ျမန္မာျပည္ရဲ့ အ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာရဲ႕့ ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ လူ႔အခြင့္ေရးေန႔အခမ္းအနား

ျမန္မာျပည္ရဲ့ အ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာရဲ႕့ ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ လူ႔အခြင့္ေရးေန႔အခမ္းအနား
ခ်မ္းျမ (မုုိးမခအေထာက္ေတာ္)
နုုိ၀င္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၃လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ႔ (HRDP) ၏ ယခုႏွစ္ အ႒မအၾကိမ္ေျမာက္က်င္းပမည့္ (၆၅) ႏွစ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔အခမ္းအနား (ဒီဇင္ဘာ (၁၀) ရက္ေန႔) ကို ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီခန္းမ အေပၚထပ္တြင္ မနက္(၉)နာရီမွ (၁၂)နာရီအထိက်င္းပမည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ေလးစားစြာဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ႔ (HRDP) ၏ က်င္းပခဲ့သည္႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးအခမ္းအနားမ်ားမွာ……..…….. 

(၁) ၂၀၀၆-ခုႏွစ္၊ ပထမအၾကိမ္၊ ဘိုကေလးေဒသ၊ ဧရာ၀တီတိုင္း၊ 
(၂) ၂၀၀၇-ခုႏွစ္၊ ဒုတိယအၾကိမ္၊ ၾကည္႔ျမင္တိုင္ေဒသ၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ 
(၃) ၂၀၀၈-ခုႏွစ္၊ တတိယအၾကိမ္၊ ဗဟန္းေဒသ၊ ရန္ုကုန္တိုင္း၊ 
(၄) ၂၀၀၉-ခုႏွစ္၊ စတုတၳအၾကိမ္၊ ျပည္ေဒသ၊ ပဲခူးတိုင္း၊ (အာဏာပိုင္မ်ား၏ ဖမ္းဆီးပိတ္ပင္မႈေၾကာင့္ အခမ္းအနား ဖ်က္သိမ္းခံရ) 
(၅) ၂၀၁၀-ခုႏွစ္၊ ပဥၥမအၾကိမ္၊ ျပည္ေဒသ၊ ပဲခူးတိုင္း၊ 
(၆) ၂၀၁၁-ခုႏွစ္၊ ဆ႒မအၾကိမ္၊ ဘိုကေလးေဒသ၊ ဧရာ၀တီတိုင္း၊ 
(၇) ၂၀၁၂-ခုႏွစ္၊ သတၱမအၾကိမ္၊ လိြဳင္ေကာ္ေဒသ၊ ကယားျပည္နယ္။ 
(၈) ၂၀၁၃-ခုႏွစ္၊ အ႒မအၾကိမ္ေျမာက္၊ ယခုႏွစ္၊ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီခန္းမ၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ေဒသတြင္ က်င္းပမည္။ 


(သိပါ၊ ကာကြယ္ပါ၊ ေတာင္းဆိုပါ)