဆုိင္ၾကမလဲ။
             သမၼတႀကီးမေကာင္းဘူး၊ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးေကာင္းတယ္၊ ေခါင္းမာသူ၊ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသူရယ္လို ခြဲျခားေနၾကဦးမလား။
            ဒီလိႈင္းဂ်ာနယ္မွာ အခန္းဆက္ေရးသားခဲ့ၿပီး အခုအခါ စာအုပ္အျဖစ္ထုတ္ေဝတဲ့ မံုရြာေအာင္ရွင္ ရဲ႕ “အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရက္စြဲမွတ္တမ္း (ပထမတြဲ)” မွာ ဒီခ်ဳပ္နာယကႀကီးတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဆရာ ဦးဝင္းတင္ရဲ႕ အမွာကိုဖတ္ရပါတယ္။ အဲဒီအမွာစာထဲမွာ ဦးဝင္းတင္က စာအုပ္နာမည္ကို “ငါတုိ႔ေဒၚစု ဘာေတြထုခဲ့သလဲ” ဆုိတဲ့ အမည္ျဖစ္သင့္ေၾကာင္းပါရွိပါတယ္။
            က်ေနာ္ကေတာ့ အခုလုိေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္။
 ေနာင္အခါ ဒီခ်ဳပ္ရဲ႕ ရက္စြဲမွတ္တမ္း၊ သမုိင္းမွတ္တမ္းေတြကုိ (မံုရြာေအာင္ရွင္ ကဲ့သုိ႔) ဆက္လက္ျပဳစုၾကတဲ့အခါမွာ “အရွိကို အရွိတုိင္းျမင္ၿပီး ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္” ထဲဝင္ေရာက္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ “ငါတုိ႔ ေဒၚစု ဘာေတြ ႏု ခဲ့ရသလဲ” ဆုိတဲ့ မွတ္တမ္းမ်ိဳး ေတာ့ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ မဖတ္ရႈေစခ်င္ပါ။

            စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီအတုကို ထုခြဲၿဖိဳဖ်က္ၿပီး။ စံခ်ိန္စံႏႈန္းျပည့္မီေသာ ဒီမုိကေရစီကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္သည္ တည္ေဆာက္ ထုဆစ္ႏုိင္ပါေစ။