မိုုးမခစာမူဆုုျပိဳင္ပြဲ (လမ္းခုုလတ္ ၂၀၁၃) ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္

မိုုးမခစာမူဆုုျပိဳင္ပြဲ (လမ္းခုုလတ္ ၂၀၁၃) ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္
မိုုးမခမီဒီယာအဖြဲ႔၊ ႏိုု၀င္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၃
            မိုုးမခမီဒီယာအြန္လိုုင္းက ျမန္မာစာေပဖြံျဖဳိးတိုုးတက္ေရးႏွင့္ ျမန္မာစာေပ၀ါသနာရွင္ လူငယ္မ်ားကိုု အားေပးႏိုုင္ေရး ရည္ရြယ္ျပီး ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ မိုုးမခစာေပဆုုျပိဳင္ပြဲကိုု က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သူမဆိုု ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုုင္ေၾကာင္း အသိေပးျပီး ေလးစားစြာ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

မိုုးမခစာမူျပိဳင္ပြဲဆုု - ေဆာင္းပါး သိုု႔မဟုုတ္ အက္ေဆး ျပိဳင္ပြဲ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

(က) ေခါင္းစဥ္ အေၾကာင္းအရာ အမည္ - “လမ္းခုုလတ္ ၂၀၁၃”

(ခ) ေပးပိုု႔ရမည့္ စာမ်က္ႏွာ - ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ ၁၁ ပိြဳင့္၊ ကြန္ပ်ဴတာ စာမ်က္ႏွာ ၃ - ၄ မ်က္ႏွာ
(ဂ) အသက္အပိုုင္းအျခား၊ က်ားမ မေရြး စိတ္၀င္စားသူတိုုင္း ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ ရွိသည္။ တဦးကိုု စာမူ တခုုသာ ၀င္ျပဳိင္ခြင့္ ရွိသည္။ မိမိ အမွန္တကယ္ ကိုုယ္တိုုင္ေရးသားေၾကာင္း ၀န္ခံခ်က္ ပါရွိရမည္။ မိမိေနာက္ခံအေၾကာင္းကိုု စာ ၅ ေၾကာင္းခန္႔ ေရးသားျပီး မိတ္ဆက္ေစလိုုပါသည္။

(ဃ) စာမူကိုု ဒီဇင္ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၃ ေနာက္ဆုုံးထား ေပးပိုု႔ရမည္။
(င) စာမူေပးပိုု႔ရမည့္ လိပ္စာ - MoeMaKa, PO Box 320207, San Francisco, CA 94132-0207, USA. Email – 2013transit@moemaka.info

(စ) ဂုုဏ္ျပဳ ဆုုေငြႏွင့္ လက္မွတ္ - မိုုးမခစာမူဆုု ျပိဳင္ပြဲတြင္ ဆုုရရွိသူအား မိုုးမခစာမူဆုု ဂုုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဆုုေၾကးေငြကိုု ထိုုက္တန္စြာ ခ်ီးျမွင့္ေပးပါမည္။ ဆုုေၾကးေငြကိုု လက္ရွိအယ္ဒီတာအဖြဲ႔၏ ထည့္၀င္ေငြ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁ သိန္း ခြဲ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံရေသာ စာမူကိုု မိုုးမခအြန္လိုုင္းတြင္ ေဖာ္ျပမည့္အျပင္ မိုုးမခလစဥ္သတင္းလႊာတြင္လည္း သီးသန္႔ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(ဆ) မိုုးမခစာမူဆုု ဆုုေရြးခ်ယ္ေရး အမႈေဆာင္မ်ားမွာ - ဆရာေမာင္စြမ္းရည္၊ ဆရာသန္း၀င္းလႈိင္၊ ဆရာေအာင္ေ၀း ႏွင့္ ေမာင္ရစ္ တိုု႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

(ဇ) မိုုးမခစာမူဆုု ျပိဳင္ပြဲမွာ ျမန္မာစာေပဖြံျဖဳိးတုုိးတက္ေရး၊ ျမန္မာစာေပ၀ါသနာရွင္မ်ား အားေပးေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး စဥ္ဆက္တစိုုက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရန္ အားေပး ကူညီ ေထာက္ပံ့လိုုေသာ အလွဴရွင္၊ ေစတနာရွင္မ်ားကိုုလည္း ၀ိုုင္း၀န္းၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။