ကာတြန္း - Ath - ရန္ကုုန္ရဲ့ ေရေက်ာ္


ရန္ကုုန္ရဲ႕ေရေက်ာ္
ကာတြန္း - Ath
နုုိ၀င္ဘာ ၁၊ ၂၀၁၃ကာတြန္း - Ath ေဖ့ဘုုတ္ခ္မွ ျပန္လည္ကူးယူပါသည္။