ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ) - ေမျငိမ္း-ျမသီလာအလြမ္းေျပ၊ ေက်ာ္ေဇာခိုင္-ေတြးျခင္းမဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ ေသာင္းေဝဦး- ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးစတီးဝဲလ္ႏွင့္ျမစ္ၾကီးနားတိုက္ပြဲ

ေမျငိမ္း-ျမသီလာအလြမ္းေျပ၊ ေက်ာ္ေဇာခိုင္-ေတြးျခင္းမဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ ေသာင္းေဝဦး- ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးစတီးဝဲလ္ႏွင့္ျမစ္ၾကီးနားတိုက္ပြဲ
ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ)
နုုိ၀င္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၃2011+ စာအုပ္တိုက္မွ စာအုပ္သစ္ ၂အုပ္ထြက္လာပါသည္။ (May 2013)

ျမသီတာအလြမ္းေျပ
ဆရာမေမျငိမ္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ဖားအံေကာလိပ္၊ ေမာ္လျမိဳင္ေကာလိပ္မ်ားတြင္္ ျမန္မာစာတကၠသိုလ္ဆရာမအျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း အလြမ္းေျပေရးသားခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္ ရွစ္ေလးလံုးအေရးအခင္းျဖစ္ရပ္မ်ား၊ အေရးအခင္းအျပီး ျမန္မာျပည္စစ္အစိုးရေခတ္ ဝမ္းေရး၊ ဘဝရုန္းကန္မႈမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းရွိျမန္မာ့ပညာေရးမွ စာသင္ၾကားမႈမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ က်ဴရွင္ျပစားရေသာ ေငြရလြယ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား အစရွိသည္တို႔ကို ေရးသားထားပါသည္။ မိမိၾကံဳရေသာ ဘဝခရီးတြင္ ေတြ႔ဆံုရေသာ မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္း၊ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ားကို ေအာက္ေမ့သတိရ အလြမ္းေျပေရးသားထားသည္။ ငယ္ရြယ္စဥ္ကတည္းက လံုးျခင္းဝတၱဳစာအုပ္မ်ားစြာ ထုတ္ေဝႏိုင္ခဲ့ျပီး၊ သူမ အဆင္မေျပစဥ္၊ အခက္အခဲျဖစ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ေရာက္ရွိကူညီေပးျခင္း၊ စာအုပ္ထုတ္ေဝေပးျခင္းမ်ားျဖင့္ ကူညီေသာမိတ္ေဆြမ်ားကိုလည္း ဘဝမွတ္တမ္းအျဖစ္ေရးသားထားသည္။ ဆရာမေမျငိမ္း စာေပမ်ားကိုဖတ္ရႈသူမ်ား၊ သူမႏွင့္ ဆက္စပ္၊ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ား အမွတ္တရသိမ္းဆည္းထားသင့္သည့္ စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္ျဖစ္သည္။ 

ေတြးျခင္းမဟာဗ်ဴဟာမ်ားး
ဆရာေက်ာ္ေဇာခိုင္ ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနစဥ္က  Thinking Strategically ကမၻာ့အေကာင္းဆံုးစာအုပ္ကို ေက်ာ္သက္ခိုင္ဘာသာျပန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ မူရင္းစာေရးဆရာမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ေမးျမန္းခ်က္မ်ားစြာကို အေျခခံျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားတတြက္ အက်ိဳးရွိမည္ေလာဟု ဘာသာျပန္ေရးသားထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္သည္။ အခန္း(၁၃)ခန္း တင္ျပခဲ့သည္။ ပံုျပင္(၁၀)ခုႏွင့္စတင္ျပီး လက္ေတြ႔ဘဝ ႏိုင္ငံေရးအျဖစ္အပ်က္ၾကီးမ်ားကို ဥပမာျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမည္ကဲ့သို႔ ေတြးေတာ၊ ေျဖရွင္းခဲ့ၾကသည္ကို ေရးသားထားသည္။ 
၁။ မဟာဗ်ဴဟာမႈအက်င့္ (ပံုျပင္ ဆယ္ခုကိုဥပမာေရးသားထားသည္)။
၂။ အလွည့္က်ကစားပြဲမ်ား - အဂၤလိပ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၁၉၈၇ မာဂရက္သက္ခ်ာ
၃။ တျပိဳင္နက္ကစားပြဲမ်ား - ရန္ကုန္ေဘာ္လံုးဂ်ာနယ္မ်ား၊ Times, Newyork မ်က္ႏွာဖံုးမ်ား
၄။ အက်ဥ္းသားကဲ့သို႔ အက်ဥ္း/အက်ပ္ - ကမၻာ့ေနနံေစ်း OPEC, အေမရိကန္ဖြဲ႔စည္းပံု
၅။ မဟာဗ်ဴဟာအလွည့္အေျပာင္း - သမၼတေရဂ္ 1981, ေလယာဥ္တည္ေဆာက္ျခင္း
၆။ ယံုၾကည္မႈ Thrust ျဖစ္ေစေသာ အခ်က္၈ခ်က္
၇။ ၾကိဳတင္မခန္႔မွန္းႏိုင္ျခင္း - ဒုကမၻာစစ္အဂၤလိပ္ေရလက္ၾကားျဖက္ျခင္း
၈။ အႏၱရယ္ႏွင့္ေခ်ာ့ျမဴျခင္း - က်ဴးဗားအေရးခင္း 1962
၉။ တရုပ္ႏွင့္အေရွ႕ဥေရာပအေရးခင္းမ်ား
၁၀။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း - စီးပြားေရးအဒပ္စမစ္ 1776, ဆန္ဖရန္စစၥကိုမွလူေနမႈမ်ား
၁၁။ ေရြးခ်ယ္ျခင္း - မဲေပးေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ တရားစီရင္ျခင္း
၁၂။ မက္လံုး Incentives - လူသိမွတ္ျပဳခံလိုျခင္း၊ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္က်ဆံုးျခင္း
၁၃။ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား Conclusion (ကိုလူေသြး) .... 

ထိုစာအုပ္(၂)အုပ္ကို 2011+ စာအုပ္တိုက္မွ စာေရးဆရာ(၂)ဦးကို ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ သူတို႔ေရးထားေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို စုေပါင္း၊ထုတ္ေဝေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ စာအုပ္ဆိုင္မ်ားတြင္ ဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ 2011+ စာအုပ္တိုက္မွ Study of State Building စာေစာင္ကို ထုတ္ေဝလွ်က္ရွိရာ ႏိုင္ဝင္ဘာ ၂၀၁၃တြင္ အမွတ္စဥ္၄ Vol1, No.4 (July, August, September) ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ဝယ္ယူဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္းမွ ေရးသားခ်က္မ်ား၊ စင္ကာပူ၊ထိုင္း၊မေလးရွားႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ား၏ေရးသားခ်က္မ်ားကို စုစည္းက ထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္သည္။ အမွတ္စဥ္(၄)တြင္ ေက်ာ္လင္းဦး၊ သူရိယဝင္း၊ ဘိုးလိႈင္၊ ရဲသစ္၊ ထက္မ်ိဳးႏြယ္၊ သန္းစိုးႏိုင္၊ ခင္မမမ်ိဳး၊ ေစာမိုးျမင့္၊ ေနာက္ခ်ိဳသစ္၊ ရဲျမင့္ေက်ာ္၊ ေဌးႏိုင္၊ မင္းရဲခက္၊ တည္တံ့(GBP)၊ စိမ့္ယမင္းခင္၊ ခင္ရတနာေအာင္၊ တင္ေမာင္ေမာင္သန္း၊ ဖိုးေအာ္၊ စိမ့္ရည္ထက္၊ ေမာင္မိုး(သတၱဳတြင္း)၊ ႏိုင္ခ်စ္ေဖ၊ ေခ်ာအိႏြယ္ စသည္တို႔၏ ေဆာင္းပါးမ်ားကို စုစည္းထုတ္ေဝထားပါသည္။ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔မွာ ဘိုဘိုဝင္း၊ ေက်ာ္ေဇာခိုင္၊ သက္ဝင္းတင့္၊ ေဌးႏိုင္တို႔ျဖစ္ျပီး၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမန္ေနဂ်ာ ေအာင္ေက်ာ္ျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္ရန္ jsb2011plus@gmail.com


 

ေနာက္ဆံုးတစ္အုပ္မွာ ဆရာေသာင္းေဝဦးေရးသား ထုတ္ေဝေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးစတီးဝဲလ္ႏွင့္ျမစ္ၾကီးနားတိုက္ပြဲ စာအုပ္ငယ္ျဖစ္သည္။ ထိုစာအုပ္မွာ ေလာေလာဆယ္ျမန္မာ့လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္မ်ား ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အဓိကျဖစ္ေနေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္အေၾကာင္း ဒုကမၻာစစ္အခ်ိန္က တစ္ဦးတည္းေသာ အေမရိကန္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးအေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္အနာဂါတ္သည္ ထိုေဒသအေပၚတြင္ အလြန္အေရးပါေၾကာင္း သမိုင္းသုေတသီ သန္႔ျမင့္ဦးက အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ကမၻာပညာရွင္မ်ားအတြက္ စာအုပ္မ်ားေရးသာခဲ့သည္။ ဆရာေသာာင္းေဝဦးကလည္း ျမန္မာမ်ားကို တိုရင္းလိုရွင္းျဖင့္ စစ္တပ္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားမဟုတ္၊ ပရိုဖက္ရွင္နယ္စစ္သားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကို စာအုပ္ေပါင္း ၄၀ေက်ာ္ ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ယခုစာအုပ္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ျမန္မာ၊အိႏၷိယ၊တရုပ္ သမိုင္းေၾကာင္းအက်ဥ္းျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္မ်ား ဒုကမၻာစစ္ မတိုင္မီကတည္းက ရုရွားကိုစစ္ႏိုင္ခဲ့ျပီး ကိုးရီးယားႏိုင္ငံႏွင့္  တရုပ္ပင္လယ္ကမ္းေျချမိဳ႔ၾကီးမ်ားအားလံုး သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ ဒုကမၻာစစ္တြင္ ျမန္မာျပည္ကို လွ်င္ျမန္စြာဝင္ေရာက္ေနစဥ္ တရုပ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ခ်န္ေကရွိတ္ႏွင့္ တြဲဖက္ျပီး၊ ျမန္မာျပည္ဝင္လာေသာ ဂ်ပန္မ်ားမ်ား တိုက္ခိုက္တြန္းလွန္ရန္ အသက္၆၀အရြယ္တြင္ ျမန္မာျပည္သို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးအျဖစ္ ရာထူးတိုး၊ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ တရုပ္စကားကြ်မ္းက်င္စြာေျပာႏိုင္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးစတီးဝဲသည္ တရုပ္တပ္သား ၅သိန္းခန္႔ကို အေမရိကန္စစ္လက္နက္မ်ား တပ္ဆင္၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျပီး ဂ်ပန္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာျပည္စစ္ေျမျပင္ေရာက္ျပီး ဂ်ပန္ထိုးစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ တရုပ္စစ္တပ္မ်ားလည္း ဆုတ္ခြာ၊ ျဗိတိသွ်စစ္တပ္မ်ားလဲ ဆုတ္ခြာျပီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စတီးဝဲကိုယ္တိုင္ လူ၁၀၀ႏွင့္ေခ်ာင္ပိတ္မိေနသျဖင့္ မိုးေကာင္းေဒသမွ (၁၄)ရက္ ေတာမ်က္မဲကို ျဖက္ေက်ာ္ဆုတ္ခြာက အႏၷိယႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိျပီး ေၾကညာစာတန္းထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့သည္။ စစ္ရံႈးေသာ္လည္း ၾကယ္သံုးပြင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ ရာထူးတိုးျပီး၊။ ကမၻာေက်ာ္ လီဒိုလမ္းမၾကီးကို (၂)ႏွစ္အတြင္း မိုင္ေပါင္း၄၇၀၊ အိႏိၷယႏိုင္ငံ၊ လီဒိုျမိဳ႔မွ ကခ်င္ျပည္နယ္ျမစ္ၾကီးနား၊ ဗန္းေမာ္မွ တရုပ္ျပည္တိုင္ေအာင္ ေဖာက္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ အံ့ၾသဘြယ္ျဖစ္သည္။ အျခားအံ့ၾသဘြယ္ လမ္းေဖါက္လုပ္ျခင္းမွာ ဂ်ပန္တပ္မ်ားက မဟာမိတ္ေခြ်းတပ္မ်ားျဖင့္ေဖါက္လုပ္ခဲ့ေသာ ေသမင္းတမန္ သံျဖဴဇရပ္ ထိုင္း၊ျမန္မာ ရထားလမ္းျဖစ္သည္။ 

အထူးသျဖင့္ ျမစ္ၾကီးနားတိုက္ပြဲသည္ ဂ်ပန္စစ္သား ၄၀၀၀ေက်ာ္က အင္အား ၄၀၀၀၀ (ဆယ္ဆမ်ားေသာ) တရုပ္၊ အိႏၷိယ၊ အဂၤလိပ္၊ အေမရိကန္ ထိုးစစ္ၾကီးကို ၂လခြဲတိုင္ေအာင္ ၾကံ့ၾကံ့ခံ အေသခံတိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတာနာကာ ၏ အေသခံခုခံခဲ့ျခင္း။ ေနာက္ဆံုး ဗဟိုအမိန္႔အရ စစ္သား၄၀၀ေက်ာ္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာဆုတ္ခြာသြားျခင္း၊ ဆုတ္ခြာမႈတြင္မလိုက္ပဲ ဒါဏ္ရရသူဂ်ပန္ ၁၆၇ဦးႏွင့္အတူေနခဲ့ျပီး တာရီကီရီလုပ္ျပီး အေသခံသြားသူ  ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႔ေစာင့္တပ္မႈး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မီဇူကာမီ တို႔အား မွတ္တမ္းတင္ေရးသားထားပါသည္။ ျမန္မာစစ္ပြဲကို အဆံုးတိုင္မတိုက္ရပဲ တရုပ္ေခါင္းေဆာင္ ခ်န္ေကရွိတ္ႏွင့္ သေဘာထားအၾကီးက်ယ္ကြဲလြဲသျဖင့္ အေမရိကန္သမၼတက ဝါရွင္တန္သို႔ျပန္ေခၚသည္။ ၆၄ႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္ျပီးေနာက္ သူ၏ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း စာရြက္စာတန္းမ်ားကို Stihwell Papers အျဖစ္ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိရာမွ ထင္ရွားသည့္ သမိုင္းဝင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးအခန္းတြင္ စာေရးသူ ေသာင္းေဝဦး သံုးသပ္ခ်က္မွာ  ရွာမွရွားေသာ တကယ့္စစ္သားတစ္ဦးဟု ေရးသားထားသည္။ ျမန္မာစာအုပ္မ်ားစြာကို စင္ကာပူ၊ပင္နီစူလာ ျမန္မာဆိုင္မ်ားစြာသို႔ ေမးျမန္းဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ျမသရဖူ (#02-14 Tel: +65 63393642  www.myathayaphu.ocm, Online Bookstore), လမ္းျပၾကယ္စာၾကည့္တိုက္ (၄ထပ္)၊ ဒ႑ာရီ (ပထမထပ္)၊ ေရႊမင္းသမီး၊ ေရြဝါေျမ (၄ထပ္)။ 


ထိုစာအုပ္ငယ္တြင္ ဂ်ပန္၊တရုပ္၊ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္၊အေမရိကန္ စစ္ေရး ႏိုင္ငံေရး သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ေရးသားထားသျဖင့္၊ ျမန္မာျပည္မွ ကခ်င္ျပည္နယ္အေရးပါမႈ၊ ယခုလက္ရွိ ေရႊဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ လက္နက္ကိုင္ KIA မ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ား အေရးအခင္း၊ တရုပ္ျမန္မာ စီးပြား၊စစ္ေရး၊ လူမႈေရးမ်ားကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ား လက္စြဲထားရမည့္စာအုပ္ျဖစ္သည္။