ေတာင္ငူ ေရေဘး၊ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား၊ ဆက္လက္လိုအပ္လ်က္ရွိ


ေတာင္ငူ ေရေဘး၊ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား၊ ဆက္လက္လိုအပ္လ်က္ရွိ
ေသာ္တာ၊ ႏို၀င္ဘာ ၇၊ ၂၀၁၃

ေအာက္တုိဘာလကုန္ပုိင္းက ရြာေသာမုိးေၾကာင့္ ေရေဘးအႏၲရာယ္ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည့္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕မွ   ေဒသခံတစ္ေသာင္းေက်ာ္မွာ  တစ္ပတ္ခန္႔ ၾကာသည္အထိ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္  ဆက္လက္ ခိုလႈံေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ငူၿမိဳ႕ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမွ သတင္းရရိွသည္။ 


ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ႏွင့္ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕ ရွိ ေဒသခံရြာမ်ားတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္ မွ စတင္ကာ ေရေဘးအႏၲရာယ္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဒသခံလူဦးေရ သံုးေသာင္းခဲြ နီးပါး  ေရေဘးသင့္ခံခဲ့ရသည္။ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕ ေရေဘးတြင္ ႏွစ္ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး  လူဦးေရ တစ္ေသာင္းကုိးေထာင္ေက်ာ္   ေရေဘးသင့္ခဲ့ရေသာ္လည္း ႏုိ၀င္ဘာ ၂  ရက္မွ စတင္ကာ ေရျပန္လည္က်ဆင္းသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးကေျပာသည္။
 
“ေရကက်တယ္ဆုိေပမယ့္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ေပၚအျပင္ ေက်းရြာေတြမွာရိွတဲ့ ေျမနိမ့္ပုိင္းေနရာေတြမွာ ျမဳပ္ေနတုန္းပဲ။ အိမ္ေတြမွာ ျပန္ေနလို႔မရေသးလုိ႔ လူဦးေရတစ္ေသာင္းေက်ာ္လံုး ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမွာပဲ လက္ခံထားရပါတယ္” ဟု ေထြ/အုပ္႐ံုးတာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

 
 ေတာင္ငူၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ ရွစ္ခုႏွင့္ ေက်းရြာငါးရြာတြင္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ၃၀ ဖြင့္လွစ္ထားရဆဲျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ တစ္ေသာင္းေက်ာ္မွာ ေနရပ္မျပန္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း၊ ေခါင္ရမ္းရြာ၊ ျမင္းစုရြာ ႏွင့္ သာဂရရြာ အစရွိေသာရြာမ်ားမွ တခ်ိဳ႕သာမိမိေနအိမ္သို႔ျပန္ႏိူင္ေသးေၾကာင္း၊ အဆိုပါေရေဘး ဒုကၡသည္မ်ားသည္လည္း၊ အိုးအိမ္ပ်က္စီးျခင္း၊ လယ္ယာေျမမ်ား ပ်က္စီးျခင္းတို႔ေၾကာင့္၊ (ေရႀကီးသည့္ေန႔မ်ားတြင္သာ အေထာက္အပံ့ အကူအညီမ်ား ရရွိသည္မွန္ေသာ္လည္း)၊ ေနာက္ပိုင္းရက္မ်ားတြင္ ျပန္လည္အေျခအတည္တက်ျဖစ္ရန္၊ အေထာက္ပံ့အကူအညီမ်ား ဆက္လက္ လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

စစ္ေတာင္းျမစ္ေရသည္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕တြင္ ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ရက္က တုိင္းထြာရရိွခဲ့သည့္ ေရမွတ္ ၂၃ ေပေက်ာ္(၇၁၃) စင္တီမီတာသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၈ ႏွစ္အတြင္း ဒုတိယအျမင့္ဆံုးေရမွတ္ျဖစ္ေၾကာ
င္း မုိး/ဇလဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ အျမင့္ဆံုးေရမွတ္မွာ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္က တင္ထားခဲ့သည္ ၇၂၅ စင္တီမီတာျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ႏုိ၀င္ဘာ ၄ ရက္မွ စတင္ကာ ေတာင္ငူၿမိဳ႕၏ စုိးရိမ္ေရမွတ္ေက်ာ္ က်ဆင္းသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မုိး/ဇလဌာနမွ သတင္းရရိွသည္။