ကာတြန္းေအာင္ေမာ္ - ေတာင္းပန္ပါတယ္ ၀န္မင္းရယ္


ေတာင္းပန္ပါတယ္ ၀န္မင္းရယ္
ကာတြန္း ေအာင္ေမာ္
နုုိ၀င္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၃


ကာတြန္းေအာင္ေမာ္ေဖ့ဘုုတ္ခ္မွ ျပန္လည္ကူးယူပါသည္။