တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ စုေပါင္းမဟာဘုံကထိန္သင္ကန္း ကပ္လွဴပူေဇာ္ပြဲမ်ား ျမင္ကြင္း


တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ စုေပါင္းမဟာဘုံကထိန္သင္ကန္း ကပ္လွဴပူေဇာ္ပြဲမ်ား ျမင္ကြင္း
မိုးမခအေထာက္ေတာ္ (ကမာရြတ္)၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၃
          ျမန္မာရိုးရာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔၏ ႏွစ္စဥ္ထုံးတမ္းအစဥ္အလာျဖစ္တဲ့ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္၊ စုေပါင္းဘုံကထိန္သင္ကန္း ကပ္လွဴပြဲနဲ႔ ပေဒသာပင္ပြဲေတာ္ကို ရပ္ကြက္အလိုက္၊ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းအလိုက္အျပင္ စုေပါင္းအိမ္ယာမ်ား၊ တိုက္ခန္းစုမ်ား၊ ၀န္ထမ္းအစုအေ၀းအလိုက္ ျပင္ဆင္က်င္းပၾကတာကို ျမင္ေတြ႔ရပါတယ္။
 ရပ္ကြက္အတြင္း၊ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္သာမက အေႏွးယာဥ္လုပ္သားမ်ားကလည္း အမ်ားစုေပါင္းေကာင္းမႈမ်ား စုစည္းျပီး ကထိန္သင္ကန္းမ်ား ပေဒသာပင္မ်ား စိုက္ထူ လွဴဒါန္းဖို႔ ျပင္ဆင္ၾကပါတယ္။ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကေတာ့ ကားမ်ားေပၚ ပေဒသာပင္မ်ား တင္ျပီး လွည့္လည္ၾကတာကိုလည္း ျမင္ရပါတယ္။ 
        (ဓာတ္ပုံမ်ား - ရန္ကုန္ျမိဳ့ ရပ္ကြက္အခ်ဳိ႔က စုေပါင္းမဟာဘုံကထိန္ သင္ကန္းနဲ႔ ပေဒသာပင္မ်ား)