မုိးမခမဂၢဇင္း အမွတ္စဥ္ (၄) ထြက္ၿပီ

မုိးမခမဂၢဇင္း အမွတ္စဥ္ (၄) ထြက္ၿပီ
မုုိးမခ
နုုိ၀င္ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၃


မုုိးမခစာဖတ္ပရိတ္သတ္ႀကီး ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနမယ္လုုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္းရတဲ့ မုုိးမခ လစဥ္ထုုတ္မဂၢဇင္း အမွတ္စဥ္ (၄) ႏုုိ၀င္ဘာအတြက္ ထြက္ရွိပါၿပီ။ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေနာက္က်ရသည့္အတြက္လည္း အႏူးအညႊတ္ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ မုုိးမခအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ လစဥ္ေကာင္းႏုုိးရာရာေတြကုုိ ျပန္လည္ထုုတ္ႏုုတ္ေဖာ္ျပထားတဲ့ မဂၢဇင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။

မိုုးမခအမွတ္ (၄) နုုိ၀င္ဘာ ၂၀၁၃