ရန္လင္းေအာင္ - အရပ္ပြဲ

အရပ္ပြဲ
ရန္လင္းေအာင္
နုုိ၀င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၃ဟာသေတြက
မွန္တယ္ ။

အတည္ေျပာတာ
ရယ္ရတယ္ ။

ေရသန္႔ဗူးနဲ႔ေပါက္ေပါက္
ခဲနဲ႔ပဲထုထု
ဆဲလိုက ဆဲ၊ ဆိုလိုက ဆို
အတီးမပ်က္ အဆိုမပ်က္
ေခါင္းခါးေျခလက္  ဤေလးခ်က္
ဘီလူးထြက္ထြက္
က်ားထြက္ထြက္
ငါရယ္ ငါ ့ေကာင္ရယ္
ငါရယ္ . . . . .
ဘာျဖစ္ျဖစ္ . . ျဖစ္တယ္
ပရိသတ္ႀကီး . . . မဂၤလာပါ . .
ေအာ္ခ်လိုက္တာပဲ

အံ့ဖြယ္ သုခုမပါတကား . . . ။             ။