"ရာသီေပၚ" - Saung Yun La

"ရာသီေပၚ"
ေဆာင္းယြန္းလ၊ ႏို၀င္ဘာ ၉၊ ၂၀၁၃

ေနရင္းထိုင္ရင္း ေနသာထိုင္သာရွိေအာင္
ခ်ဥ္ၿခင္းေတြတပ္ေနပံုက
ခင္ဗ်ားတို႔မလဲ ေန႔ရွိရွိညရွိရွိ
ထစ္ခနဲဆို ထစ္ကနဲ ေနေတာ့တာပဲ။
သနားလို႔ ပါးကေလးေပးကိုင္ရင္
နားရြက္ကို ရန္ရွာတယ္
ႏႈတ္ခမ္းကေလး ေပးနမ္းေတာ့
မ်က္လံုးေတြေပၚ တက္သရမ္းတယ္။
ႏွစ္ေတြအၾကာၾကီး လိပ္ဥဖြက္တမ္းကစား လာခဲ့ၿပီးမွ
အခုလို ေနမပြင့္တပြင့္ ရာသီဥတုမွာ
စစ္တိုက္တမ္းကစားဖို႔ က်င့္ရတာ မေမာဘူးလား။
ေဟာ...ေၿပာရင္းဆိုရင္း ...
ဟိုေရွ႕လမ္းက်ဥ္းက်ဥ္းမွာ
ေနာက္ထပ္ လက္ေၿဖာင့္တပ္သားတေယာက္