၂၀၁၃ ရဲ႕ အေျပာင္ေျမာက္ဆုံး စာနယ္ဇင္းကာတြန္း (2013 in Review)


၂၀၁၃ ရဲ႕ အေျပာင္ေျမာက္ဆုံး စာနယ္ဇင္းကာတြန္း

ကာတြန္း၀င္းေအာင္
ဒီဇင္ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၃ 


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ အသုံးခ်ၿပီး တုိက္ခုိက္မႈေတြကုိ အကာအကြယ္ယူေနၾကပုံအေၾကာင္း သရုပ္ေဖာ္ထားတ့ဲ ဆရာ၀င္းေအာင္ရဲ႕ ကာတြန္းက ၂၀၁၃ အတြက္  အေျပာင္ေျမာက္ဆုံး စာနယ္ဇင္းကာတြန္း ျဖစ္ဖြယ္ရိွပါတယ္။

ႏုိင္ငံအတြက္ဆုိရင္ အသုံးခ်ခံပါ့မယ္လုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ေျပာထားခ့ဲဖူးပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဘယ္ျဖစ္ရပ္၊ ဘယ္အေၾကာင္းေတြမွာ အသုုံးခ်ခံမယ္ ဆုိတာကုိေတာ့ တိတိက်က် ရွင္းျပခ့ဲျခင္းမရိွပါဘူး။

သူ ဦးေဆာင္တ့ဲ ေၾကးနီတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ေနတ့ဲ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသ ပဋိပကၡ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာက ပဋိပကၡနဲ႔ဆက္စပ္ေနသူအားလုံး အဆင္ေျပေစတယ္လုိ႔ သုံးသပ္သူေတြ ရိွသလုိ ေကာ္မရွင္ကို (အထူးသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ) ေဒသအေရး၊ ေဒသခံေတြအေရး အေလးမေပးဘူးလုိ႔ သုံးသပ္သူလည္း မနည္းပါဘူး။

အာဏာပုိင္ေတြအေပၚထြက္ေနတ့ဲေဒါသ၊ မေက်နပ္မႈမ်ားထဲက အစိတ္အပုိင္း အေတာ္မ်ားမ်ားက ေကာ္မရွင္ကုိဦးေဆာင္ေနတ့ဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ပုံက်ခ့ဲပါတယ္။

ဆရာဝင္းေအာင္ ေရးဆဲြတ့ဲ အထက္ေဖာ္ျပပါကာတြန္းက လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသပဋိပကၡနဲ႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အေျခအေန၊ အာဏာပုိင္တုိ႔ရဲ႕ အေျခအေနကုိ ထင္ဟပ္ၿပီး ေရးဆဲြခ့ဲပုံရပါတယ္။


==========================================


  • ၂၀၁၃ နဲ႔ ပုဂၢဳိလ္တခ်ဳိ႕၊ ျဖစ္ရပ္တခ်ဳိ႕


 ႏွစ္ကုန္ခ်ိန္မွာ ၂ဝ၁၃ အတြင္း အေရးႀကီးျဖစ္ရပ္၊ အထင္ကရျဖစ္ခ့ဲသူ၊ ေမ့ေလ်ာ့ခံေနရသူေတြထဲက တခ်ဳိ႕အေၾကာင္း ေျပာျပဖုိ႔ မုိးမခမီဒီယာက ေရြးခ်ယ္ထားပါတယ္။
 တႏွစ္တာအတြင္း လႈပ္ရွားျဖတ္သန္းခ့ဲတာေတြကုိ သုံးသပ္ျခင္း၊ ျပန္လည္သတိရျခင္း၊ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းေတြ ပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။ http://moemaka.blogspot.com/search/label/2013%20Review မွာ တစုတေ၀း ဖတ္ရႈႏုိင္ပါတယ္။