သစ္ေကာင္းအိမ္ - သက္ကယ္ရိတ္ဖုုိ႔ သြားခဲ့တယ္

သက္ကယ္ရိတ္ဖို႔သြားခဲ့တယ္
သစ္ေကာင္းအိမ္
နုုိ၀င္ဘာ ၉၊ ၂၀၁၃
ယုန္အျဖစ္ကလည္း ယံုစရာမေကာင္းဘူး
က်ားအျဖစ္ကလည္း ၾကားလို႔မေကာင္းဘူး

တကမ္းလုံးကန္္းေနတ့ဲ အလင္းကန္းထဲ
အလင္းႏုိ႔မစို႔ရလို႔ 
လင္းႏို႔အျဖစ္နဲ႔သာေက်နပ္ေနရ

ညျပက္ႀကီး…..

ေတာတိုးသြားတဲ့ေၾကာင္
ေတာေၾကာင္ျပန္ျဖစ္ခဲ့

မနက္ျဖန္ဆို
ဒလဘက္ကမ္းက
လဒေတြပ်ံသန္းလာေတာ့မယ္။ ။


(၁၁ ရက္ မတ္လ၊ ၂၀၀၉)