ခင္ေမာင္တုုိး ကြယ္လြန္းျခင္း (၁) ႏွစ္ျပည့္အမွတ္တရ

ခင္ေမာင္တုုိး ကြယ္လြန္းျခင္း (၁) ႏွစ္ျပည့္အမွတ္တရ
 ကုုိမ်ဳိး
နုုိ၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၃☮ KHIN MAUNG TOE ☮
♫ ♪ THE LEGENDARY OF BURMESE MUSIC VOCALIST ♫ ♪
(APRIL 1, 1950 ☮ NOVEMBER 15, 2012)