ေဆာင္းယြန္းလ - ေျပာင္းလဲျခင္းတြင္ ေျပာင္းလဲတတ္ေသာ

ေျပာင္းလဲျခင္းတြင္ ေျပာင္းလဲတတ္ေသာ
ေဆာင္းယြန္းလ
နုုိ၀င္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၃မေက်နပ္ရင္ 
မေေသမရွင္ၿဖစ္ၿဖစ္ အေသၿဖစ္ၿဖစ္ 
လက္ညႈိးတေကြးမွာ ေမာင္းခလုတ္တခ်က္ၿဖဳတ္လိုက္ရုံေလးပဲ…

က်ည္ဆံထိပ္ဖူးဖ်ားမွာ 
စိတ္ကူးတံတားထိုးၿပီး မိုးမီးေလာင္ေအာင္ ေလပင့္လိုက္ရုံေလးပဲ…

ဘာၿဖစ္ၿဖစ္…ၿဖစ္ခ်င္ရင္ ၿဖစ္ခ်င္သလို ၿဖစ္လိုက္ၾကၿပီး
ပ်က္ခ်ိန္တန္ေတာ့လည္း ပ်က္ခ်င္သလို ပ်က္လို္က္ၾကရုံ…

သူ႔အရပ္နဲ႔ သူ႔ဇာတ္မွာ 
အသံကုန္ၿပီး အိပ္ေရးပ်က္သြားရတဲ့ 
ၿပန္မလာေန႔စြဲေတြရဲ႕ အရင္းအႏွီးက 
အဖိုးမၿဖတ္ႏုိင္ေအာင္ ၾကီးမားလြန္းခဲ့တယ္…

ယမ္းပံုေပၚ စိတ္တပြင့္ လြင့္က်လိုက္ရုံနဲ႔ 
ဟုန္းကနဲ မီးထပြင့္လိုက္ႏုိင္တဲ့ အေၿခအေနမ်ိဳးမွာေတာင္
အလာေကာင္းၿခင္းဟာ အခါလြန္မွလမ္းမွားေရာက္လာတဲ့ မိုးလို 
ေသာင္ၿပင္ထဲ သဲသဲလႈပ္ေအာင္ ရြာခ်သြားခဲ့တယ္….

အခုေတာ့လည္း
လက္ခုပ္ထဲက ေရတခ်ိဳ႕
နိစၥဓူ၀ေတြရဲ႕ထုသားေပသားေတြနဲ႔ တသားတည္းက်လို႔…

အေယာင္ေဆာင္ေကာင္းကင္ရဲ႕အေဆာင္အေယာင္ကိုင္းဖ်ားမွာ 

ပင္လယ္နင္ေနတဲ့ ငါးတခ်ိဳ႕….နားေကာင္းတိုင္း နားေနၾက ။