အျငင္းပြားဖြယ္ဦးဝီရသူ (2013 in review)

အျငင္းပြားဖြယ္ဦးဝီရသူ  ညြန္႔ေထြး
 ဒီဇင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၃

 

ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔ သာစည္ၿမဳိ႕နယ္ ေရႊစည္းခုံေစတီရင္ျပင္တြင္ က်င္းပေသာ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးတရားပြဲ ဓမၼသဘင္ေရာက္ ဦးဝီရသူ (ဓာတ္ပုံ - ဦးဝီရသူ Facebook)
၂၀၁၃ အတြင္း ျမန္မာျပည္၏ အျငင္းပြားဖြယ္အျဖစ္ဆုံးပုဂဳိလ္မ်ားစာရင္းတြင္ ဦးဝီရသူ၏ အမည္မွာ ထိပ္ဆုံးပုိင္းတြင္ ရိွေနမည္ျဖစ္သည္။
တပ္မေတာ္အစုိးရလက္ထက္ အထိန္းသိမ္းခံခ့ဲရသည့္ ဦး၀ီရသူသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြေနာက္ပုိင္း ေပၚေပါက္္လာသည့္ "အရပ္သား"အစုိးရသစ္က စိတ္မပါတပါ လႊတ္ေပးေသာ နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္သျဖင့္ ျမစ္ႀကီးနားေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာခ့ဲသူျဖစ္သည္။

ယခင္က သူ႔ကုိ ႏုိင္/က်ဥ္းအဝန္းအဝုိင္းကသာ ပုိမုိ သိရိွခ့ဲၾကသည္။
ဝါေတာ္ ၃ဝ ဝန္းက်င္၊ သက္ေတာ္ ၄၆ ႏွစ္၊ ေက်ာက္ဆည္ျမိဳ႕ဇာတိ ဦး၀ီရသူကုိ ပုိ၍ပုိ၍လူသိမ်ားေစေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ယခုႏွစ္အတြင္း   ပုိမုိ အရိွန္ရလာေသာ  ၉၆၉ လႈပ္ရွားမႈ၊ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ ေပၚေပါက္ေရး လႈပ္ရွားမႈတုိ႔ ျဖစ္သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာက သူ႔ကုိ  အာရုံစုိက္လာၾကကာ ႏွစ္လယ္ပုိင္းတြင္ Time မဂၢဇင္းက ဦး၀ီရသူကုိ The Face of Buddhist Terror  ဟု မ်က္ႏွာဖုံးတြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပလုိက္ေသာအခါ ျမန္မာျပည္စာနယ္ဇင္းတုိ႔တြင္ ထုိအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး  ကာလအတန္ၾကာ ေရးသားေဖာ္ျပၾက၊ ေ၀ဖန္ၾကသည္ကုိ ေတြ႔ခ့ဲရသည္။
Time ကုိ ကန္႔ကြက္ေရးသားသည့္ စာနယ္ဇင္းသမားအမ်ားအျပား ရိွၿပီး ခပ္မဆိတ္ေနခ့ဲသည့္ စာနယ္ဇင္းသမားတုိ႔လည္း အမ်ားအျပား ရိွသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ကလည္း Time ၏ ေဖာ္ျပမႈကုိ သေဘာမက်ခ့ဲေပ။

ႏွစ္လယ္ပုိင္း  မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္စီစဥ္သည့္ ဦး၀ီရသူ တရားပြဲတခုတြင္ ေပါက္ကြဲမႈတခု ျဖစ္ခ့ဲၿပီး ပရိသတ္တခ်ဳိ႕ ဒဏ္ရာရခ့ဲသည္။ ထုိျဖစ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေနာက္ဆက္တဲြသတင္း ထြက္ေပၚလာျခင္း မရိွေပ။

ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္မူ ဦး၀ီရသူႏွင့္ သူ၏ အသုိင္းအဝန္းက  မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ၊ ၉၆၉ လႈပ္ရွွားမႈတုိ႔ကုိ ဆန္႔က်င္ျခင္းမျပဳသူသာ ၂၀၁၅ ေနာက္ပုိင္း သမၼတျဖစ္ထုိက္သည္ဟု  ေျပာၾကားေရးသားခ့ဲၾကသည္။   
ဤသုုိ႔ျဖင့္ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ၊ ၉၆၉ လႈပ္ရွွားမႈတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေရး၊ ေရြးေကာက္ပဲြအႀကိဳကာလမဲဆြယ္ေရးတုိ႔ႏွင့္   ခ်ိတ္ဆက္သြားဖြယ္ရိွေနသည္။

တရားပဲြမ်ား အဆက္မျပတ္ လုိက္လံ ျပဳလုပ္ေနေသာ  ဦး၀ီရသူကုိ လာမည့္ႏွစ္တြင္လည္း ျမန္မာျပည္အႏွံ႔တရားပဲြမ်ားတြင္ ဆက္လက္ ေတြ႔လာရဖြယ္ရိွသည္။

ဦးဝီရသူက အမုန္းတရားပ်ံ႔ပြားေအာင္ ျပဳလုပ္ေနသည္ဟူေသာ ႏုိင္ငံတကာစာနယ္ဇင္းတခ်ဳိ႕၏ စြပ္စဲြေရးသားခ်က္မ်ား မွန္ကန္မႈ ရိွမရိွဟူေသာအခ်က္မွာ လက္ရိွ သူ၏ တရားပဲြမ်ား၊ လာလတၱံ႔ေသာ သူ၏ တရားပဲြမ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် သြားေရာက္ေလ့လာလွ်င္ သိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

==========================================

၂၀၁၃ နဲ႔ ပုဂၢဳိလ္တခ်ဳိ႕၊ ျဖစ္ရပ္တခ်ဳိ႕

 ႏွစ္ကုန္ခ်ိန္မွာ ၂ဝ၁၃ အတြင္း အေရးႀကီးျဖစ္ရပ္၊ အထင္ကရျဖစ္ခ့ဲသူ၊ ေမ့ေလ်ာ့ခံေနရသူေတြထဲက တခ်ဳိ႕အေၾကာင္း ေျပာျပဖုိ႔ မုိးမခမီဒီယာက ေရြးခ်ယ္ထားပါတယ္။
 တႏွစ္တာအတြင္း လႈပ္ရွားျဖတ္သန္းခ့ဲတာေတြကုိ သုံးသပ္ျခင္း၊ ျပန္လည္သတိရျခင္း၊ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းေတြ ပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။