ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္း တေန႔တာလႈပ္ရွားမႈမ်ား တေစ့တေစာင္း

 ျမိဳ့နယ္ရုံး
 ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္း တေန႔တာလႈပ္ရွားမႈမ်ား တေစ့တေစာင္း

မိုးမခဓာတ္ပုံသတင္း၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၃
ႏို၀င္ဘာ ၂၅က မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ျမိဳ့နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ အင္န္အယ္ဒီပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္း ရန္ကုန္ေရာက္ရွိခိုက္မွာ တေန႔တာလႈပ္ရွားသြားလာမႈမ်ားကို တေစ့တေစာင္း လိုက္ပါေလ့လာခြင့္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ 

 ဒဂုံအေရွ႔ပိုင္း သင္တန္းေက်ာင္းသို႔
 သင္တန္းဆင္းသူ ၂၀ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ
 မနက္ ၅ နာရီခြဲ ကတည္းက ေတာက္ေလ်ာက္ ပါတီျမိဳ့နယ္ရုံးအေျချပဳျပီး အခမ္းအနားမ်ား၊ ဧည့္သည္မ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆုံတာ၊ ေဆြးေႏြးတာေတြ လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ရာက ေန႔လယ္ ၂ နာရီခန္႔မွာ ဒဂုံျမိဳ့သစ္ အေရွ႔ပိုင္း၊ စီးပြားေရးတကၠသိုယ္အနီးက ဒီခ်ဳပ္ပါတီရဲ့ အမ်ဳိးသမီးစြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္သင္တန္းေက်ာင္းက တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းဆင္းပြဲကို တက္ေရာက္ျပီး ႏႈတ္ဆက္ျခင္း၊ ေတြ႔ဆုံျခင္းတို႔ ျပဳခဲ့ပါတယ္။

 သင္တန္းသူမ်ား
 သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ား
 အပ္ခ်ဳပ္စက္မ်ား
 သင္တန္းသူတို႔ရဲ့ အမည္နဲ႔ စုဖြဲ႔မႈ
 သင္တန္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ား
 တတိယအၾကိမ္သင္တန္းအထိမ္းအမွတ္ နံရံကပ္စာေစာင္
 သင္တန္းေက်ာင္းျမင္ကြင္း
 အလွဳရွင္ အမ်ဳိးသမီးတဦးတည္းက ၂၀၁၃ ႏွစ္ဆန္းမွာ လွဴဒါန္းခဲ့တဲ့ သင္တန္းေက်ာင္း အေဆာက္အဦ သင္တန္းသူမ်ားနဲ႔ အမွတ္တရ
 

အဲတာနဲ႔ တဆက္တည္း ညေန ၄ နာရီ ခန္႔မွာ အနီးမွာရွိေနတဲ့ HIV လူနာမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး မူလပထမေဂဟာကို သြားေရာက္ျပီး ေဂဟာတာ၀န္ခံမ်ား၊ လူနာမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆုံ ႏႈတ္ဆက္ျခင္း၊ ေဆးကုသမႈ အေရးတၾကီးလိုအပ္ေနတဲ့ လူနာေတြကို ကိုယ္တိုင္ ၾကည့္ရႈအားေပးျပီး ကုသမႈဆိုင္ရာ အၾကံေပး ညႊန္ၾကားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

 HIV လူနာမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာသို႔
 တာ၀န္ခံမ်ား၊ ကေလး လူၾကီးမ်ားရဲ့ ႏႈတ္ခြန္းဆက္
 တည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္ေနတဲ့ ေဂဟာသစ္ပုံစံ (အလွဴရွင္မ်ား လိုအပ္ေနဆဲ)
 လက္ရွိ မူလေဂဟာ ျမင္ကြင္း
 လူနာမ်ားထဲက အေရးေပၚေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုေနတဲ့ လူနာမ်ားနဲ႔ ...

 လက္ရွိ ေဂဟာေဆာင္ရဲ့ ျမင္ကြင္း


 ထမင္းစားနဲ႔ မီးဖိုေဆာင္ေနရာ

 ေရခ်ဳိးကန္

 ေဂဟာမွ အျပန္
ညေန ၅ နာရီေက်ာ္မွာေတာ့ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ့နယ္ ပါတီရုံးနဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရုံးမွာ အဆင္သင့္ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကတဲ့ ျမိဳ့နယ္ဆိုင္ရာ ေဒသခံမ်ား၊ ပါတီ၀င္မ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး ညိွႏႈိင္းပြဲေတြ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ပါတယ္။
ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္တဦးအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္တက္ေရာက္ျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ေကာ္မီတီ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ မူလ HIV လူနာမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တင္ေရးနဲ႔ ကိုယ္စားျပဳရာ ျမိဳ့နယ္အေရးကိစၥမ်ားကိုပါ တာ၀န္ယူ ထမ္းေဆာင္မႈျပဳေနတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္တဦးရဲ့ တေန႔တာထဲက အခ်ဳိ႕ေသာ တစိတ္တေဒသကို ဓာတ္ပုံ မွတ္တမ္းအျဖစ္ တင္ဆက္လိုက္ရပါတယ္။