ကာတြန္း Ath - ဟဲ့ .... ႐ုုိက္ခ်ဳိးကုုန္ၾကၿပီ


ဟဲ့ .... ႐ုုိက္ခ်ဳိးကုုန္ၾကၿပီ
ကာတြန္း - Ath
ဒီဇင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၃


ကာတြန္း Ath ေဖ့ဘုုတ္ခ္မွ ျပန္လည္ကူးယူပါသည္။