မိုးနဲ႔ စမ္း စာအုပ္တိုက္ရဲ႔ ပြဲဦးထြက္ လက္ရာ ႏို၀င္ဘာ ၁၉၊ ထြက္မည္မိုးနဲ႔ စမ္း စာအုပ္တိုက္ရဲ႔ ပြဲဦးထြက္ လက္ရာ ႏို၀င္ဘာ ၁၉၊ ထြက္မည္
မိုးမခစာအုပ္စင္အညႊန္း၊ (မိုးခ်ဳိသင္းေဖ့စ္ဘြတ္က ကူးယူသည္)၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၃
ႏို၀င္ဘာ ၁၉ရက္ မွာ ျပည္႔မဲ႔ အေဖ႔ အသက္ ၈၀ ျပည္႔ မွာ "တင္မိုး ၈၀၊ ကဗ်ာ ၈၀" ထြက္ပါမယ္။ အမ်ားစုက ျပည္ပမွာ ေရးထားတဲ႔ ကဗ်ာ အသစ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာ ျဖန္႔ခ်ိတာ ျဖစ္တယ္။