၂၀၁၃ နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္က ကစားဝုိင္း (2013 in Review)

 
၂၀၁၃ နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္က ကစားဝုိင္း

ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္း
 ဒီဇင္ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၃
(ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ေနထုိင္သူ  ေဆာင္းပါးရွင္ ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္းသည္  ျမန္မာျပည္ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနကုိ ေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္ၿပီး  စာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္ သုံးသပ္ခ်က္ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားေနသူတစ္ဦးျဖစ္သည္)


ဦးသိန္းစိန္၊ သူရဦးေရႊမန္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ရဲ႕ သုံးပြင့္ဆုိင္ဆက္ဆံေရးကုိ ျပင္ပကေနေစာင့္ၾကည့္ရသေလာက္ေတာ့ သိပ္ၿပီး အဆင္ေျပတာကုိ မေတြ႔ရပါဘူး။
 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဦးေရႊမန္းရဲ႕ ဆက္ဆံေရးက ေကာင္းေနတယ္။  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ သမၼတဆက္ဆံေရး၊ ၿပီးေတာ့ ဦးေရႊမန္းနဲ႔ သမၼတရဲ႕ဆက္ဆံေရးက သိပ္ၿပီးေတာ့မေကာင္းတ့ဲအေနအထားမွာ ရိွတယ္။
 သိပ္မၾကာေသးခင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ... ၿမိဳ႕နယ္ေတြ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြ သိန္းတစ္ေထာင္ေပးမယ့္ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သမၼတအေနနဲ႔ ဒီကိစၥမွာ ၀င္ၿပီး ခြင့္ျပဳသင့္တယ္ဆုိတ့ဲပုံစံမ်ဳိး ေျပာလာတယ္။
 ဒီေျပာဆုိမႈမ်ဳိးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရပ္တည္တ့ဲလုိင္းနဲ႔ သမၼတရပ္တည္တ့ဲလုိင္းက နည္းနည္းကဲြတယ္ ဆုိတာ ေပၚလြင္ေစတယ္။
 ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြ သိန္းတစ္ေထာင္ကိစၥကုိ သူရဦးေရႊမန္းက ဦးေဆာင္ ေဖာ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္တ့ဲအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အယူအဆ သြားတူေနတယ္ဆုိတာ ေတြ႔ရတယ္။
 ဒါ လတ္တေလာ ျဖစ္သြားတ့ဲကိစၥ။

 ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ေဒၚစု အရင္တုန္းက တစ္ႀကိမ္ထက္မက ေတြ႔ခ့ဲၾကသူေတြပါ။
 အခုေတာ့ သူတုိ႔ ေတြ႔ဆုံမႈ မရိွေတာ့ဘူးဆုိတာက ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့..
ေဒၚစုက ဦးသိန္းစိန္အေပၚ ယုံၾကည္မႈ က်ဆင္းလာတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။
 သမၼတရဲ႕အနားမွာရိွေနတ့ဲ ဝန္ႀကီးေတြ၊ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္ေတြဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ဆက္ဆံေရးအပုိင္းမွာ  အဖုအထစ္ ရိွေကာင္းရိွႏုိင္တယ္။
 ေနာက္တခ်က္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စဥ္းစားတာက ...ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ဦးေရႊမန္း၊ တစ္ေယာက္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရဲ႕ အႀကီးအကဲ၊ တစ္ေယာက္က ဥပေဒျပဳေရးဘက္က အႀကီးအကဲ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဥပေဒျပဳေရးအပုိင္းမွာ ရိွေတာ့  ဥပေဒျပဳေရးအပုိင္းမွာအႀကီးအကဲျဖစ္တ့ဲ သူရဦးေရႊမန္းနဲ႔ ပုိၿပီးေတာ့  နီးစပ္တ့ဲ သေဘာမ်ဳိးရိွတယ္။

 အဲဒီေတာ့ လက္ရိွသူတုိ႔အစုိးရေျပာေနတ့ဲပုံစံကလည္း အစုိးရကုိ လႊတ္ေတာ္က Check and Balance လုပ္ေနတ့ဲပုံစံမ်ဳိးျဖစ္ေနေတာ့ အစုိးရကုိ Check and Balance လုပ္ေနတ့ဲ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အစိတ္အပုိင္းထဲပါေနတ့ဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ သူရဦးေရႊမန္းနဲ႔ ပုိၿပီးေတာ့ နီးစပ္သြားတယ္၊
 ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ကေတာ့ Check and Balance ရဲ႕ အျခားတစ္ဘက္မွာ ရပ္တည္တ့ဲပုံစံမ်ဳိးလုိ႔ က်ေနာ္ ထင္တယ္။

 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က NLD ဥကၠ႒။ သူရဦးေရႊမန္းက ႀက့ံခုိင္ေရးပါတီရဲ႕ ဥကၠ႒။
 ၿပိဳင္ဘက္ပါတီႀကီးႏွစ္ခုရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးက အင္မတန္ရင္းႏွီးတ့ဲပုံစံမ်ဳိး ေတြ႔ရတယ္။ ၂၀၁၃ ဇြန္လ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေမြးေန႔အခမ္းအနားတစ္ခုမွာ ဦးေရႊမန္းက ေမြးေန႔ကိတ္ႀကီးတစ္ခု စီစဥ္ေပး၊ အခမ္းအနားက်င္းပေပးတ့ဲပုံစံမ်ဳိး မီဒီယာမွာ ေပၚလာတ့ဲအထိ ရင္းႏွီးေနတာကုိ ေတြ႔ရတယ္။
 ဒီလုိ ၿပိဳင္ဘက္ႏွစ္ဦး ပုံမွန္ထက္ပုိၿပီး ရင္းႏွီးေနျခင္းဟာ ဦးေရႊမန္းရဲ႕ သမၼတျဖစ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔တဲြေနတယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။
 လက္ရိွအေျခအေနမွာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေလ့လာသုံးသပ္ေနၾကတယ္၊ ဒါၿပီးရင္ ျပင္ဆင္ေရးအဆင့္ကုိ ေရာက္မယ္။ အဲဒီအဆင့္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ သမၼတျဖစ္ေရး ခြင့္ျပဳဖုိ႔ ပုဒ္မ ၅၉ စ ကုိ ျပင္နုိင္ေခ် မရိွဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း သူ႔ရဲ႕ ပါတီထဲကေန ဒုသမၼတေလာင္း၊ သမၼတေလာင္းျဖစ္နုိင္တ့ဲသူကုိ  လူထုထဲ ခ်ျပထားတာ မေတြ႔ရဘူး။

 ဒီလုိအေျခအေနမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တ့ဲ NLD ပါတီရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကုိ သူရဦးေရႊမန္း ရရိွခ့ဲမယ္ ဆုိရင္ သူဟာ ၂၀၁၆ မွာ သမၼတျဖစ္လာနုိင္တ့ဲအေနအထား ရိွပါတယ္။
 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔  သူရဦးေရႊမန္း ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ဆက္ဆံမႈဟာ  ၂၀၁၆ မွာ သူရဦးေရႊမန္း သမၼတျဖစ္လာေရး၊ အဲဒီအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တ့ဲ NLD ပါတီရဲ႕ ေထာက္ခံမႈရေရး အဓိက ဆက္စပ္တယ္လုိ႔ က်ေနာ္ ျမင္တယ္။

 ၂၀၁၅ ေနာက္ပုိင္း သမၼတ တာ၀န္ကုိ ဦးသိန္းစိန္ ဆက္ျပီး မယူေတာ့ဘူး ဆုိတ့ဲသေဘာ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတစ္ခုမွာ ဦးေရႊမန္းက ေျပာလုိက္တယ္။
 ဦးသိန္းစိန္တုိ႔ဘက္ကလည္း သူ ဆက္လက္ တာ၀န္ယူေရး မယူေရးဆုိတာကုိ ဦးသိန္းစိန္ကုိယ္တုိင္ ေျပာပါလိမ့္မယ္၊ တျခားသူက ၀င္ေျပာစရာမလုိဘူးဆုိတ့ဲသေဘာ တုန္႔ျပန္ခ့ဲတ့ဲအတြက္ သူရဦးေရႊမန္းက ဘာေၾကာင့္ အဲဒီလုိ ေျပာသလဲလုိ႔ စဥ္းစားစရာေတြ ျဖစ္လာၾကလိမ့္မယ္။
 က်ေနာ္ကေတာ့ ဦးသိန္းစိန္၊ သူရဦးေရႊမန္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဒီသုံးဦးရဲ႕ ၾကားမွာ ႏုိင္ငံေရးကစားကြက္ေလးေတြ ရိွတယ္လုိ႔ ျမင္တယ္။

 အဲဒီကစားကြက္ဆုိတာကုိ က်ေနာ္ ခံစားရတာကေတာ့  ...  ဥပမာ ဖဲ၀ုိင္းတစ္၀ုိင္းမွာ ၅ ေယာက္ ရုိက္တယ္၊ ကစားတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးသိန္းစိန္၊ သူရဦးေရႊမန္း၊ ဦးခင္ေအာင္ျမင္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒီ ၅ ေယာက္ ပါမယ္ ဆုိပါစုိ႔။
 ဒါေပမယ့္ က်န္တ့ဲေလးေယာက္က ညိွၿပီး ရုိက္ေနတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒီဘက္က တစ္ေယာက္တည္း ကစားေနရတယ္။
 က်န္တ့ဲေလးေယာက္လုံးက    ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေအာက္ဖဲကုိ သိတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က က်န္တ့ဲေလးေယာက္လုံးရဲ႕ ေအာက္ဖဲကုိ မသိဘူး။
 ဒါေပမယ့္ အဲဒီေလးေယာက္က တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ညိွၿပီးရုိက္ေနတယ္ဆုိတ့ဲပုံစံ မေပၚေအာင္ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ရန္ျဖစ္ျပေနတယ္၊ စကား မ်ားျပေနတယ္၊ အဲဒီလုိအေနအထား အခ်င္းအက်င္းလုိ႔ က်ေနာ္က ျမင္တယ္။
==========================================


  • ၂၀၁၃ နဲ႔ ပုဂၢဳိလ္တခ်ဳိ႕၊ ျဖစ္ရပ္တခ်ဳိ႕


 ႏွစ္ကုန္ခ်ိန္မွာ ၂ဝ၁၃ အတြင္း အေရးႀကီးျဖစ္ရပ္၊ အထင္ကရျဖစ္ခ့ဲသူ၊ ေမ့ေလ်ာ့ခံေနရသူေတြထဲက တခ်ဳိ႕အေၾကာင္း ေျပာျပဖုိ႔ မုိးမခမီဒီယာက ေရြးခ်ယ္ထားပါတယ္။
 တႏွစ္တာအတြင္း လႈပ္ရွားျဖတ္သန္းခ့ဲတာေတြကုိ သုံးသပ္ျခင္း၊ ျပန္လည္သတိရျခင္း၊ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းေတြ ပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 
http://moemaka.blogspot.com/search/label/2013%20Review မွာ တစုတေ၀း ဖတ္ရႈႏုိင္ပါတယ္။