တူေမာင္ညဳိ - “ဆိုးသြမ္းမုိက္မဲမႈ” အစဥ္အလာ ဓေလ့ကို စနစ္အရသာမက ေသြးသားအရပါ အေမြေပးသြားခဲ့သည္

ဆိုးသြမ္းမုိက္မဲမႈ” အစဥ္အလာ ဓေလ့ကို စနစ္အရသာမက ေသြးသားအရပါ အေမြေပးသြားခဲ့သည္
တူေမာင္ညိဳ
နုုိ၀င္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၃သမၼတ(ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္က “ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား” ထဲ စာရင္းသြင္းၿပီး  “လႊတ္ေပး” လုိက္သည့္ ေအးေနဝင္းနဲ႔ ေက်ာ္ေနဝင္း တို႔ေျပာစကားေတြၾကားရေတာ့ ဤသို႔ေကာက္ခ်က္ခ်မိသည္။

(ဗိုလ္) ဦးေနဝင္းသည္ သူ၏  “ဆိုးသြမ္းမုိက္မဲမႈ” အစဥ္အလာဓေလ့ကို စနစ္အရသာမက၊ ေသြးသားအရပါ အေမြေပးသြားခဲ့ ပါကလား ဟူ၍ျဖစ္သည္။

 (ဗိုလ္)ဦးေနဝင္းေပးထားရစ္ခဲ့သည့္ အေမြဆိုးမ်ားအနက္ အဓိကဆိုးေမြမွာစစ္တပ္ကိုတစ္လက္ကုိင္ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္သဖြယ္ လုပ္ၿပီးျပည္သူလူထုကိုအၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ကာ ကုိယ္ပုိင္ဓနဥစၥာစုေဆာင္းၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ယင္းမွရရွိလာသည့္ အက်ိဳးဆက္မွာ အုပ္စုိးသူလက္တစ္ဆုပ္စာစစ္အုပ္စုမွာ အႀကီးအက်ယ္ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာလာၿပီး တုိင္း ျပည္ႏွင့္ျပည္သူလူထု ဆင္းရဲတြင္းနစ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ေနဝင္း၏ အႏွီဆိုးေမြမ်ားကို ဆရာထက္တပည့္လက္ေစာင္းထက္စြာဆက္ခံႏုိင္ခဲ့သူမွာဗိုလ္သန္းေရႊပင္ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခင္ ၫြန္႔မွာ (ျပည္သူလူထု၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကုိဖိႏွိပ္၊ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်၊ သတ္ျဖတ္ရာ၌) လက္စြမ္းျပႏုိင္ခဲ့ေသာ္ လည္း အာဏာသက္မရွည္ခဲ့ေခ်။ ဗိုလ္ေနဝင္းသည္ သူ၏လက္မရြံ႕လက္စြဲေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးဗိုလ္တင္ဦး(မ်က္မွန္)ကို ျဖဳတ္ခဲ့သလို ပင္။ ဗုိလ္သန္းေရႊက ေထာက္လွမ္းေရးဗိုလ္ခင္ၫြန္႔ကို တစ္ကြက္မကေက်ာျပခဲ့သည္။

ေနာက္ဆံုး၌ ဗိုလ္ေနဝင္း ေရာ-ဗိုလ္ခင္ၫြန္႔ပါ ဗိုလ္သန္းေရႊ၏ အက်ဥ္းသားျဖစ္သြားခဲ့ၾကရသည္။

ဗိုလ္သန္းေရႊကသူတုိ႔ကို လက္ရွိအာဏာအဝန္းအဝုိင္း (စစ္အုပ္စုသစ္)ႏွင့္စည္းျခားပစ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ “အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး” လုပ္သည္ဆုိေသာ ႀကံ့ဖြံ႔အသင္းအား “ပါတီႏုိင္ငံေရး”လုပ္မည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ အေရခြံလဲေပးကာ စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲ အတည္ျပဳ ထားသည့္ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ”ျဖင့္ သဖူေဆာင္းေပးခဲ့ၿပီး “အာဏာအေမြ” သူ၏ လက္ေရြးစင္တပည့္သားေျမးမ်ားထံ “ေခ်ာေမြ႔လြယ္ ကူစြာလႊဲေျပာင္းေပး”ခဲ့သည္။ ဤအခ်က္မ်ားမွာ  ဗိုလ္သန္းေရႊသည္ ဗိုလ္ေနဝင္း - ဗိုလ္ခင္ၫြန္႔ တို႔ထက္ တစ္လံုးပိုရွဴျပႏုိင္သည့္ အခ်က္ မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

 ယခုအခ်ိန္ထိ ဗိုလ္ေနဝင္း၏က်န္ရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ား အပါအဝင္ ဗိုလ္ခင္ၫြန္႔၏ ေထာက္လွမ္းေရးဂုိဏ္းမွာ ဗိုလ္သန္းေရႊ၏ ေစာင့္ၾကည့္ခံအက်ဥ္းသားမ်ားသာျဖစ္သည္။ “ႏုိင္ငံေရးမလုပ္ပါ” ဟုသည့္ ခံဝန္ခ်က္ကို မွန္မွန္ဆက္သြင္းေနၾကရသည္။

 “ႏုိင္ငံေရးမလုပ္ပါ”ဟူသည့္ ခံဝန္ခ်က္မွာ လက္ရွိအာဏာရစစ္အုပ္စုကို ေထာက္ခံ၊ကာကြယ္သည့္ႏုိင္ငံေရး လြတ္လပ္စြာလုပ္ ႏုိင္သည္။ လက္ရွိအာဏာရစစ္အုပ္စုဆန္႔က်င္သည့္ႏုိင္ငံေရး(လံုးဝ) လုပ္ခြင့္မရွိဟူ၍ျဖစ္သည္။

 ေမာင္ေအးေနဝင္းေျပာသည့္ “ေနဝင္းမိသားစု (ႏုိင္ငံေရး) ခံယူခ်က္ ၄ ခ်က္” ဆိုသည္မွာ “ဒုိ႔တာဝန္အေရး ၃ပါး” တြင္ “ဗုဒၶ ဘာသာအေရး” ကိုထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ “ေနဝင္းမိသားစု ခံယူခ်က္ ၄ ခ်က္” သည္ အရုိးျဖင့္စည္းရိုးကာမည္ဆုိသည့္ “အၾကမ္း ဖက္မ်က္ကန္းမ်ိဳး ေစာင့္မ်ား” အတြက္ ပစ္ေထာက္ခံခ်င္စရာပင္။

ေျမးမုိက္ကေလးက “အေဖႀကီးကို အိမ္ခ်ဳပ္ခ်လွ်င္ သမိုင္းအမည္းစက္ထင္လိမ့္မည္” ဟုေျပာသည္။ ဤစကားမွာ ကိုယ့္အနာ ကိုယ့္ဘာသာက်ိတ္ေျဖရသည့္သေဘာမွ်သာျဖစ္သည္။ သူတို႔အေဖ(ဦးေအးေဇာ္ဝင္း)ကို ေထာင္ခ်ၿပီး၊ သူတုိ႔ အေမ(ေဒၚစႏၵာဝင္း)  ကို အိမ္ခ်ဳပ္ထားလိုက္လွ်င္ အိုမင္းတြင္းဆံုးက်ေနေသာသူတုိ႔“အဖိုးမုိက္ႀကီး” သည္ ဘာမ်ားလုပ္ႏုိင္ေတာ့မည္နည္း။

(နဝတ-နအဖ)စစ္အုပ္စု အပါအဝင္စစ္အုပ္စုအဆက္ဆက္က သူေကာင္းျပဳခဲ့ေသာ “ဘိန္းဘုရင္ေလာစစ္ဟန္၏မသာပြဲ”ႏွင့္ “ဗိုလ္ေနဝင္းအသုဘ”သုိ႔ မည္သူေတြလာေရာက္ဂါရဝျပဳၾကသည္ဆုိသည့္အေရအတြက္ကိုႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ႏုိင္သည္။

သမုိင္းကို အခ်က္အလက္တည္းဟူေသာ ရႈေဒါင့္မွေန၍ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္  (ဗိုလ္)ဦးေနဝင္းသည္သူ႔ေခတ္သူ႔အခါအရ နယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ စစ္တပ္ တြင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္စမစ္ဒြန္းၿပီးေနာက္ ဒုတိယေျမာက္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ဗိုလ္ေနဝင္း၏ ေနာက္ဆံုးခရီးသည္ ေလာစစ္ဟန္ေလာက္ လူမစည္ခဲ့ေခ်။

“သူ႕စိတ္ထဲမွာ တစ္ခ်ိန္ တစ္ခါကမွားမိခဲ့”တာပါဆုိၿပီး  ေအးေနဝင္းတုိ႔တေတြက ဗိုလ္သန္းေရႊအေပၚ ႀကံဖန္ေက်းဇူးတင္ေန သည္။ (ေနေသးသပ ၿခံဳထဲက ဆုိသည့္ ဂ်ိဳးေသြးေနသည့္ စိတ္ထားမ်ိဳးလည္းျဖစ္နုိင္သည္)

“နာက်ည္းမႈမရိွပါဘူး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့အစိုးရသည္ တပ္မေတာ္ျဖစ္လို႔၊  ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း တပ္မေတာ္မိသားစုျဖစ္လို႔ မိသားစုစိတ္ဓာတ္နဲ႔ပဲ႐ႈျမင္ပါတယ္၊ ခံယူခ်က္ခ်င္းမတူလို႔ျဖစ္သြားတာပဲရိွတယ္လို႔ခံယူပါတယ္၊ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ဘာမွအၿငိဳး အာဃာတခံယူစရာမရိွပါဘူး”ဟူ၍ေျပာသည္။

စကား၊ စကားေျပာပါမ်ားေတာ့ “စကားထဲက ဇာတိျပ” ဆုိသည့္စကားကဲ့သုိ႔ပင္ ေအးေနဝင္းနဲ႔ ေက်ာ္ေနဝင္းတို႔ေျပာ စကား ေတြၾကားရေတာ့“စစ္ေခြး”နဲ႔ “ဘမ်ိဳးဘိုးတူ” ဆုိသည့္စကား ေတြရဲ႕အဓိပၸါယ္သည္ပုိၿပီး အရည္လည္လာသည္။ ထုိ႔အျပင္ သူတုိ႔ စစ္အုပ္စု တြင္း (အေဟာင္းနဲ႔အသစ္၊ အာဏာလက္မဲ့ႏွင့္အာဏာလက္ရွိ) အခ်င္းခ်င္းအၾကား အျပန္အလွန္သေဘာထားၾကပံုကိုလည္း သိလုိက္ရ သည္။

ဤေျပာစကားမ်ားသည္ ေအာက္ပါ အခ်က္ ၂ ခ်က္ကို ၫြန္ျပေနပါသည္။

ပထမအခ်က္မွာ “စစ္အုပ္စုအခ်င္းခ်င္းအၾကား(အာဏာလက္မဲ့ျဖစ္သြားသူမ်ားဘက္က) ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးစိတ္ထားေဖာ္ ျပခ်က္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္တုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚတြင္ သူတုိ႔အားလံုးသည္ ႀကီးစြာေသာ အၿငိဳးအာဃာတကိုထားပါသည္။[၁၉၆၂ မွ ယေန႔ကာလအထိ စစ္အုပ္စုေဟာင္း/သစ္မ်ား၏ အၿငိဳးအာဃာတလုပ္ရပ္မ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕မွာ - ကိုကိုးကၽြန္းပုိ႔ပါသည္၊ သီေပါေစာဘြားကို သတ္ျဖတ္အစေဖ်ာက္ပါသည္၊ (တကသ)အေဆာက္အအံုကို ဒုိင္းနမုိက္ျဖင့္ၿဖိဳခြဲပစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားလူငယ္ကို ေသဒဏ္ေပးပါသည္၊ စစ္ေၾကာေရးတြင္ ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ပါသည္၊ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ႀကီးမ်ားခ်ပါသည္ - စသျဖင့္]

ဒုတိယအခ်က္မွာလက္ရွိတြင္အာဏာသည္မည္သူ႔လက္ထဲတြင္ရွိေနသည့္ဆိုေသာအခ်က္ကိုၫြန္ျပေနပါသည္။


ယခုအခါ (ဗိုလ္) ဦးေနဝင္းေပးထားရစ္ခဲ့ေသာ အဆိုးဝါးဆံုးအေမြ (အာဏာ) သည္ ၊ ဗုိလ္သန္းေရႊထံမွတဆင့္ (ဗိုလ္) ဦးေရႊ မန္း၊ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္၊ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္တုိ႔လက္ဝယ္တြင္ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ”ျဖင့္ သရဖူေဆာင္းထားၿပီျဖစ္သည္။ ထိုဆိုးေမြ (စစ္တပ္ကို ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္သဖြယ္လုပ္ၿပီး ျပည္သူကိုအၾကမ္းဖက္သည့္ဆိုးေမြ) ကို ျပတ္ျပတ္သားသားဖယ္ရွားပစ္ႏုိင္မွသာ စစ္မွန္ ေသာ ဒီမုိကေရစီ၊စစ္မွန္ေသာ(ဖက္ဒရယ္) ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြက္လာႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး။ တပ္မေတာ္သည္လည္း စစ္အုပ္စု၏ တစ္လက္ ကုိင္ခါးပုိက္ေဆာင္ တပ္အျဖစ္မွ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူမ်ားအက်ိဳးကိုတကယ္တန္းအကာအကြယ္ေပးႏုိင္မည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေဇာတုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။