ကာတြန္းေအာင္ေမာ္ - သူတုုိ႔စကား


သူတုုိ႔စကား 
ကာတြန္း - ေအာင္ေမာ္
နုုိ၀င္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၃


ကာတြန္းေအာင္ေမာ္ေဖ့ဘုုတ္ခ္မွ ျပန္လည္ကူးယူပါသည္။