ေအာင္ႏွင္းသစ္ - ႏုုိင္ငံေတာ္သစ္ႀကီး

 ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ႀကီး
ေအာင္ႏွင္းသစ္
နုုိ၀င္ဘာ ၅၊ ၂၀၁၃ေနရင္းထိုင္ရင္း
ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ႀကီးရဲ႕  ႏိုင္ငံသား 'ငါ' ျဖစ္ခဲ႔ရပါၿပီ
ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ႀကီးမွာ
သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲက သီခ်င္းသံေတြ အမ်ားႀကီး ၾကားရ
ကဗ်ာေတြ အမ်ားႀကီး ဖတ္ရျမင္ရ
သတင္းဂ်ာနယ္ေတြ အမ်ားႀကီး ဖတ္ျမင္ၾကားရ
ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ႀကီးမွာ
မိုဘိုင္းဖုန္း မဲမေပါက္လို႔ ေတာက္ေခါက္သံေတြ ေဝျဖာ
အေသာက္ၾကမ္းလို႔ ဘဝလမ္းေပ်ာက္သူလည္းရွိ
ေတာက္ေလ်ွာက္ အေၾကာက္တရားပဲ ပြားမ်ားေနသူေတြလည္းရွိ
မာဆတ္မွာ အသာႏွပ္ေနတဲ႔ အထီးက်န္အဘိုးအိုေတြလည္းရွိ
ေၾသာ္-ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ႀကီး
အစည္းအေဝးပြဲႀကီးေတြနဲ႔ အားရွိစရာ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ႀကီး
'စတင္မႈ အသစ္ေတြ အခု စတင္ေနပါၿပီ'လို႔
စာတန္းပဲ ထိုးထိုးျပေနတဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ႀကီး
ေၾသာ္-ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ႀကီး ဆိုတဲ႔ အေရးအသားကို
မ်က္ႏွာအေဟာင္းႀကီးနဲ႔ ငါက ေရးေနမိ
ဘယ္သူေတြကရာ
ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ႀကီးမွာ မ်က္ႏွာအသစ္ျဖစ္ခဲ႔လို႔လဲ။