ကာတြန္း ၀င္းေအာင္ - လုုပ္ပုုံ ကုုိင္နည္း


လုုပ္ပုုံ ကုုိင္နည္း
ကာတြန္း ၀င္းေအာင္
နုုိ၀င္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၃


ကာတြန္း၀င္းေအာင္ေဖ့ဘုုတ္ခ္က ျပန္လည္ကူးယူပါသည္။