ေဆာင္းလူ - ကြၽန္


ကြၽန္

ေဆာင္းလူ
နုုိ၀င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၃
xxxxကြၽံဆင္းသြားၿပီ ... မရည္ရြယ္ပါပဲ ... ဥေႏွာက္ကုုိေဖာက္စားသူတုုိ႔ထံမွာမွ ..ကြၽန္ခံျဖစ္သြားတဲ့အျဖစ္ ...။ ဆုုိးလွသည္ ..။ အုုိင္ဒီယာမရွိ ..။ အႏုုပညာမရွိ ...။ ျဖစ္သလုုိႏွင့္ ..ၾကံဳသလုုိေလာကႀကီးတြင္ .. ကြၽန္အျဖစ္သုုိ႔ ...ျဖစ္သလုုိေရာက္ရွိသြားသလုုိ ခံစားရသည္။

ဗုုိက္ပူ နံကား .. ကြၽန္လည္းမဟုုတ္ ..သခင္လည္းမဟုုတ္ေသာ ကြၽန္တုုိ႔သည္ တဟီးဟီး တဟားဟားျဖင့္ ..။ သူတုုိ႔သည္ မည္သူ႔အတြက္ ကြၽန္ဘ၀တြင္းသုုိ႔ သက္ဆင္းေနၾကေလသနည္း ..။ ကြၽႏု္ပ္တုုိ႔သည္ကား ... ဟုုတ္ကဲ့ . ... ဟုုတ္ကဲ့ႏွင့္ ဘ၀ႏွင့္၀ါသနာကုုိ စေတးအပ္ႏွံကာ ပုုတ္သင္ညဳိ အ႐ႈံးေပးရေလာက္ေအာင္ ေခါင္းညိတ္တတ္လြန္းေသာ ခ်ိတုုံခ်တုုံ ေတြေ၀ေသာစိတ္ရွိသည့္ ကြၽန္မ်ားသာ ျဖစ္ေပသည္တကား ..။

ကြၽန္တုုိ႔သည္ သူတုုိ႔ေအာက္က ကြၽန္မ်ားအား .. ဟိန္းေဟာက္ၾက၏ ...
သူတုုိ႔အထက္က ကြၽန္မ်ားအား ဖား ယား ၾက ၏ ...

ထုုိစနစ္ ..
ထုုိအျဖစ္အတုုိင္း ...
ကြၽန္တုုိ႔သည္ ကြၽန္ဇာတ္သြင္းရသည္ကုုိကား ခုုံမင္ၾက၏ ...

ထုုိစနစ္
ထုုိအျဖစ္တုုိင္း
ကြၽန္ယဥ္ေက်းမႈတုုိ႔သည္ တုုိးတက္ထြန္းကားလာၾက၏ ...

တခ်ဳိ႕ကြၽန္တုုိ႔သည္ကား ဥေႏွာက္အတြက္ ကြၽန္ခံၾက၏ ...
တခ်ဳိ႕ ကြၽန္တုုိ႔သည္ကား စိတ္ဆႏၵအတြက္ ကြၽန္ခံၾက၏ ...
တခ်ဳိ႕ ကြၽန္တုုိ႔သည္ကား ႏွလုုံးသားအတြက္ ကြၽန္ခံၾက၏ ..
တခ်ဳိ႕ကြၽန္တုုိ႔သည္ကား အတၱအတြက္ ကြၽန္ခံၾက၏ ...
တခ်ဳိ႕ကြၽန္တုုိ႔သည္ကား အမွန္တရားအတြက္ ကြၽန္ခံၾက၏ ...
တခ်ဳိ႕ကြၽန္တုုိ႔သည္ကား အမွားတရာအတြက္ ကြၽန္ခံၾက၏ ...

ခုုတေလာ ကြၽန္ကမာၻ ၿဂိဳဟ္ျပာႀကီးသည္ ျပာသထက္ ျပာလာသည္ဟုု ထင္မိသည္။

ခုုတေလာ ကြၽႏုု္ပ္၏ ကြၽန္စိတ္တုုိ႔သည္ အတၱအရင္းခံသည့္ ေငြ၀ယ္ကြၽန္စံနစ္ထဲတြင္ လုုိလုုိလားလား ႏွလုုံးသားအတြက္ ကြၽန္မခံျဖစ္သည္ကုုိ နင့္နင့္သီးသီးျဖစ္လွ၏ ...။

သန္းေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ေသာ ကြၽန္တုုိ႔သည္ကား သူတုုိ႔အျဖစ္ႏွင့္ သူတုုိ႔ ရွိၾကေလ၏ ...။

ယေန႔မနက္ေတြ႔လုုိက္ရေသာ ကုုတ္ေခ်ာင္းေခ်ာင္း မ်က္ႏွာေပးႏွင့္ အူတူတူ အတတ အေယာင္ေဆာင္ထားေသာ အႏွီကြၽန္သည္ကား .. ကာမအတြက္ မာဆက္တြင္ပင္ အႏွိပ္ခံလုုိက္သည္ဟုု ေနာက္ဆုုံးသတင္းမ်ားအရ သိလုုိက္ရ၏ ...။