မင္းညႊန္႔လႈိင္ - ေတာင္ေပၚလမ

ေတ ာ င္ ေ ပ ၚ လ မ္ း
မင္းညႊန္႔လႈိင္
နုုိ၀င္ဘာ ၅၊ ၂၀၁၃မီးခိုးေငြ႕ေဝ႔သလို
ေလေပြငယ္ေမႊ႕သလို
ေကြ႕ဝိုက္တြန္႔ေခြလမ္းနီေလး။


ေငြေရာင္လြလြ တိမ္လႊာမ်ွင္မ်ွင္
သူရဲေကာင္းသြင္ျပင္မားမားမတ္မတ္
ေျမ့ဦးေခါင္း ပန္းကုံးစြပ္ဟန္။


အစိမ္းရင့္ရင့္တိုက္ေလ
ေက်ာက္ထြင္းအကၡရာနဲ႔
အရိုင္းကဗ်ာေရးျခစ္ေန။


ဝန္တင္လားတေကာင္
ဆတ္ခနဲခါထုတ္လိုက္တဲ႔
တလဲ႔လဲ႔သစ္သားခေလာက္သံ
ေတာၿမိဳင္စြန္းကလြမ္းေအာင္ဖန္။


အျဖဴဆြတ္ဆြတ္ည
ရိုးရာပုံျပင္လက္ဆင့္ကမ္းၾက
ေရဒီယိုကတဆင့္
ကမၻာႀကီးကိုနားစြင့္ရ
မီးဖိုေဟာင္းမွာမီးသစ္ပ်ိဳးရ
တဝက္ခ်မ္းေအး တျခမ္းေႏြးပူ ။         ။