ဟန္သစ္နုုိင္ - ပုိင္ဆုိင္ေသာပစၥည္းမ်ားကုိ ျပည္သူပုိင္အျဖစ္သိမ္းဆည္းခံရေသာ ဦးမင္းေအာင္

နုုိဝင္ဘာ ၄၊ ၂၀၁၃
ဟန္သစ္ႏုိင္ကယ္ႏုိင္လွ်င္ကယ္ၾကပါ၊ ကူညီႏုိင္လွ်င္ကူညီၾကပါဟူေသာ အသက္ (၉၂) ႏွစ္အရြယ္ႏုိင္ငံေရးသမားေဟာင္းႀကီး ဦးမင္းေအာင္     အသက္ (၉၂) ႏွစ္အရြယ္ ႏုိင္ငံေရးသမားေဟာင္းႀကီး၏  ၄င္းပုိင္ပစၥည္းမ်ားကုိစစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပည္သူပုိင္အျဖစ္ သုံးႀကိမ္တိတိသိမ္းဆည္းခံရျခင္းႏွင့္ဘုိးဘြားပုိင္ေျမကြက္မ်ားကုိ ေရာင္းခ်ရာတြင္ တားဆီးမႈမ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္္ဒီမုိကေရစီေခတ္ကာလတြင္ သက္ဆုိင္ရာသုိ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္တိုိင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္းထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးမႈမရွိေသးေၾကာင္းကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ၁ ရက္၊  ေန႔လည္ ၁ နာရီေယာမင္းႀကီးလမ္းရွိ နဝေဒးသာလာပန္းခ်ီခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ေသာသတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပထမအႀကိမ္ ၁၉၆၄ ခုုုုုုုုုုုႏွစ္တြင္ ဒန္အိုးခြက္ႏွင့္ေၾကြရည္သုတ္ပစၥည္းမ်ား အေရာင္းဆုိင္ကုိ သိမ္းဆည္းခံရျခင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ၁၉၇၀တြင္ေရႊျခံေရခဲစက္ကုိ သိမ္းဆည္းခံရျခင္း၊  တတိယအႀကိမ္၁၉၇၁ တြင္ေရႊျခံဒန္သတၱဳလုပ္ငန္းစက္ရုံ၊ အုံးပြင့္ေဆးလိပ္လုပ္ငန္း၊ ႏုိ္႔ေအးေခ်ာင္းစက္ ၂လုံး၊ ပီတာပင္အေအးဆုိင္ စသည္တို႔ကုိ ျပည္သူပုိင္အျဖစ္သိမ္းယူခဲ့ျခင္း ခံရသည္။ဘုိးဘြားပုိင္ေျမကြက္မ်ားေပၚတြင္ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူမ်ားရွိေနျခင္း၊ဌာနဆုိုင္ရာတခ်ဳိ႕က မိမိပုိင္ေျမမ်ားေပၚတြင္ ဂရမ္မ်ားျပဳလုပ္ေပးထားျခင္း၊ႏုိင္ငံေတာ္မွ အားကစားကြင္း ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ေျမတကြက္အလွဴခံေသာ္လည္း ေျမ ၁၀ဧကလွဴဒါန္းခဲ့ေသာ္လည္းလွဴဒါန္းေျမမွတ္ပုံုတင္စာခ်ဳပ္မျပဳလုပ္ေပးဘဲထားရွိေၾကာင္းမ်ား၊ထုိအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာသို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္တင္ျပတုိင္ၾကားထားေသာ္လည္းယေန႔ထိထူျခားမႈမရွိေသးေၾကာင္း၊ ျမန္မာလြတ္လပ္ရရွိရန္အတြက္ ဒုိ႔ဗမာအသင္းႏွင့္လက္တဲြ၍ အဂၤလိပ္ကုိေတာ္လွန္ခဲ့ျခင္းတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေရးအာဃာတမ်ားေၾကာင့္ဟုယူဆရေၾကာင္းဟု ဦးမင္းေအာင္ကေျပာၾကားသည္။


‘အဂၤလိပ္အစိုးရလက္ထက္္က ဘုိးဘြားပုိင္ေတြ အသိမ္းမခံရဘူး၊စစ္အစုိးရလက္ထက္က်မွ အသိမ္းခံရတယ္၊ ကယ္ႏုိင္လွ်င္ကယ္ၾကပါ၊ ကူညီႏုိင္လွ်င္ကူညီၾကပါ ”ဟု ဦးမင္းေအာင္ကေျပာခဲ့သည္။