ေအာက္တိုုဘာ ၃၊ ျမန္မာလူမ်ဳိးစုု ျမန္မာ့အသံ (ဆစ္ဒနီ)

old-radio
ေအာက္တိုုဘာ ၃၊ ျမန္မာလူမ်ဳိးစုု ျမန္မာ့အသံ (ဆစ္ဒနီ)
ေရဒီယိုုအိမ္ - ဦးပန္တ်ာ
သတင္းတိုုထြာ၊ သီခ်င္းပေဒသာနဲ႔ ေၾကာ္ညာ
ခင္ေမာင္တိုုး ႏွစ္ပတ္လည္အလြမ္းေျပနဲ႔ ေနာက္ဆုုံးေတး - သမုုဒယေက်ာင္း
ေမာင္စြမ္းရည္ရဲ့ နာ ၃ နာ ေဆာင္းပါး - မိုုးမခ
ေအာင္ဆန္းစုုၾကည္အား ဆစ္ဒနီျမိဳ့မွ ဂုုဏ္ျပဳၾကိဳဆိုုေရး သတင္းေၾကာ္ညာ - ေျပာေရးဆုုိခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာ ျမင္ခ်ဳိ သိုု႔ ေမးျမန္းျခင္း
ဗကပ စည္းရုုံးေရးေကာ္မီတီမွ ေပးပုုိ႔ေသာ ABSDF  ေငြရတုုဂုုဏ္ျပဳလႊာ
ABSDF ေငြရဆုုအတြက္း သမိုုင္းရုုပ္ပုုံလႊာအခ်ဳိ႔ - ထက္ေအာင္ေက်ာ္၊ JACDB
လြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္း၀င္ လစဥ္ခ်ီးျမွင့္ေသြ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃၇၅ က်ပ္ - DVB
ဇနီး ၄ ေယာက္ ပုုံျပင္ - ကြန္ပ်ဴတာ ဦးေအာင္ေဇာ္
အထူးက႑ - ဗကပစည္းရုုံးေရး အစီရင္ခံစာမွ တိုုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ လစ္လ်ဴရႈထားတဲ့ အစုုိးရ နဲ႔ အာဏာျပသနာ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ
စီစဥ္သူမ်ား - ဦးပန္တ်ာ၊ ဦးသုုတ၊ ေဒါက္တာဇင္မာထြန္း၊ ေမရီ၊ သတင္းနဲ႔ ေၾကာ္ညာ တာ၀န္ခံ ႏွင္းျမတ္ခိုုင္
(မိုုးမခမွတ္ခ်က္ - မိုုးမခေရဒီယိုု (ဆစ္ဒနီ)အစီအစဥ္တြင္ သတင္းထည့္သြင္းျခင္း၊ ေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္သြင္းျခင္းတိုု႔အတြက္ ဦးပန္တ်ာတိုု႔ မိုုးမခေရဒီယိုအဖြဲ႔သိုု႔ upantra@gmail.com အီးေမးျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏိုုင္ပါေၾကာင္း)