မင္းညႊန္႔လႈိင္ - ေဘးမဲ့

ေ ဘ း မဲ႔
မင္းညႊန္႔လႈိင္
နုုိ၀င္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၃ပကတိေတာအုပ္ကေလးေလ
လိုက္တမ္းေျပးတမ္းပြဲမွာပန္းဝင္လာသူေလးေပါ့
ခုမွပဲ ေအးေအးလူလူအသက္ရွဴႏိုင္ေတာ့တယ္ ။

ျမက္ခင္းေလးေတြ သစ္ပင္ႀကီးေတြ
သုတ္ေဆးမတင္ပဲ စိမ္းျမေနတယ္ ။

စမ္းေခ်ာင္းေလးကတြန္႔လိမ္ရစ္ေခြ
မ်ဥ္းေျဖာင့္မသားပဲလမ္းသလားေနတယ္ ။

ငွက္ကေလးေတြစိတ္လြတ္ကိုယ္လြတ္
လက္တန္းကဗ်ာရြတ္ေနတယ္ ။

အေဟာင္းရွာသူဆိုရင္
တူးခ်င္ဆြခ်င္ေပလိမ္႔မယ္
ငါကေတာ႔ကဗ်ာဆရာ
အလိုအေလ်ာက္သာသတိလည္ခ်င္သူ ။

ဒီေတာအုပ္မတိုင္မီကဆို

ငါ့ဖိနပ္ဒီလိုမေရႊ႕ႏုိင္ဘူး ။          ။`