ကင္တာကီ၊ ဘိုလင္းဂရင္း၊ စုေပါင္းဘုံကထိန္ပြဲေတာ္ က်င္းပ

 
ကင္တာကီ၊ ဘိုလင္းဂရင္း၊ စုေပါင္းဘုံကထိန္ပြဲေတာ္ က်င္းပ
မိုးမခဓာတ္ပုံသတင္း၊ ႏို၀င္ဘာ ၇၊ ၂၀၁၃

 

ကင္တက္ကီျပည္နယ္ ဘုိးလင္းဂရင္းၿမိဳ႕ စတုတၳႀကီေျမာက္ စုေပါင္းမဟာဘုံကထိန္ပြဲေတာ္ကုိ
ဗုေဒၶါ၀ါဒေက်ာင္းတြင္ ကင္တက္ကီျပည္နယ္ ဘုိးလင္းဂရင္း။အုိ၀င္ဘုိရုိ၊ဆီဘရီ၊ဟန္ဒီဆန္စတဲ့ ၿမိဳ႕ေလးၿမဳိမွ ျမန္မာျပည္သား တုိင္းရင္းသား ညီကုိေမာင္နွမ်ား စုေပါင္းၿပီး ကထိန္ပြဲေတာ္ကုိ က်င္းပခဲ့ပါတယ္၊ 

 


 
ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ ဦးစေႏၵာဘာသာစာရ၊ ဗုေဒၶါ၀ါဒေက်ာင္း၊ကင္တက္ကီရဲ့ ဓာတ္ပုံအယ္လဘန္ကေန ရယူပါတယ္။